Право дитини на гідність. УРОК 6ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 3-Й КЛАС.
ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА
 
Мета: пояснити учням суть поняття «гідність»; формувати вміння порівнювати, узагальнювати отримані знання; виховувати почуття людської гідності.

Обладнання: ілюстративний матеріал; закони України; Конвенція про права дитини; Конституція України; малюнки казкових героїв.

Хід уроку

І. Організаційний момент
 
Люблю свою школу,
Уроки й книжки.
Працюю старанно
І вчуся догано.
 
ІІ. Повторення вивченого матеріалу

- З якими творами ми ознайомилися на попередніх уроках?

- У яких творах описано події порушення прав дітей?

- Хто автор цих творів?

- Чи сподобалося вам оповідання С. Гавриша «За вогнем»?

- Які документи захищають права дитини на ім'я та громадянство?

- Чи порушували ваші права на ім'я та громадянство?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Життя і здібності кожної людини — велика цінність для всього людства, саме тому кожна людина має право на повагу до себе. Повага до себе, знання своїх прав, своєї цінності називають гідністю.

- Сьогодні на уроці ми будемо говорити про гідність, на конкретних прикладах з'ясуємо, що це таке.
 
25.04.2015-1сс1          25.04.2015-1сс2жж

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда

- Як ви розумієте слово гідність? (Гідність — повага до себе, знання своїх прав і своєї цінності.)

- Саме почуття людської гідності зробило так, що людина почала вимагати дотримання своїх прав. Саме гідність є джерелом всіх прав. Ніхто не може нам дати або відняти гідність. Кожна людина має почуття гордості, особистої честі. Нікому не подобається, щоб до нього погано ставилися, пригнічували, висміювали, кривдили.

2. Розв'язування проблемних ситуацій

Ситуація 1. У школі двоє учні (слухняний і неслухняний) розбили скло.

- Яке покарання повинен отримати кожен? (Право на рівність перед законом)

- Кожна людина має право на захист від жорстокого ставлення, що пригнічувало б її гідність. Навіть у найскладніших випадках не можна забувати про те, що кожна дитина (хороший учень чи поганий) не повинна бути пригніченою.
 
21.04.2015-1-9док

Ситуація 2. До класу приходить новий учень. Учитель його виділяє, хвалить.

- Як ви розумієте слово приниження? (Принижувати — ображати, порушувати чужу гідність.)

- Що відчувають інші діти?

- Навіщо вчитель так поводиться? Якою є ваша думка?
 
21.04.2015-1-10док

3. Робота за статтями Конвенції про права дитини, Конституції України та Закону України про охорону дитинства

Стаття 16 Конвенції про права дитини: «Кожна дитина має право на гідне ставлення до своєї особистості».

Стаття 10 Закону України про охорону дитинства: «Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність, захист гідності».

Стаття 52 Конституції України: «Діти є рівними у своїх правах незалежно від походження».

- Чим схожі записані права та в чому різняться?

- Чи порушували ваші права за статтями Законів?

V. Фізкультхвилинка
 
Ми — дівчатка і хлоп'ятка,
Всі ми — гарні малюки.
І ніколи, і ніде
Друзів ми не підведем.
А незнайки й поспішайки
Хай завчать такі слова:
Невезіння та невміння —
То від поспіху бува!
 
VI. Закріплення вивченого матеріалу

?? Казкова галерея

- Кожна дитина - це особистість, яка має право на особисте життя.

- Згадайте казку «Царівна-Жаба».

«Навіщо ти, Іване-Царевичу, спалив мою жаб'ячу шкіру? Шукай мене тепер у тридев'ятому царстві, у Кощія Безсмертного!»
 
21.04.2015-1-11док

- Яке право порушив Іван-Царевич? (Обговорення порушення права на гідність та життя.)

- Пригадайте казки, у яких порушували права казкових героїв.

- Які права казкових героїв порушено?
 
21.04.2015-1-12док

VII. Підсумок уроку

- Що ви найбільше запам'ятали на уроці?

- Чи рівні діти у своїх правах?

- Чим захищені права дитини?
 
25.04.2015-1сс3жж          25.04.2015-1сс4жж
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 3-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 158,[2] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 4 (124)).