Право дитини на охорону здоров’я. УРОК 23ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 3-Й КЛАС.
УСІ ЛЮДИ РІВНІ ТА ВІЛЬНІ У СВОЇЙ
ГІДНОСТІ І ПРАВАХ
 
Мета: поглиблювати знання учнів про право дитини на здоров'я, які записані в Загальній Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Конституції України; допомогти запам'ятати основні поняття; розвивати пам'ять, мовлення, уміння класифікувати й узагальнювати; довести учням, що в основі документів про права людини — головні потреби всіх людей; виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я та здоров'я оточуючих.

Обладнання: кольорові олівці, аркуші; Конвенція ООН про права дитини; Декларація прав людини; Конституція України; Закон України про охорону дитинства.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Треба всім нам привітатись:
- Добрий день!
Дружно весело сказати:
- Добрий день!
Вліво-вправо повернемось,
Туди-сюди усміхнемось:
- Добрий, добрий, добрий день!
 
ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Розгадування ребуса

- Закресліть літери, що повторюються, та прочитайте ключове слово.

- Якої літери бракує в слові?

- Пригадайте правила написання слів з апострофом.

ЗАТЛАДБТЛОБРЮАВТЮЯ (Здоров'я)

2. Вправа «Асоціативний кущ»

- Доберіть асоціації до слова здоров'я.

3. Вправа «Мікрофон»

- Що означає вислів «бути здоровим»? (Бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, почуватися по-справжньому щасливим тощо.)

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Сьогодні вам необхідно зробити правильний вибір. Що слід робити для того, щоб жити цікаво? Займатися фізкультурою, спортом, уміти правильно організувати своє дозвілля, відмовитися від шкідливих звичок.

Ми пригадаємо основні документи, у яких відображено право на охорону здоров'я.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда за запитаннями вчителя

- У яких документах записано про права та обов'язки дитини?

- Пригадаймо, що в них записано.

Роз'єднайте слова та прочитайте статтю Конституції України.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 49

Коженмаєправонаохоронуздоров'я,медичнудопомогутамедичнестрахування.

(Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.)
 
01.05.2015-1с          01.05.2015-1сс1

- Прочитайте та запам'ятайте.

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Права «Піклуйтеся про мене»

Ти маєш право на достатнє та здорове харчування.

Ти маєш право на медичну допомогу.

Ти маєш право на розваги.

Стаття 24

Право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
Стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я

Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя.
 
01.05.2015-1сс          01.05.2015-1сс2

2. Вивчення вірша напам'ять

Якщо ж погано стало нам,
Батьки заб'ють тривогу.
Для цього право є у нас
На медичну допомогу.
 
V. Фізкультхвилинка

Право на відпочинок і дозвілля

Трішки ми попрацювали,
Наші сили підупали.
Отже, слід нам відпочити,
Знову сили відновити.
 
?? Хвилина відпочинку — проведення гри-розминки

- Відпочили? Усі веселі? Чудово. А тепер до праці знову.

- Яке право ми щойно використали?

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Творче завдання

- Намалюйте, як у вашій сім'ї піклуються про здоров'я.

2. Презентація робіт, оформлення виставки

3. Народна мудрість про здоров'я. Гра «Шифрувальник»

чийдоНайрож скрба — ец ров'яздо
(Найдорожчий скарб — це здоров'я.)

Воно як свічка, поки горить — теплота, затишно. Вигорить свічка — зникне життя.

За гроші можна купити будинок, та не купиш затишок.

За гроші можна купити ліжко, та не купиш сон.

За. гроші можна купити взуття, та не купиш рухливість ніг.

За гроші можна купити ліки, та не купиш здоров'я.

жиреБе ягод, кидо нийов, а зров'ядо — кидо дмоилой.
(Бережи одяг, доки новий, а здоров'я — доки молодий.)

- Чому кажуть: «доки молодий»? (Відповіді учнів.)

VIII. Підсумок уроку

- Що для вас найдорожче? (Життя та здоров'я)

- Що залежить від здоров'я? (Настрій, успіхи в навчанні)

- Хто дбає про ваше здоров'я? (Держава, батьки)
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 3-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 158,[2] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 4 (124)).