Етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера

Тема. Етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера.
Мета: познайомити з основними етапами розв'язування задач з використанням комп'ютера; виховувати інформаційну культуру та формувати інтерес до алгоритмізації та програмування.

Тип уроку: урок - лекція
Хід уроку

І. Організаційний момент.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Викладення матеріалу почати з того ,яку велику роль відіграє ПК в  сучасному житті ,коли він став практично незамінним у у наукових дослідженнях. Комп'ютер – це помічник людини, без нього неможлива обробка величезного потоку інформації, який кожного дня зростає. Для розв'язання цих задач комп'ютер озброєний  найрізноманітнішим програмним забезпеченням , яке поділяється на такі категорії:  операційна система , системні утиліти , системи програмування , прикладне програмне забезпечення.
Однак велика кількість задач  не має ресурсів  ,тобто програмного забезпечення для їх розв'язання. У цьому випадку користувач може самостійно написати програму  для її розв'язання.
Цей процес займе кілька етапів.
1. Постановка( або формулювання ) задачі. На цьому етапі слід з'ясувати : що дано і що треба знайти . Тобто,  чітко уяснити суть задачі, необхідні початкові дані для її розв'язання ,а також те , що можна очікувати.
Приклад. Ремонт квартири: які слід обрахунки провести щоб  економно і ефектино , якісно виконати ремонт.
2. Побудова математичної моделі.
Це дуже відповідальний етап , оскільки не завжди  в умові задачі міститься формула ,яку можна використати для розв'язання задачі. Для цього створюється  інформаційна математична модель.
У попередньому прикладі математичною моделлю буде розрахунок площі стін; розрахунок кількості матеріалу ,необхідного для ремонту , розрахунок вартості.
3. Розробка алгоритму. Опис послідовності та правил розв'язання задачі  розробляється на основі побудованої математичної моделі.
Під час створення складних алгоритмів слід використовувати покрокову деталізацію : складну задачу розбити на більш прості дії. Такий підхід дає змогу розбити алгоритм на окремі частини – модулі,  реалізацію модулів можна доручити окремому програмісту. В цьому випадку програміст концентрується на розв'язанні окремої задачі , використовуючи свої методи.
Останнім етапом у покроковій деталізації є об'єднання окремих модулів в одне ціле.
3. Налагодження та тестування програми. Отже , мову програмування обрано , програму написано , тепер її треба перевірити.  Виправити помилки ,які допущені при написанні програми можна в середовищі програмування.
Останній крок – це використання програми для отримання результатів.  На цьому етапі слід ще раз перевірити правильність отриманих результатів. Якщо отримані результати є помилковими ,то слід повернутись до одного з попередніх етапів і ще раз перевірити правильність виконаних робіт.
Тепер програму можна експлуатувати.
Отже ,основні етапи розв'язування задачі за допомогою ПК такі:
1) постановка задачі;
2) побудова математичної моделі;
3) розробка алгоритму;
4) опис алгоритму мовою програмування;
5) тестування ат налагоджування програми;
6) експлуатація програми.
ІІІ. Підведення підсумків.
1. Назвіть галузі використання комп'ютера.
2. Що таке постановка задачі?
3. Для чого створюють математичну модель?
Для чого розробляють алгоритм розв'язання задачі?
Домашнє завдання. Придумати задачу ,яка може бути розв'язана за допомогою комп'ютера.
Створити математичну модель задачі розрахунку кількості  фарби для фарбування заданої поверхні.