Тема: Поняття про розрізи та перерізи.
Мета: Навчальна: ознайомити з особливостями виконання розрізу та   перерізу, навчити виконувати і читати креслення предмета при виконанні розрізів та перерізів ;
            Виховна: виховувати відповідальне відношення до роботи;
            Розвиваюча: розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: креслярські інструменти, деталі, міліметровий папір формату А4.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          3хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         3хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  25 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  3хв.
6. Вступний інструктаж                                                                5хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  40хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     3хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     2хв.

1.    Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи.
2.    Актуалізація знань учнів
Метод: фронтальна бесіда.
а) Назвіть основні технологічні документації на виробництві.
б) Для чого вона призначена?
3.  Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку
Тема уроку: Поняття про розрізи та перерізи ( записується на дошці ).
  На цьому уроці ми з вами ознайомимося з особливостями виконання     розрізу та перерізу і навчимося виконувати і читати креслення предмета при виконанні розрізів та перерізів.
4.    Викладення нового матеріалу
Метод: пояснення з елементами бесіди.
      Поняття про переріз. Будь яке креслення повинно давати якнайповніше уявлення про форму зображеного на ньому предмета. Проте зустрічаються такі предмети або їх частини, форму яких важко визначити за кресленням тільки за допомогою виглядів. Іноді через наявність на поверхні предмета заглибини чи виступу виникає необхідність виконувати на кресленні додатковий вигляд, часто досить складний і малозрозумілий. Отже, крім виглядів на кресленнях бувають ще й інші зображення, які дають змогу краще виявляти форму предметів. До таких зображень належать перерізи.
Перерізи найчастіше застосовують для того, щоб показувати поперечну форму предметів (рукояток, гайкових ключів, деталей з прокату різного профілю) та форму отворів, заглибин, зрізів та вирізів на поверхнях округлих деталей тощо.
     Щоб одержати переріз, предмет умовно розрізають уявною площиною в тому місці, де необхідно виявити його форму. Цю уявну площину називають січною. Щоб побачити фігуру перерізу, ту частину предмета, яка знаходиться перед січною площиною, умовно відкидають. Внаслідок цього, як показано на рисунку 136,б, на уявній січній площині чітко видно фігуру утвореного перерізу.
      Отже, зображення фігури, утвореної уявним перерізуванням предмета січною площиною називають перерізом.
На перерізі показують тільки те, що знаходиться в січній площині. Усе, що міститься перед цією площиною і поза нею, вважається уявно видаленим. Залежно від розміщення вигляду зображеного на кресленні предмета переріз може бути винесеним (а) або накладеним (б, в).

     Винесений переріз розміщують поза контуром вигляду зображеного на кресленні предмета. Накладений переріз розміщують усередині контуру, тобто безпосередньо на вигляді зображеного на кресленні предмета.
Положення січної площини на кресленні вказують лінією перерізу. Для цього застосовують розімкнуту лінію у вигляді двох штрихів. Розімкнута лінія не повинна перетинати контур вигляду на кресленні і доторкуватись до нього. Напрям, у якому потрібно дивитись на уявну січну площину, вказують стрілками. Із зовнішнього боку стрілок пишуть однакові великі літери українського алфавіту.
     Контур винесеного перерізу обводять суцільною товстою лінією такої самої товщини, як і видимі контури зображень на кресленні. Щоб креслення було виразнішим, фігуру перерізу виділяють штриховою  у вигляді паралельних ліній.
    Фігуру перерізу позначають такими ж літерами, якими було позначено лінію перерізу: А-А, Б-Б – тобто двома однаковими літерами через тире.   
    Поняття про розріз. Багато предметів мають внутрішні порожнини, отвори. Назвіть, які з цих предметів ви зустрічались у повсякденному житті? (учні наводять приклади предметів).
На кресленнях обриси таких порожнин можна показувати штриховими лініями. Але, якщо предмет має багато порожнин і отворів, то відповідно на кресленні кількість таких ліній може бути значною, деякі з них можуть співпадати між собою або з контурними лініями. Внаслідок цього креслення стає малозрозумілим, воно не дає повного уявлення про форму зображеного на ньому предмета. Щоб якнайчіткіше показувати на кресленнях обриси внутрішніх контурів предметів, застосовують зображення, які називають розрізами
    Розріз – це зображення предмета, уявно розрізаного січною площиною. На розрізі зображують те, що утворюється в січній площині і поза нею.
Якщо січна площина проходить уздовж тонкої стінки (ребро жорсткості), то на кресленні її показують розрізаною, але не заштриховують. Слід пам’ятати, що уявний розріз предмета січною площиною не позначається на інших зображеннях цього предмета. Залежно від кількості січних площин розрізи поділяють на прості і складні. Простим наз. розріз, утворений внаслідок перетину предмета однією січною площиною. Розрізи, уворені двома і більше січними площинами, наз. складними. До простих відносять вертикальний, горизонтальний, похилий, місцевий розрізи. До складних – ступінчатий, ламаний.

Фронтальний розріз                                     Профільний розріз

     Відмінність між перерізом і розрізом. Утворення перерізів і розрізів відбувається однаково. Проте між ними є суттєва відмінність. Основна відмінність полягає у тому, що переріз являє собою тільки ту фігуру, яка безпосередньо знаходиться в січній площині. На розрізі крім фігури перерізу показують ще й те, що знаходиться за січною площиною. Ось чому важливо пам’ятати, що розріз вміщує переріз. Основна відмінність полягає у тому, що переріз являє собою тільки ту фігуру, яка безпосередньо знаходиться в січній площині. На розрізі крім фігури перерізу показують ще й те, що знаходиться за січною площиною.
5. Закріплення нового матеріалу
     Метод: бесіда
а) Для чого перерізи та розрізи на кресленнях?
б) Яке зображення називають перерізом?
      в) Відрізняється розріз від перерізу?
6. Вступний інструктаж
На цьому практичному занятті кожному з вас потрібно буде виконати ескіз деталі за наочним зображенням із застосуванням необхідних розрізів та перерізів.
7.    Самостійна-практична діяльність учнів
Самостійна робота учнів:
а) зміст роботи учнів ( виконання ескізу деталі за наочним зображенням)
б) форма проведення ( індивідуальна )
Інструктаж вчителя:
а) форма проведення ( групова ).
б) зміст цільових обходів робочих місць учнів:
1-й обхід: перевірка наявності наочних деталей;
2-й обхід: перевірка правильності виконання ескізів;
3-й обхід: перевірка правильності записів.
в) перевірка виконаного завдання.
8.    Заключний інструктаж
а) Підведення підсумків практичної роботи;
б) Повідомлення оцінок за виконану роботу;
в) Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів;
9.    Підведення підсумків уроку
      а) Загальна характеристика заняття;
      б) Повідомлення оцінок за урок.
Таким чином, сьогодні на уроці ми ознайомились з особливостями виконання розрізу та перерізу і навчились виконувати їх.
10.      Завдання для виконання вдома
Вдома ви повторите новий матеріал по конспектах та за підручником (ст.112-136) і принесете на наступний урок принесете креслярський папір формату А4.
11.     Прибирання робочих місць