Право дитини бути собою, право на захист гідності, на захист від образи. УРОК 28ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 3-Й КЛАС.
УСІ ЛЮДИ РІВНІ ТА ВІЛЬНІ У СВОЇЙ
ГІДНОСТІ І ПРАВАХ
 
Мета: допомогти учням засвоїти зміст понять «честь», «гідність», тлумачити їх та наводити власні приклади; прищеплювати почуття гідності та поваги до прав і свобод людини; виховувати почуття гідності й честі, уміння поважати ці почуття в інших людях та бажання й уміння зберігати власну гідність.

Обладнання: казка В. Сухомлинського «Краплина води»; таблиця «Права "не знущайтеся наді мною"».

Хід уроку

І. Організаційний момент

Ми — українці — велика родина,
Мова і пісня у нас — солов'їна.
Квітне в садочках червона калина,
Рідна земля для нас всіх — Україна.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Гра «Шифрувальник»
 
29.04.2015 - 1 - 4 япон

РЧРЕРСРТРЬ (Честь)

2. Словникова робота

- Що таке гідність та честь?

Гідність — це поняття моральної свідомості, категорія етики, особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності й моральної рівності з іншими людьми; ставлення до інших людей.

Здавна відоме твердження: «Кожній людині складають ціну відповідно до того, як вона сама себе оцінює». Ця думка допомагає зрозуміти, що таке гідність. Кожна людина сама визначає, що є гідним або негідним її.

Честь — це етичне поняття, що пов'язане з оцінкою таких якостей особистості, як вірність, справедливість, правдивість, благородство, гідність.

У повсякденному вживанні слова гідність та честь синоніми. Про їх близькість свідчить прикметник «чесний» —тобто справедливий, правдивий, сумлінний, той, хто відзначається високими моральними якостями. Отже, чесність — це якість людини, гідної поваги.
 
02.05.2015-3с          02.05.2015-3сс2

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Сьогодні ми спробуємо на прикладах з'ясувати поняття честі та гідності. Пригадаймо, у яких документах про це записано.
 
02.05.2015-3сс3          02.05.2015-3сс4

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда про поняття гідності в Конституції України

- Що таке Конституція України?

- Гідність є одним з ключових понять Конституції України. Спробуйте пригадати, у яких статтях про це записано, розв'язуючи задачі та приклади.

Завдання 1

Лісом до бабусі йшла
Червона Шапочка мала.
В лісі вовчика зустріла,
Пиріжками пригостила.
Ще лишилося в онуки
Пиріжків чотири штуки.
А було спочатку сім.
Скільки сірий вовчик з'їв? (Три)

 
Завдання 2. Знайди швидко помилки у прикладах.

12 - 4 = 8                                7+ 18 = 25
16 + 4 = 20                             15 + 13 = 24
32 - 11 = 22                            16 - 2 = 14

- У статті 3 гідність визнано однією з «найвищих соціальних цінностей» в Україні.

- У статті 21 записано, що «усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах».

- У статті 28 записано, що «кожен має право на повагу до його гідності».

02.05.2015.-3сс6          02.05.2015-3сс5н
 
2. Пригадування оповідання С. Гавриша «Сім лицарських чеснот»

- Про гідність людини йдеться в міфах, легендах, казках та притчах різних народів.

- Пригадаймо оповідання С. Гавриша «Сім лицарських чеснот». Який учинок, гідний лицаря, здійснив хлопчик Піпін? Завдяки яким чеснотам хлопчик подолав труднощі?

V. Фізкультхвилинка

Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться,
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
І за парти тихо сядьте.
 
VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Читання казки В. Сухомлинського «Краплина води»

- Чи пов'язаний зміст цієї казки з поняттям людської гідності? Як саме?

- Чи траплялися у вас у житті подібні переживання?

Був спекотний липневий день. До колодязя під високим дубом наближався гурт школярів. Вони поверталися з туристського походу, їм дуже хотілося пити. І чим ближче був колодязь, тим більше прискорювали вони крок.

А з другого боку до колодязя наближалася бабуся. Вона йшла здалека, дуже втомилася. І бабуся, й туристи підійшли до колодязя одночасно.

На зрубі стояло відро з холодною водою. Діти оточили його й один за одним пили воду. А бабусю відтіснили. Вона відійшла до дуба й зажурено стояла, схилившись на дерево.

Коли туристи напилися води й пішли собі, глянула бабуся їм услід і задумливо похитала головою.

Той, хто поспішить випити краплину води перш ніж нап'ється дідусь, бабуся, батько, мати виросте негідником.

2. Аналіз ситуацій

- Існує фізичне та психологічне насильство, що спричиняє агресію. Проаналізуймо ситуації та визначмо вид насильства чи образи. Доведіть свою думку.

? Однокласники відшмагали свого товариша, який був слабкішим за них.

? Старшокласники лякають учнів початкової школи.

? Учні оголошують однокласникові бойкот.

? Учні відмовляються виконувати вимоги класного керівника.

? Група дівчат пліткує про свою однокласницю.

? Учні класу знають, хто вчинив шкоду, однак мовчать, коли вчитель звинувачує їхнього однокласника.

- Наведіть приклади інших ситуацій, що виникають поза школою.

- Майже кожна наведена ситуація містить агресію.

У Законі України «Про охорону дитинства» (стаття 10) записано, що Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.

3. Робота за таблицею «Права "не знущайтесь наді мною"»
 

Ти маєш право на захист від економічної

експлуатації та примусової праці

Ти маєш право на захист від будь-якої роботи,

яка може бути небезпечною для твого здоров’я

Ти маєш право не бути жертвою війни

Ти маєш право на захист від сексуальної

експлуатації

Ти маєш право на захист від економічної

експлуатації та примусової праці

Ти маєш право на захист від будь-якої роботи,

яка може бути небезпечною для твого здоров’я

Ти маєш право не бути жертвою війни

Ти маєш право на захист від сексуальної

експлуатації


VII. Підсумок уроку

1. Читання вірша «Права»

Я маю прав багато.
І кожен день — це свято
Щасливе і багате,
Сучасне і святе.
Я знаю слово честі,
Я знаю море лесті,
Я знаю права Божі,
Що кожен день є гожі.
Права в усіх не різні,
Хоч люди є і різні.
Права вони і нині
Живуть у Батьківщині!
                                А. Хоменко
 
2. Рефлексія

? Я взяв для себе...

? Я цінуватиму...

? Я знатиму...
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 3-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 158,[2] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 4 (124)).