1. Вибір/постановка проблеми і формулювання теми дослідження.
 2. Ознайомлення з висвітленням проблеми в літературі.
 3. Ознайомлення із станом проблеми на практиці.
 4. Уточнення проблеми/теми і складання першого варіанту плану наукової/пошукової роботи.
 5. Визначення провідних ідей, та шляхів вирішення проблеми дослідження.
 6. Побудова/постановка гіпотези/припущення.
 7. Вибір методів дослідження.
 8. Проведення дослідної/пошукової роботи, педагогічного експерименту.
 9. Систематичне накопичення матеріалу.
 10. Узагальнення та аналіз результатів дослідження.
 11. Літературне оформлення роботи.
 12. Упровадження результатів у практику.
 13. Оцінка ефективності проведеного дослідження.