ПРАВА ДИТИНИ НА ЖИТТЯ, ІМ’Я ТА ГРОМАДЯНСТВО (УРОК 6)ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 1-Й КЛАС.
МИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
 
Мета: допомагати учням усвідомити смислове значення слів «конституція», «права й обов'язки»; дати загальне поняття про моральні норми, загальнолюдські цінності; викликати в учнів бажання знати свої права, акцентувати увагу на правах дитини, що порушуються у родині, у школі; виховувати патріотичне почуття, повагу до Конституції України.

Обладнання: Конституція України; Декларація прав дитини; Конвенція прав дитини; сюжетні малюнки до казок; сюжетні малюнки про права дитини.

Хід уроку

І. Організаційний момент
 
Ось дзвінок нам дав сигнал —
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо
І урок розпочинаймо.
 
ІІ. Повторення вивченого матеріалу

1. Дидактична гра «Хто чим славиться?»

Учитель пропонує дітям дібрати слова за змістом.

Соловейко —... (піснею).
Джерельце —... (водою).
Колосок —... (зерном).
Сонце —... (ласкою і теплом).
Квітка —... (красою та ніжним запахом).
Людина —... (працею, розумом, добротою, ніжністю, щедрістю, дружбою).

2. Бесіда. Повторення імен дітей по батькові

- Чи можна продовжувати цей ряд?
- Чим люди різняться між собою? (Іменами)

3. Гра «Продовж речення»

Моя Батьківщина — ...

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Сьогодні ми поговоримо про права дитини.
 
Дитя моє, права дитини,
Ти мусиш вивчити сумлінно.
Це так потрібно, так важливо,
Коли з тобою справедливо
Вчиняють, а коли і ні.
                                      І. Жиленко
 
IV. Вивчення нового матеріалу

1. Гра «Поміркуймо!»

У народі кажуть: «У доброго господаря — лад у домі».

- Що означає лад? (Відповіді дітей.)
- Лад — це стан, коли все робиться, виконується за правилами, відповідно до певних вимог; злагода в стосунках. Коли в домі лад — родина живе дружно, радісно й щасливо.

2. Проблемне запитання

- Як утворюється лад і як його завести?
- А якщо дім великий — ціла країна?
- Наша держава — великий дім, у якому живе дуже багато сімей.
- Що ще нам відомо про нашу державу? (Відповіді дітей про символи України.)

3. Робота над прислів'ям

Великий дім — держава, лад у ньому — закон.

4. Бесіда

- Хто господар у нашій державі? (Народ)
- Що допомагає народові керувати державою? (Закон)
Закон — це правила, що встановлені державною владою. Закон обов'язковий для всіх. У кожній державі є один найголовніший Закон — Конституція.

V. Фізкультхвилинка

Все навколо зеленіє. (Руки вгору.)
Річка ллється і шумить. (Нахиляються.)
Тихо, тихо вітер віє
І з травою гомонить. (Повертаються.)
Як тут всидіти у хаті, (плигають)
Коли все живе, цвіте? (Плескають у долоні.)
Скрізь дзвенять пташки крилаті,
Сяє сонце золоте. (Руки вгору.)
 
VI. Продовження роботи над новим матеріалом

1. Розповідь учителя з елементами бесіди

- Головний Закон України було прийнято Верховною Радою 28 червня 1996 року. Слово Конституція походить із латини, означає «устрій, установлення»; визначає, якій бути державі, де ми живимо, а також наші права та обов'язки.

- Хто керує нашою державою? (Президент)
- Назвіть його прізвище, ім'я, по батькові.
- Які права має Президент нашої країни?
- Президент призначає найголовніших керівників. Він є гарантом дотримання Конституції, головнокомандувачем нашої армії, відповідає за підтримання стосунків нашої країни з іншими державами.

1924 року у Женеві було прийнято Декларацію прав дитини.

02.04.2015-3р
1959 року Декларацію прав дитини було прийнято Генеральною Асамблеєю OOН.

1989 року Генеральною Асамблеєю ООН схвалено Конвенцію про права дитини.

- Які права має дитина?

Дитина має права на життя (ст. 6), на охорону здоров'я (ст. 24), на ім'я і набуття громадянства (ст. 7).

2. Складання та обговорення найголовніших прав дитини

? На любов і піклування;
? на повноцінне харчування;
? на освіту;
? на відпочинок і дозвілля;
? на медичну допомогу;
? на вільне спілкування;
? на вільне висловлювання своїх поглядів.

02.04.2015-3с          02.04.2015-3сс
 
VII. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з Конвенцією прав дитини. Казкова правова вікторина

- На прикладі героїв відомих вам казок спробуємо з'ясувати зміст деяких статей Конвенції про права дитини. Яке право, визначене Конвенцією про права дитини, було порушено?

?? Ситуація 1

Мачуха з ранку до вечора змушує Попелюшку працювати. Бідолашній дівчинці заборонено брати участь в іграх та забавах сестер.
Яке право порушено стосовно Попелюшки? (Право дитини на відпочинок і розваги; право брати участь у розважальних заходах, що відповідають їхньому віку.)

?? Ситуація 2

Мауглі майже з народження жив у тваринному середовищі.
Чи можна вважати, що він має рівні права зі звичайною дитиною? (Так, Конвенція визначає, що дитиною є кожна людська істота, яка не досягла вісімнадцяти років.)

?? Ситуація 3

Баба Яга викрадає Івасика-Телесика й відносить його за тридев'ять земель у тридесяте царство.
Які права дитини порушила злодійка? (Згідно з Конвенцією дитина має право не розлучатися з батьками (окрім випадків, визначених законодавством); Конвенцією заборонене незаконне переміщення дітей і неповернення їх із-за кордону.)

VIII. Підсумок уроку

- Якими з прав ви користувалися?
- До кого ми можемо звернутися за допомогою?
- У кожного з нас є права — і ми повинні добре знати їх, щоб захистити себе, якщо хтось хоче нас образити. Але слід знати не лише свої права, але й обов'язки. Прагнучи відстояти свою свободу — не утискайте свободу інших.
 
02.04.2015-3сс1
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 1-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 108,[4] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 2 (122)).