Мета уроку: сформувати в учнів поняття, про специфічні властивості металів і їхньої двоїстої ролі в природному середовищі, про наслідках техногенного впливу металів і їхніх сполук на біологічні системи.

Завдання: На підставі данних елементів-металів у періодичної системі хімічних елементів Д І Менделєєва ознайомити учнів з деякими закономірностями, що спричиняють поширеність металів у природі, їхня токсичність (якправило їхніх іонів), частку участі в метаболізмі живих організмів. Розкрити причини забруднення навколишнього середовища металами, указати основні джерела й об'єми забруднення. Познайомити учнів з основними напрямками по попередженню забруднення навколишнього середовища металами.

Обладнання: метали- Zn, Fe, H2O.

Тип уроку: урок закріплення й засвоєння нових знань.

Методи і методичні прийоми: Словесні, наочні (досвід),повідомлення учнів.

Хід уроку

Оргмомент: ( запис числа й перевірка готовності до уроку.)

План уроку і його цілі.

Вступне слово вчителя: Значення слова «метал».

Повторення домашнього завдання.

1.а) Положення металів у періодичній системі й особливості будови атома (письмова індивідуальна робота).

б) Роль металів у природі (усно).

2.Фізичні властивості металів (бесіда).

3.Хімічні властивості металів (письмова робота):

Приведіть приклади реакцій і вкажіть умови їхнього протікання.

а) Ме +H2O =

б) Ме + Гал. =

в) Ме + Кислота =

г) Ме + Сіль =

4. Вид хімічного зв'язку, властивий для металів.

5. Значення електровідємності, зміна його в ряді металів.

Підведення підсумків (учитель).

Вивчення нового матеріалу.

Ми з вами повторили особливості будови металів, положення в періодичній системі, властивості, вид хімічного зв'язку й значення електровідємності. Виявляється, що все це визначає значення елемента, необхідного для існування живих організмів, тобто його біогенність.

Біогени - це елементи, необхідні для існування живих організмів.

Одним з основних ознак біогенності для металів є - утворення кратних зв'язків .(на прикладах).

2. Взаємозв'язок організму й середовища.

Три категорії металів: макроелементи (K, Ca, Mg, Fe, Na) - концентрація

перевищує 10-3 %.

мікроелементи (Mn, Zn, Cu, Ni, Ba, Co, Al, V, Cr і ін.).

частка від 10-3 до 10-6 %.

Ультрамікроелементи (Hg, Au, Pb, Ra, Ag і ін.).

Частка не перевищує 10-6 %.

При нормальній життєдіяльності організму мікроелементи накопичуються в печінці, кістковій і м'язовій тканинах. Це депо (запасники) мікроелементів.

3. Двоїста роль металів: біогени й токсини.

4. «Представники» деяких груп металів.

Гра: «Угадай речовину».

Елемент №1.

А. На деяких древніх мовах цей метал іменується «небесним каменем».

Б. Бере участь в утворенні гемоглобіну й дихальних ферментів.

В. Єгиптяни називають його «ВААПАРЕ», що означає «народжений на небі».

(Залізо). Повідомлення про залозу.

Елемент № 2.

А. Сплав цього металу з міддю (латунь) відомий із древніх часів. У чистому виді, очевидно, був отриманий в 12 столітті.

Б. Добова потреба його 10-15мг.

В. В організмі робить дія, що нормалізує, на обмін речовин, ріст і масу тіла

(Цинк). Повідомлення про цинк.

Досвід із цинком- поява оксидної плівки .

Елемент № 3.

А. В 1854р. вартість цього металу становила 1200 руб, тобто це в 270 разів дорожче срібла, в 1899р. -1 руб.

Б. Цей метал називають «крилатим».

(Алюміній). Повідомлення про алюміній.

Досвід з алюмінієм - поява плівки над водою.

Елемент № 4.

А. Цей елемент один із самих «важких».

Б. Застосовується при виготовленні куль, грузила для вудок.

В. В організмі людини втримується близько 120мг.

(Свинець). Повідомлення про свинець.

Висновок про роль металів в організмі і їхнє значення (позитивне й негативне).

5.Закріплення: Записати рівняння реакцій взаємодії металів з водою

(Zn ,Al).

Записати рівняння гідролізу нітрату алюмінію.

6. Домашнє завдання: заповнити таблицю. Біологічна роль металів.