Освіта визнана основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку України.
    Цілі освіти: розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей людини; виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; підвищення освітнього рівня і збагачення культурного потенціалу народу; забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Через це Конституція України встановлює, що повна загальна середня освіта є не лише правом, але і обов'язком.

Конституція України містить державні гарантії реалізації права на освіту:
1)    доступність і безкоштовність освіти в державних і комунальних учбових закладах;
2)    розвиток мережі учбових закладів, заснованих на різних формах власності;
3)    наявність різних форм навчання (денна, вечірня, заочна, екстернат - система навчання, заснована на самостійному вивченні курсу учбового закладу (без відвідин занять) з подальшою здачею іспитів за цей курс);
4)    відкритий характер учбових закладів, що припускає вільний вибір учбового закладу відповідно до здібностей і інтересів громадян;
5)    надання державних стипендій І пільг студентам, які успішно навчаються;
6)    можливість навчання на рідній мові для громадян, що належать до національних меншин.
Держава проводить єдину державну політику у галузі освіти і з цією метою здійснює контроль над діяльністю установ освіти. Вимоги до змісту, об'єму і рівня освіти встановлені в державних стандартах освіти. Основною формою контролю є державна атестація установ освіти. Наприклад, загальноосвітні учбові заклади проходять атестацію не рідше 1 разу в 10 років.
Правовий статус установ освіти визначається Законами України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 р.), «Про загальну середню освіту», від 13 травня 1999 р., «Про вищу освіту»- від 17 січня 2002 р.
Установи освіти створюються органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від форми власності, громадянами. Обов'язковою умовою є наявність: необхідної матеріально-технічної бази (приміщення, устаткування); науково-методичної бази (учбові плани, робочі програми дисциплін); педагогічних кадрів.
Діяльність установи освіти розпочинається за наявності ліцензії - спеціального дозволу на надання послуг у сфері освіти. Установа освіти діє на підставі статуту, затверджуваного Міністерством освіти і науки України, іншими міністерствами, місцевими органами державної виконавчої влади або місцевими органами самоврядування (залежно від підлеглості установи освіти).