Фундаментальне ?

дослідження, спрямоване на розробку і розвиток теоретичних концепцій науки, її наукового статусу, історії, її методології (вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання.

Прикладне ?

дослідження, яке вирішує в більшій мірі практичні задачі чи теоретичні питання практичного спрямування.

Розробка ?

служить для безпосереднього обслуговування практики освіти. Результатами розробок є навчальні програми, методичні рекомендації, інструкції тощо.

У шкільній практиці, як правило, проводять один із двох видів дослідницької діяльності:

1)        упроваджувально-дослідницьку діяльність ? пристосування та інтеграція наукових ідей, принципів, змісту освіти, освітніх технологій до умов конкретного закладу освіти;

2)        пошуково-дослідницьку діяльність ? самостійна розробка як власне ідеї, так і способів її практичної реалізації.

Для порівняння наводимо характеристики цих видів дослідницької діяльності:

Елементи
технології
досліджень

Види діяльності

Упроваджувально-дослідницька

Пошуково-дослідницька

Джерело дослідницьких ідей.

Наукові праці професійних дослідників.

Практика школи, досвід учителів.

Предмет діяльності.

Адаптація наукових ідей до шкільних умов та інтеграція їх у практику.

Створення нового наукового продукту чи нового предмету діяльності, який можу бути описаний науково.

Технологія роботи з ідеями.

 1. Виявлення суперечностей у роботі школи.
 2. Вивчення наукових праць з метою пошуку способів зняття суперечностей.
 3. Адаптація віднайдених способів знання суперечностей до умов школи.
 4. Інтегрування адаптованої ідеї(-й) в практику роботи школи.
 5. Корегування теорії.
 6. Виявлення суперечностей в роботі школи.
 7. Аналіз причин виникнення суперечностей.
 8. Самостійна розробка ідеї(-й), яка(-і) усуває(-ють) суперечності.
 9. Проектування реалізації ідеї(-й).
 10. Інтригування ідеї(-й) у практику.
 11. Теоретичне обґрунтування ідеї(-й).
 12. Корегування практики відповідно до нової ідеї(-й).
 

Технологічне спрямування діяльності.

Реалізація нових методик і технологій навчально-виховного процесу.

Створення педагогами власних педагогічних систем (нових ідей, цілей, принципів, закономірностей організації і протікання педагогічного процесу, а також виявлення тенденцій розвитку тих чи інших процесів у школі).

Характер управління дослідницькою діяльністю.

Програмно-цільовий.

Евристично-інтуїтивний.