Громадянство України припиняється:
?    унаслідок виходу з громадянства України;
?    унаслідок втрати громадянства України;
?    на підставах, передбачених міжнародними договорами України. Вихід з громадянства України здійснюється за клопотанням особи в порядку, встановленому Законом. У виході з громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, що порушила клопотання про вихід, має невиконані зобов'язання перед державою або майнові зобов'язання, з якими пов'язані істотні інтереси громадян чи державних організацій, кооперативних і суспільних об'єднань.
Вихід з громадянства України не допускається, якщо громадянин, що порушив клопотання про вихід, притягнутий до кримінальної відповідальності як обвинувачений або відносно нього є вирок суду, що вступив в законну силу.

Громадянство України втрачається:
—    унаслідок вступу особи на військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або до Інших органів державної влади і управління в іноземній державі без згоди на те державних органів України;
—    якщо громадянство України набуте унаслідок подання явно помилкових відомостей або фальшивих документів;
—    якщо особа, що знаходиться за межами України, не встала на консульський облік протягом п'яти років.
При зміні громадянства батьків, унаслідок якого обидва стають громадянами України або обидва виходять з громадянства України відповідно змінюється громадянство їх дітей, що не досягли 14 років.
У вирішенні питань громадянства України беруть участь Президент України, органи внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України.