Тема: Креслення з’єднань деталей.
Мета: Навчальна: ознайомити з початковими відомостями про креслення з’єднань   та навчити зображати і позначати різьби на кресленні;
            Виховна: виховувати відповідальне відношення до роботи;
            Розвиваюча: розвивати координацію і точність рухів рук.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: креслярські інструменти, креслярський папір формату А4, вимірювальний інструмент.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  25 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                5хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  45хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

1.    Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи.
2.    Актуалізація знань учнів
Метод: фронтальна бесіда.
а) Як формується бюджет у сім’ї?
б) Назвіть види доходів у родині.
3.  Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку
Тема уроку: Поняття про розрізи та перерізи ( записується на дошці ).
   На цьому уроці ми з вами ознайомимося з початковими відомостями про креслення з’єднань деталей і навчимося зображати і позначати різьби на кресленні..
4.    Викладення нового матеріалу
Метод: пояснення з елементами бесіди та демонстрації.
Діти, які, на вашу думку, бувають види з’єднань?
Види з'єднань.
Залежно від характеру виконання з'єднань їх поділяють на рознімні та не рознімні.
До рознімних належать такі, які можна розібрати, не руйнуючи деталей, що входять до її складу. Це дає змогу виконувати багаторазове розбирання і складання виробів. У сучасних виробах знаходять застосування такі рознімні з'єднання: болтове, шпилькове, гвинтове, шпонкове, шліцьове, штифтове.
Нерознімні з'єднання не можна розібрати, не зруйнувавши чи не пошкодивши деталей, що входять до її складу. До не рознімних з'єднань належать заклепкові, зварні й клейові з'єднання.
Креслення різьбових з'єднань
З'єднання за допомогою різьби належать до найпоширеніших. Деталі з’єднують як за допомогою різьби, утвореної на їх поверхнях, так і за допомогою кріпильних деталей з різьбою.
Різьба – це утворені на зовнішній чи внутрішній поверхні однакові за формою і розмірами гвинтові виступи і канавки. Це ви можете побачити на рисунку 203 у підручниках, що ви бачите на своїх столах. Подивіться уважно на рисунок 204 і скажіть які різьби бувають в залежності від профілю гвинтового виступу (трикутні(а), трапецеїдальні(б), прямокутні(в)Рис.203


                                                                                                              Рис.204

Для з'єднання деталей у виробах найчастіше застосовують різьбу трикутного профілю з кутом при вершині 60° - її називають метричною.
Подивіться на рисунок 205. Що ми бачимо на рисунку? (Умовне зображення зовнішньої різьби)         Рис.205                                                                                                 Рис.206
Як видно з рисунка, на зовнішній поверхні по зовнішньому діаметру різьбу зображують суцільними лініями як на вигляді спереду, так і на вигляді зліва. Лінії, що відповідають внутрішньому діаметру різьби, проводять суцільними тонкими, причому на вигляді зліва проводять дугу, яка приблизно дорівнює ? кола, розімкнутого в будь-якому місці, але не на центрових лініях. Фаску на вигляді зліва не показують.
Різьбу на внутрішній поверхні (в отворі) показують суцільними тонкими лініями по зовнішньому і суцільними товстими – по внутрішньому діаметру. Це можна побачити на рисунку 206. Фаску на вигляді зліва не показують. Зверніть увагу, що штриховку в розрізі завжди доводять до суцільної товстої лінії.
За умовним зображенням неможливо визначити форму і розміри різьби. Тому тип різьби і її основні розміри – зовнішній діаметр і крок показують на кресленні написом – умовним позначенням. Метричну різьбу позначають літерою М, розміри вказують у міліметрах. Наприклад напис М20 х 1 означає: різьба метрична, зовнішній діаметр 20 мм, крок 1 мм.
Для показу різьби у з'єднанні застосовують розрізи площиною, яка проходить через вісь з'єднання.
У місці з'єднання двох деталей різьбу зображують так, щоб в отворі було видно ту частину різьби, яку не затуляє різьба стержня. Суцільні товсті лінії, що відповідають виступам різьб на стержні, переходять в суцільні тонкі лінії, що відповідають западинам різьби в отворі. І навпаки, суцільні тонкі лінії, що відповідають западинам різьби на стержні, переходять в суцільні товсті лінії, що відповідають виступам різьби в отворі.
Кріпильні деталі болтового і шпилькового з'єднань.
Болт – це циліндричний стержень з шестигранною головкою. На стержні болта нарізана різьба. Головку болта і кінець стержня оточено на конус (знято фаски).
Гайка – шестигранник, усередині якого є отвір з різьбою. Обидва плоских торці гайки і отвір з різьбою мають фаски.
Шпилька – циліндричний стержень, на обох кінцях якого нарізана різьба. З кожного кінця шпильки знято фаску.
Шайба являє собою кругле кільце.
З цими деталями ви дуже зустрічались як у повсякденному житті, так і на минулих уроках трудового навчання, адже вони є у кожному верстаті, у кожному автомобілі, і взагалі – майже у будь-якому механізмі.
Креслення шпонкових і штифтових з'єднань.
Вал з насадженою на нього деталлю (шків, маховик тощо) за допомогою шпонки, утворюють шпонкове з'єднання. Такі з'єднання застосовують у механічних передачах, коли потрібно, щоб разом з валом оберталась розміщена на ньому деталь.
На кресленні шпонкового з'єднання виконують зображення тих деталей, якими воно утворене. Таке з'єднання показують двома зображеннями. На місці вигляду спереду розміщують повздовжній розріз з'єднання. При цьому шпонку показують нерозсіченою, а на валу виконують тільки місцевий розріз. На кресленні між верхньою площиною шпонки і дном канавки у втулці обов’язково показують невеликий проміжок – зазор. Він забезпечує можливість складання з'єднання.
Штифтові з'єднання утворюють із застосуванням штифтів – деталей циліндричної або конічної форми. За допомогою циліндричних штифтів забезпечують фіксацію однієї деталі відносно іншої – це запобігає зміщенню деталей, скріплених гвинтами. Конічні штифти застосовують тоді, коли потрібно запобігти взаємному повздовжньому переміщенню двох деталей. Особливістю штифтового з'єднання є те, що отвір під штифт свердлять одночасно у всіх деталях, які підлягають з'єднанню. Цим досягається високий ступінь взаємної фіксації з’єднуваних деталей. Штифт вставляють у отвір здебільшого запресовуванням.
Штифтові з'єднання показують, як правило, за допомогою розрізів.
Креслення нерознімних з'єднань.
Характерна особливість нерознімних з'єднань – неможливість роз'єднати їх без руйнування чи значного пошкодження з’єднуваних деталей.
До головних видів нерознімних з'єднань належать: зварні з'єднання, з'єднання паянням, клейові з'єднання.
Заклепкового з'єднання креслять з використанням двох зображень. вигляду та На кресленні зображують всі елементи з’єднувальних деталей і заклепок і вказують розміри з'єднання. Дозволяється показувати  не всі заклепки у шві, а тільки на початку і в кінці шва. Решту заклепок показують центровими лініями.
Зварні шви на кресленні можуть бути видимі і невидимі. Видимі зварні шви зображують суцільними товстими лініями, невидимі – штриховими.
Основу паяного і клейового з'єднань являють відповідні шви. Їх зображують однаково і на всіх зображеннях показують лінією, в два рази товщою за суцільну товсту основну.
5.  Закріплення нового матеріалу
     Метод: бесіда
а) Чим відрізняється умовне зображення різьби на стержні від умовного зображення різьби в отворі?
б) Що таке межа різьби? Як її показують на кресленні?
6. Вступний інструктаж
На цьому практичному занятті вам потрібно буде виконати креслення.                     
Мета цієї роботи полягає у тому, щоб ви навчились зображати і позначати різьби на кресленні.
Для виконання цього завдання нам будуть потрібні деталі із зовнішньою і внутрішньою різьбою, за допомогою яких ви виконаєте креслення з натури, також вимірювальний інструмент для визначення розмірів деталі.
Отже, зараз черговий роздасть кожному деталь та вимірювальний інструмент.
7.    Самостійна-практична діяльність учнів
Самостійна робота учнів:
а) зміст роботи учнів ( виконання креслення деталі з натури)
б) форма проведення ( індивідуальна )
Інструктаж вчителя:
а) форма проведення ( групова ).
б) зміст цільових обходів робочих місць учнів:
1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;
2-й обхід: перевірка правильності трудових прийомів;
      в) перевірка виконаного завдання та його оцінка.
8.    Заключний інструктаж
а) Підведення підсумків практичної роботи;
б) Повідомлення оцінок за виконану роботу;
в) Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів;
9.    Підведення підсумків уроку
      а) Загальна характеристика заняття;
      б) Повідомлення оцінок за урок.
      Таким чином, сьогодні на уроці ми ознайомились з рознімними і нерознімними з’єднаннями та навчились зображати і позначати різьби на кресленні.
10.     Завдання для виконання вдома
Вдома ви повторите новий матеріал по конспектах та за підручником (ст.165-169) і на наступний урок принесете креслярський папір формату А4.
11.     Прибирання робочих місць