Мета: дати поняття про дисперсні системи, їхня класифікація. Розкрити значення колоїдних систем у житті природи й суспільства. Показати відносність розподілу розчинів.

Завдання:

1. навчальне: вивчити дисперсні системи, їхню класифікацію. Розглянути на конкретних прикладах суспензії, емульсії, колоїдні розчини.

2. розвивальне: продовжити формування вмінь і навичок самостійної роботи з лабораторним устаткуванням, описувати спостереження. Значення дисперсних систем у житті природи й людини

3. виховне: відповідальне відношення до виконання отриманого завдання

Обладнання й реактиви: хімічні склянки, крейда, глина, вода, масло соняшникове, нафта, молоко, Na2 Si 3, HCl, крохмальний клейстер, желатин, цукор

Хід уроку

1. Організаційна частина

2. Вивчення нового матеріалу

2.1. Поняття про дисперсні системи

2.2. Класифікація дисперсних систем

2.3. Грубодисперсні системи (емульсії, суспензії)

2.4. Колоїдні розчини (золі, гелі, пасти)

2.5. Тонкодисперсні системи (щирі розчини)

2.6. Значення колоїдних систем у житті природи й суспільства

3. Узагальнення й висновки. Підсумки уроку

4. Домашнє завдання

Стан чистої речовини описується дуже просто - тверде, рідке, газоподібне.

Але адже абсолютно чистих речовин у природі не існує. Навіть незначна кількість домішок може істотно впливати на властивість речовин. Очевидно, для одержання абсолютно чистих речовин - одне з найважливіших завдань сучасної хімії, адже саме чистота речовини визначає можливість прояву їм своїх індивідуальних засобів.

Отже, у природі й практичному житті людини зустрічаються не окремі речовини, а їхньої системи. Найважливішими з них є дисперсні системи.

Запишемо тему уроку ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ.

Що ж собою представляє дисперсна система?

Д.С. - гетерогенні системи, у яких одна речовина рівномірно розподілена у вигляді часток усередині іншої речовини.

КЛАСИФІКАЦІЯ

1. ДС залежно від сполучення агрегатного стану ДФ і ДС можна підрозділити на 9 видів:

Дисперсійне середовище Дисперсійна фаза

газ рідина Тверда речовина

Газ Повітря, природний газ Туман, попутний нафтовий газ Дим, пил, зміг

Рідина Газування, піна Плазма крові, травний сік, емульсії Будівельні розчини, суспензії, золі

Тверда речовина Сніжний наст, порошки, пористе тіло Мед, косметичні засоби, вологий ґрунт Мінерали, сплави, кольорове скло, гірські породи

(демонстрація деяких диспер. систем)

Демонстрація: чавуну й стали. Чавун і сталь відрізняються друг від друга % змістом вуглецю: у чавуні його 2-4%, а в сталі менш 2%.

Надлишок вуглецю в чавуні стає твердим розчином, виділяється у вигляді пластинок графіту. Внаслідок цього чавун тендітний і його можна використовувати тільки для лиття, а сталь можна кувати, прокочувати, штампувати.

2. Також Д, можна класифікувати по величині часток

Грубодисперсі системи це непрозорі системи, частки видні неозброєним оком, відстоюються, у рідин видна границя роздягнула.

Грубодисперсні системи діляться на

- емульсії (молоко, лімфа, нафта)

- суспензії (крейда + вода, вапняне молоко + вода, глина + вода)

(МІНІ-ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНІВ ПРО СУСПЕНЗІЇ Й ЕМУЛЬСІЇ)

Колоїдні розчини займають проміжне положення між тонкодисперсними й грубодисперсними системами.

(МІНІ-ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНІВ ПРО КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ)

Демонстрації: гідроліз хлориду алюмінію в гарячій воді

(МІНІ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗОЛІ Й ГЕЛІ)

Демонстрація: желатин + вода, крохмальний клейстер

Щирі розчини - це гомогенна (однорідна) система, що складається із часток розчиненої речовини, розчинника й продуктів їхньої взаємодії

Експеримент: розчинення безводного сульфату міді у воді.

ЗНАЧЕННЯ: Глобальна роль колоїдів полягає в тім, що вони є основними компонентами таких біологічних утворень як живі організми. Всі речовини організму людини являють собою колоїдні системи.

Колоїди надходять в організм у вигляді харчових речовин і в процесі травлення перетворюються в специфічні, характерні для даного організму колоїди. Можна сказати, що весь організм людини - це складна колоїдна система в її зв'язку з поверхневими явищами.

З колоїдів, багатих білками, складаються шкіра, м'язи, нігті, волосся, кровоносні посудини, легені, весь шлунково-кишковий тракт і багато чого іншого, без чого немислима саме життя.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ВИСНОВКИ:

Отже, на даному уроці ми з вами вивчили більш заглиблено класифікацію дисперсних систем, важливість їх у природі й житті людини.

Однак слід зазначити, що різанням границі між видами дисперсних систем немає. Класифікацію варто вважати відносної.

Експеримент: Хлорид заліза (III) тонкодисперсная система - розчин, але при нагріванні утворить колоїдний розчин.