РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА
 
Звісно, творчість має велике значення для розвитку особистості, поширює та поглиблює емоційне життя дитини.

Досвід роботи свідчить, що літературна творча діяльність є одним зі шляхів залучення школярів до читання, адже на початковому етапі передбачає створення казок, віршів, оповідань та загадок з опорою на програмовий матеріал (за аналогією).

Основні функції літературно-творчої діяльності:

? розвиває творчу уяву, фантазію;
? розвиває креативне та критичне мислення;
? розвиває мовлення, комунікативні здібності школярів;
? розвиває художній смак, почуття гумору;
? формує естетичні почуття, збагачує емоційно-чуттєвий досвід дитини;
? допомагає учням у процесі самопізнання та самовираження;
? розкриває внутрішній світ особистості;
? залучає дітей до художньої літератури.

Наведемо основні завдання щодо лексичної роботи з розпитку мовлення як підготовчого етапу літературно-творчої діяльності.

1. Лексичні вправи

Збагачення словника.

Цей вид лексичної роботи сприяє засвоєнню нових слів або нових значень слів, формує навички поширення словосполучень і речень у мовленні.

Наприклад: 1-й клас. Засвоєння теми «Осінь»

«Осінній словничок»

Завдання: дібрати слова-ознаки до слова осінь (яка ?).

? Багряна;
? гарна;
? дощова;
? жадана;
? золотава;
? кольорова;
? лагідна
? ласкава;
? мила;
? мрійна;
? печальна;
? прекрасна;
? чудова;
? щедра.

Добирання епітетів до слова.

Дуже важливо навчити дітей добирати ознаки предмета, уточнювати його якість, доповнюючи новими відтінками.

Завдання: дібрати якомога більше слів-ознак до слова листя (яке?).

? Багряне;
? барвисте;
? зів'яле;
? золоте;
? палаюче;
? пожовкле;
? пурпурне;
? яскраве.

Поширення активного словникового запасу.

Зрозуміло, що для розвитку комунікативного мовлення дуже важливим етапом є поширення активного та пасивного словникового запасу школярів. Виконуючи завдання зазначеного типу, учні зможуть у власних висловлюваннях уникати повторів однакових слів.

Завдання: назвати листячко по-різному.

? Руді вогники;
? м'який шар;
? запашна ковдра;
? жовтий віск;
? золотиста постіль;
? парашутики.

Заміна слів у реченні синонімами або семантично близькими словами.

Такі вправи сприяють формуванню свідомого ставлення до добирання слів в усних чи писемних висловлюваннях, урізноманітнюють мовлення школярів.

? Нашим краєм іде чарівна осінь.
? Рідним краєм іде чарівна осінь.
? Батьківщиною (Вітчизною) іде чарівна осінь.
? Нашим краєм мандрує (крокує) чарівна осінь.
? Нашим краєм іде золота (мрійна, печальна) осінь.
? Нашим краєм іде чарівна господиня (хазяйка, ґаздиня).

«Заміни словечко»

Нашим краєм іде чарівна осінь.

2. Словниково-Логічні вправи

Завдання «Так чи не так?»

Виконання цієї вправи сприяє розвитку логічного мислення та націлює дітей на свідоме засвоєння почутого чи прочитаного.

Спочатку учні слухають речення і визначають, чи може таке статися насправді. Якщо ж не може, то школярам слід довести, що це нісенітниця, та виправити речення.

Наприклад. Тема «Осінь»

? Восени сонце менше гріє.
? На деревах зеленіє листя.
? Після осені настає літо.

Завдання «Знайди помилку»

У сосновому лісі ми збирали моркву.

(Спочатку необхідно зазначити, що морква — це овоч, який росте на городі. Потім слід назвати різницю між сосновим, листяним та змішаним лісом. Далі учні із власного досвіду пригадують, що люди збирають у лісі восени.)

На нашій яблуні виросло багато смачних шишок.

(Діти називають основні садові дерева та їх плоди, виправляють помилку у реченні.)

«Знайди помилку»

? У сосновому лісі ми збирали моркву.
? На нашій яблуні виросло багато смачних шишок.

3. Робота над реченням

Формування вмінь доповнювати речення за змістом.

Ця вправа навчає учнів домислювати відсутні слова, є основною для побудови речень.

Спочатку можна залишати перші літери, щоб дітям було легше здогадатися, якого слова бракує, наприклад: о... (осінь).

Завдання «Докажи словечко»

? Прийшла золота... (осінь).
? На деревах пожовтіло... (листя).
? Часто йдуть... (дощі).
? Спорожніли... (поля) і... (сади).
? Відлітають у теплі краї... (птахи).
? Незабаром настане... (зима).

Вправи на конструювання та реконструювання речень.

Це завдання формує в молодших школярів навички збільшувати та зменшувати розміри речень, а також будувати речення відповідно до законів синтаксису, літературної норми.

Завдання «Конструктор»

а) «Скороти речення».

Діти мають послідовно або довільно скоротити кількість слів у реченні, зберігаючи основний зміст.
Нашим краєм іде чарівна осінь.
Краєм іде чарівна осінь.
Іде чарівна осінь.
Чарівна осінь.
Осінь.

б) «Збільш речення»

Листя.
Опадає листя.
Опадає золоте листя.
Із дерев опадає золоте листя.
Із дерев повільно опадає золоте листя.

«Конструктор»

Нашим краєм іде чарівна осінь.
Падає листя.

Творчі завдання із реченнями

а) Завдання «Перефразуй речення».

Ця вправа розвиває у дітей уміння усвідомлювати зміст речен¬ня через перефразування.

Наприклад:

? Землю вкриває м'який килим опалого листя.
? Опале листя вкриває землю м'яким килимом.
? Листя опадає на землю і вкриває її м'яким килимом.
? М'який килим опалого листя вкриває землю.
? На землі опале листя лежить м'яким килимом.

«Перефразуй речення»

Землю вкриває м'який килим опалого листя.

«Перефразування» також можна проводити на підготовчому етапі написання творів за певною темою. У школярів формуються мовленнєві, граматичні та стилістичні навички. Поступово і наполегливо діти вчаться мистецтва слова.

б) Завдання «Я почну, а ти продовж».

Виконуючи цю вправу, учні вчаться швидко сприймати зміст прочитаного чи почутого, правильно доповнювати речення як стилістично, так і граматично.

Наприклад:

Доповнення простих речень

? Осінь пофарбувала...
? Високо в небі...

Доповнення складних речень

Білочка стрибнула на дерево, що...
щоб...
коли...
тому що...

Редагування речень, у яких допущено помилки

Завдання «Редактор»

а) Неправильний порядок слів у реченні, що спричиняє спотворення задуму.

Ходить полями і лісами осінь тихо.
(Осінь тихо ходить полями і лісами.)

б) Порушення смислового зв'язку між іменником і займенником, що його замінює.

Осінь позолотила берізку. Вона мене вразила своєю красою.

(І берізка, і осінь — це іменники у формі одн., ж.р., тому незрозуміло, хто саме вразив героя цього речення своєю красою.
Осінь позолотила берізку. Деревце мене вразило своєю красою.)

в) Порушення узгодження.

І падають листя, кружляють між дубів.

(Листя — іменник с.р., що вживається лише в однині, тому необхідно правильно узгоджувати і форму дієслова.
І падає листя, кружляє між дубів.)

г) Вживання дієслів у невідповідних часових і видових формах там, де необхідно вживати однакову форму часу і виду.

Під золотистою ковдрою ховаються на зиму комахи, зашарудів їжачок.

(Дієслово ховаються — теп. ч.,мн., недоконаного виду, а інше дієслово у реченні — зашарудів — мин. ч., одн., ч.р., доконаного виду.
Під золотистою ковдрою ховалися на зиму комахи, шарудів їжачок.)

Варто зазначити, що використання зазначених завдані, дуже важливе, адже вони поліпшують якість мовлення особистості, а також реалізовують такі завдання:

? у пам'яті школярів накопичується й уточнюється значна кількість слів з усвідомленням усіх відтінків їх значення;
? формується вміння активно користуватися власним словниковим запасом для швидкого та точного добирання слів для побудови речень (текстів);
? розвиваються стилістичні, граматичні та мовленнєві навички.

Наведемо зразки вправ підготовчого до написання віршів етапу.

1. Добираємо рими

Спочатку слід ознайомити дітей із терміном «рими».

Рими (у перекладі з грец. — узгодженість, злагодженість) — це співзвучне закінчення рядків вірша.

Потім — навчити їх бачити рими на зразках.
Листок
Пеньок
Деньок
Лісок
їжачок
Далі — продовжити рядок римованих слів.
Лисиця .
Спідниця
Криниця... (одиниця, суниця, полуниця тощо)
Згодом це завдання школярі виконують самостійно.
Доріжка... (стежка, книжка, кішка)

2. Знайди риму

Учні читають вірш і називають у ньому рими.

Восени врожай збирають 1
на городі та в садках. 2
Груші, яблука зривають 1
на тонесеньких гілках. 2

Учитель уточнює, що явище римування — звукове, а не графічне, тому в римованих рядках збігаються звуки, а не літери.

Рими за розміщенням у рядках
 

Парні

Перехресні

Кільцеві

А

А

А

А

Б

Б

Б

А

Б

Б

Б

А

 
3. Відновлюємо вірш

Учитель практично ознайомлює із римою на основі деформованих віршів.
 
              ОСІННІЙ ДЕНЬ
Легенький вітер в листі шурхотить.             4
Чарує серце синява небес,                            2
Пожовкле листя з дерева летить,                  3
Осінній день. А скільки в нім чудес!             1
                                                         Н. Красоткіна
 
Школярі читають рядки, а потім відновлюють вірш відповідно до рим, логічної послідовності та змісту вірша. Тип римування — парний.

4. Відгадуємо рими

Це завдання формує в учнів почуття рими та ритму, учить дітей доповнювати рядки відповідно до рими та змісту вірша.
 
Вітер на небі хмаринки ганяє.
Листя пожовкло, зів'яла трава.
Дощик зненацька ось-ось.... (накрапає)
Осінь вступила у повні... (права)!
                                               Д. Перегуде
 
Школярі визначають тип римування. (Перехресний)

5. Доповнюємо вірш пропущеними словами

Наступною сходинкою у підготовці до віршування є завдання «Доповни віршик». Дуже важливо вставити у вірш слово, що відповідало б і семантично, і граматично.

Спочатку вчитель формує вміння доповнювати вірші пропущеними словами за допоміжними питаннями, потім залишає лише закінчення пропущених слів. Коли ж навичка добре закріпилася, то пропущене слово позначають звичайною рискою.

Вже нема... (якої?) травички,                                          зеленої
У лісі... (хто?) не співають,                                              пташки
А дерева... (які?)                                                              золотисті
Листя... (куди?) скидають.                                              додолу
Срібний _________ кличе до школи.                             дзвоник
Свято в кожному __________ й селі.                             місті
Сміх _________ і радість довкола,                                 веселий
Квіти, квіти на __________ землі.                                  рідній

6. Римуємо чистомовки

В основі цієї вправи — формування навичок слухати, орфоепічно правильно вимовляти слова та добирати риму.

Етапи роботи

а) заучування із дітьми зразки чистомовок;

б) розвиток у школярів навички продовження рядків, пропонуючи дібрати лише останнє слово:

Ло-ло-ло — листя ___________. (пожовтіло)
Ли-ли-ли — птахи ___________. (відлетіли)
Лі-лі-лі — осінь на __________. (на землі)

в) ускладнене завдання.

«Продовж самостійно» (відповідно до складів у рядках та обраної теми).

ПРО СЛОНА
На-на-на — ...
Ні-ні-ні — ...
Ну-ну-ну — ...
 
7. Складаємо вірші за поданими римами

Останнім підготовчим етапом перед написанням власних віршів є завдання «Буриме» (написання віршів за поданими римами).
________________ _____________ осінь.
________________ _____________ просинь.
________________ _____________ летить.
________________ _____________ шурхотить.
 
Учитель обов'язково пояснює значення слова просинь: частина синього простору неба, що видно в розриві між хмарами; у тумані; синій колір неба.
Щоб вірш був поетичнішим і образнішим, необхідно, щоб у кожному його рядочку було мінімум по три слова (без урахування службових слів).
Наприклад:
 
Прийшла чарівна осінь.
У небі ясна просинь.
Листя з дерева летить.
Під ногами тихо шурхотить.
 
Під час виконання зазначених підготовчих вправ у дітей формується літературна компетентність, розвиваються вміння та навички щодо самостійного написання віршів.

Зразки дитячих віршів на тему «Осінь» за першими римами: прийшла — принесла.
 
      ЩЕДРА ОСІНЬ
Осінь золота прийшла,
подарунки принесла:
груші, яблука і сливи,
соковиті кавуни та дині,
мед пахучий, коровай, —
стіл скоріше накривай!
                              К. Рудуман

        ДАРУНКИ ОСЕНІ
Щедра осінь до нас прийшла —
Подарунки принесла.
Грушки спілі у садку на гілці,
Яблучка смачненькі у корзинці.
                                      К. Корзун
 
За новим Держстандартом однією зі змістових ліній є розвиток літературно-творчої діяльності молодших школярів, тому кожен програмовий твір слід розглядати комплексно, що сприяє формуванню літературних та читацьких умінь учнів.

Спочатку — розвивати культуру мовлення дітей, використовуючи лексико-семантичні, словниково-логічні, лексико-граматичні вправи. Школярі спілкуються з літературою як мистецтвом слова, що створює передумови для самовираження, розкриття внутрішнього світу, формування естетичного почуття, збагачення емоційно-чуттєвого досвіду особистості.
 
Навчальне видання «Формування літературної
компетентності учнів початкових класів» / Скоблікова О. В. –
Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 112 с. – (Б-ка журн. «Початкове
навчання та виховання»; Вип. 12 (132)).