Громадянство України отримується:
—    по народженню;
—    за походженням;
—    шляхом прийому в громадянство України;
—    унаслідок надання громадянства України;
—    на інших підставах, передбачених Законом України « Про громадянство України»;
—    на підставах, передбачених міжнародними договорами України. Іноземці і особи без громадянства можуть бути за їх клопотанням прийняті в громадянство України.

Умовами прийому в громадянство України є:
—    —відмова від іноземного громадянства;
—    постійне проживання на території України протягом останніх п'яти років;
—    володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування;
—    наявність законних джерел існування;
—    визнання і виконання Конституції.
Вказані вимоги можуть не враховуватися лише у виняткових випадках за рішенням Президента України відносно окремих осіб, що мають видатні заслуги перед Українською державою. Спрощений порядок надання громадянства України може застосовуватися до жінок, що виходять заміж за громадянина України, на їх прохання і за умови відмови від іноземного громадянства.

У громадянство України не приймаються особи, які:
—    вчинили злочин проти людства або здійснювали насильницькі
дії проти національної державності України;
—    засуджені до позбавлення волі за тяжкі злочини.