Фільтр
Показати  
Заголовок
Взаємодія магнітного поля і електричного струму
Магнітне поле
Розв’язування задач на збереження енергії при теплових процесах.
Вплив температури на лінійні розміри тіл. Особливості теплового розширення води
Теплота згоряння палива
Розв'язування задач на визначення кількості теплоти і питомої теплоємності
Тепловий стан тіл і температура. Вимірювання температури
Закон збереження енергії. Енергія зірок і вітру. Екологічний характер джерел енергії
Кінетична енергія
Потенціальна енергія
Коєфіцієнт корисної дії (ККД) механізму
Плавання тіл. Водний транспорт
Тиск твердих тіл, рідин і газів.
Як можна змінювати силу. Важіль. Момент сили
Вага тіла, як випадок сили пружності
Тяжіння. Сила тяжіння. Зв’язок між силою тяжіння і масою.
Деформація. Закон Гука. Сила пружності.
Тертя. Сила тертя. Тертя ковзання, кочення, спокою. Підшипники.
Нерівномірний рух. Середня швидкість
Рівномірний рух. Швидкість, одиниці швидкості.