Тема: Креслення в системі прямокутних проекцій. Методи проеціювання.
Мета: Ознайомити  учнів з методами проеціювання предметів. Навчити рпоеціювати предмети різними методами. Виховувати самостійність, наполегливість, відповідальне ставлення до роботи. Розвивати просторове мислення, увагу, пам’ять. Охайність під час виконання завдання.
Методичне забезпечення: плакат „Утворення проекції предмета”, „Методи проеціювання”; методична література.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Час 45 хв.
ПЛАН
1. Організаційна частина.
2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.
3. Викладення нового матеріалу.
4. Закріплення нового матеріалу.
5. Завдання для виконання вдома.

ХІД УРОКУ
1. Добрий день! Чергові, назвіть відсутніх.
2. Записуємо число, класна робота. Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ креслення. Запишемо: „Креслення в системі прямокутних проекцій. А тема сьогоднішнього уроку така: „Методи проеціювання”. Записуйте.
3. Як ви, напевне, знаєте . кожен об’ємний предмет має три виміри, назвіть мені їх (довжина, ширина. Висота). Ці виміри допомагають нам при виготовленні того чи іншого предмета.
Наприклад, якщо нам треба зробити двері, то ми відразу вимірюємо їх висоту, ширину і товщину. Це нам необхідно для тоного їх виготовлення. Адже. Якщо в нас будуть найменші відхилення у розмірах, то двері будуть не придатні до використання.
Отже, предмети виготовляють за кресленнями, що містять, їх зображення на площині, тобто на аркуші паперу. В основу побудови зображень покладено метод проеціювання.
Запишемо: метод проеціювання полягає у тому, що зображення предмета на площині отримують за допомогою проецюючих променів.
Проеціювання нам нагадує утворення тіні предмета. Ось погляньте: в мене є ця фігурка, я беру ліхтарик і спрямовую потік світла на цю фігурку, а тінь, яка падає на дошку і є його проекцією на площину.
А тепер запишемо, що ж ми називаємо проеціювання. Утворення зображення предмета на кресленні уявними  проецюючими променями називають проеціювання.
Утворене методом проеціювання зображення предмета на площині називають проекцією.
Площина, на якій одержують проекцію, називається площиною проекції.
Залежно від взаємного розміщення проецюючих променів у просторі розрізняють центральне і паралельне проеціювання. Зверніть увагу, на цей плакат. Яке із зображень відтворено на малюнку А? (центральне). Обґрунтуйте свою думку.
Тепер запишемо: Центральним називається проеціювання, якщо проецюючі промені виходять із однієї точки.  А точку, із якої виходять промені, називають центром проеціювання.
В нашому випадку це звичайна лампочка розжарювання. Прикладами центральних проекцій є тіні, відкинуті від предметів променями штучного джерела освітлення, фотознімки і кінокадри на плівці. Як ви вважаєте, що тут буде центром проеціювання? (око людини)
Знову звернемося до нашого плакату. На мал.. Б і В зображено, як ви уже здогадались, паралельне проеціювання. А чим воно відрізняється? (Б-косокутне, В- прямокутне). Отже запишемо:  якщо проецюючі промені паралельні між собою, то проеціювання називають паралельним, а одержану проекцію – паралельною.
Ви вже знаєте, що зображення на кресленнях будують саме за допомогою паралельних між собою проецюючих променів, тобто методом паралельного проеціювання. Але центральне проеціювання при виконанні креслень не використовують – цей метод знайшов застосування у малюванні.
При паралельному проеціювання всі промені падають на площину проекцій під однаковим кутом. Якщо це будь-який гострий кут, як ми бачимо на малюнку Б, то проеціювання називають косокутним. Якщо проецюючі промені перпендикулярні до площини проекцій (мал. В), то проеціювання називають прямокутним. Утворена при цьому проекція називається прямокутною.
Прямокутне проеціювання є більш простим і зручним, тому йому віддають перевагу перед косокутним.
У когось виникли запитання?
4. Добре, тоді я вас запитаю.
1.    Що називається проеціювання?
2.    Що таке проекція?
3.    Які ви знаєте методи проеціювання?
4.    Чим відрізняється між собою центральне і паралельне проеціювання?
5.    У чому полягає різниця між косокутним і прямокутним проеціювання?
6.    яким із способів проеціювання одержують прямокутні проекції?
5. Добре. Давайте ваші щоденники, я вам виставлю оцінки. Тепер запишемо домашнє завдання. Опрацюйте вдома конспект і сторінки 40-42. також на наступний урок візьміть креслярські інструменти.
     До побачення.