Право вільно висловлювати свої погляди та думки. УРОК 9ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 3-Й КЛАС.
ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА
 
Мета: поширювати знання учнів про права дитини; ознайомити з новим правом дитини: право висловлювати свої погляди на думки; розвивати вміння відповідати за свої вчинки; виховувати культуру поведінки у спілкуванні між людьми.

Обладнання: інформаційний матеріал (нові слова); ілюстративний матеріал за темою.

Хід уроку

І. Організаційний момент
 
Подивіться у віконце,
Посміхніться всі до сонця.
Землі нашій поклоніться,
До підручників всі нахиліться.
 
ІІ. Повторення вивченого матеріалу

- Як одягнені скіфські воїни?

- Хто був найкращим другом скіфів?

- Який подарунок отримав Рустам?

- Чого навчали дівчат у жіночому наметі?

ІІІ. Актуалізація опорних знань

- У кожного народу різні норми моралі, але людство виробило загальнолюдські цінності — найважливіші правила, спільні для всіх народів і виживання людей залежало від наявності у них певних рис характеру. Минуло багато часу, минули віки, перш ніж людство виробило так звані загальнолюдські цінності, найважливіші правила, спільні для всіх народів.

- Які загальнолюдські цінності, найважливіші правила, спільні для всіх народів, нам відомі? (Відповіді учнів.)

- Де ці правила записані?

- Чи всі народи виконують ці правила?

IV. Повідомлення теми та мети уроку

- Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новим правом дитини, що записане у Конвенції про права дитини, зокрема — це право всіх дітей отримувати інформацію і вільно висловлювати свою думку.
 
26.04.2015-2с           26.04.2015-2с4

V. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда

- З книги С. Гавриша «Маленькі історії про великі істини» ми дізналися, як люди з давнини цікавилися життям тварин (коней), людей (космос), і досі люблять дізнаватися про щось невідоме.

- Ви також любите читати книжки?

- Про кого або про що ви любите читати?

- Книжки яких дитячих авторів ви полюбляєте читати?

- Які дитячі телепередачі полюбляєте переглядати? (Відповіді дітей.)

- Таким чином, ви здобуваєте нові знання, або ще кажуть — інформацію.

- Як ви розумієте слово інформація? (Відповіді учнів.)

2. Словникова робота

Інформація — це нові знання, які людина отримує з книжок, телебачення.

- До чого ви ще звертаєтесь у сучасному світі за інформацією?

3. Робота за таблицями. Ознайомлення зі статтями Конвенції ООН про права дитини

Всі діти мають право

на інформацію

Держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації. Заохочується розповсюдження засобами масової інформації матеріалів, що стосуються соціальних, культурних питань розвитку дитини. Держава також запобігає розповсюдженню та впливу шкідливої для дитини інформації.

Конвенція ООН

про права дитини

Стаття 17

Всі діти мають право

на власну думку

Кожна дитина може вільно висловлювати власну думку та погляди, причому, цим поглядам повинна приділятись увага при вирішенні будь-яких питань, що торкаються даної дитини.

Конвенція ООН

про права дитини

Статті 12 - 13

 
 26.04.2015-2сс       26.04.2015-2с2
 
VI. Фізкультхвилинка
 
Раз — підняли руки вгору,
Два — нагнулися додолу.
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкнетеся підлоги,
Три, чотири — прямо стати,
Будем знову починати. (Двічі)
 
VII. Закріплення вивченого матеріалу

- Діти, якщо ми хочемо про щось дізнатися, що ми запитуємо? Чому?

1. Гра «Чомучки»

Учні заздалегідь готують запитання, на які хотіли б отримати відповіді, пишуть запитання на аркушах і кладуть їх до капелюшка. Відповіді вони знаходять самостійно.

Діти по черзі витягають запитання і, якщо готові, дають відповіді, як вони розуміють певне запитання. Учитель допомагає, поширює знання учнів. Учні, які готували питання та відповіді, також виправляють, доповнюють відповіді інших учнів.
 
26.04.2015-2с3          26.04.2015-2с1

2. Аналіз проблемної ситуації

Учень не готовий до уроку.

У ч и т е л ь. Чому ти не готовий до уроку?

У ч е н ь. Ваш урок нецікавий! Я взагалі не буде відвідувати уроки української мови, адже мене цікавлять уроки математики.

У ч и т е л ь. Ти грубо і з неважливо поводишся! Найближчим часом маю намір зустрітися з твоїми батьками.

У ч е н ь. У такий спосіб я висловив власну думку, свої погляди на це питання.

- Чи згодні ви з учнем?

Висновок. Конвенція визначає за дитиною право вільно висловлювати власну думку, але це висловлювання не повинно шкодити репутації та гідності іншої особи.

3. Гра «Поламаний телефон»

Висновок. На прикладі гри дізналися, як зі слова пролісок утворилося слово колесо.

- Що слід зробити, щоб уміло висловлювати власну думку?

4. Складання правил висловлювання думки

? Слова не мають ображати інших.

? Слова мають бути чесними, добрими.

? Слід пам'ятати, що словом можна не тільки вилікувати, а й убити.
 
26.04.2015-2с3ББББ          26.04.2015-2КККККККК

VIII. Підсумок уроку

- Чи важливе для вашого розвитку отримання нової інформації?

- Якою буває інформація? (Правдивою та неправдивою)

- Як з'являється неправдива інформація?

- Як необхідно висловлювати свою думку?
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 3-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 158,[2] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 4 (124)).