Сутність народного суверенітету закріплена ст.5 Конституції України, яка проголошує: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Народ України володіє винятковим правом визначати і змінювати конституційний лад. Наприклад, такі найважливіші характеристики Української держави як форма правління і форма державного устрою можуть бути змінені лише в результаті всеукраїнського референдуму.
    Народний суверенітет здійснюється в наступних формах:
1)    за допомогою недержавної влади. Таким видом влади є місцеве самоврядування;
2)    за допомогою державної влади. Державна влада реалізується народом безпосередньо (вибори, референдум) і через представницькі органи державної влади.