Тема: Білки.

Мета: узагальнити знання учнів про білки, формувати матеріалістичне уявлення про природу, патріотичні почуття.

Тип уроку: міжпредметний семінар.

Обладнання: схеми різних структур білка: білок курячого яйця, білок молока, кодоскоп.

Методи: сповіщення учнів, бесіда, дослідницько-пошуковий.

План вивчення матеріалу:

1.Хімічний склад білків.

2.Структура білків.

3.Властивості білків.

4.Функції білків в клітині.

5.Підсумки.

Зміст уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Ми з вами закінчили вивчення важливих органічних речовин  - білків. І ось як узагальнення всього вивченого буде цей семінар. Незвичність його в тому, що він повинен об’єднати наші знання про білки з курсу біології і хімії. З планом і літературою проведення семінару ви ознайомилися.

З органічних речовин клітини на І місці стоять білки і за кількістю і за значенням. Чим це можна підтвердити? Де знаходяться білки в природі? – (повідомлення учня).

Який хімічний склад білків?

( повідомлення учня )

Порівняємо білки з іншими органічними речовинами: оцтовою кислотою, бензолом, спиртом.

Mr ( C2H6O) = 46;  Mr(C6H6) = 78; Mr( альб.) = 36 тис.

З цих даних можна зробити висновок про велике значення білків для живих організмів. Недарма Ф. Енгельс, характеризуючи життя у своїй роботі «Анти – Дюрінг» писав: «Життя є спосіб існування білкових тіл, скрізь, де ми знаходимо яке-небудь білкове тіло, що не перебуває в процесі розкладу, ми без винятку знаходимо і явища життя».

Учитель: Ці складні речовини, які є основою життя, давно цікавили вчених–дослідників. Говорячи про шляхи вивчення будови білків, дуже доречно привести слова Гете: «Чтобы постичь бесконечное, надо сначала разьединить потом соединить».

Як же була  вивчена будова білків?

Який вклад робили наші вчені? (повідомлення учня про вклад Данилевського О.Я. і Е. Фішера).

Учитель: Отже, білки побудовані з амінокислот, з 20 «чарівних» амінокислот, які сполучені між собою і утворюють поліпептид. Давайте, ще раз пригадаємо ці «чарівні» амінокислоти.

( див. таб. ст. 145 – біологія )

Як же з 20 амінокислот утворена така велика кількість білків? Як вони сполучаються?

Кожному білку властивий свій характер укладки, тобто структура.

Якої ж структури можуть набирати білки?

Учень:. Розгляд І, ІІ і ІІІ структури білків – схема.

Учитель: Отже, білки не можна віднести до жодного з відомих нам класів органічних речовин, у ньому поєднані ознаки різних класів.

Білки – це якісно новий рівень розвитку матерії, вища форма розвитку речовини.

Учитель: І так ми з вами розглянули будову і структуру білків. Але вивчаючи ту чи іншу речовину, ми завжди говоримо про її властивості.

Які ж властивості білків, як органічних речовин?

Учень розповідає про властивості білків.

Демонстрація дослідів:

а)розчинність білка;

б)денатурація.

Але білки проявляють і інші властивості. Так вони дають ряд кольорових реакції. Проробимо досліди.

(завантаження «Віртуальної хімічної лабораторії» )

Завдання на карточках.

I варіант                                                           II варіант

Білок курячого яйця.                                                 Білок молока.

1.Ксантопротеінова реакція:

розчин білка + 2мл концентрованої НNO3 – нагріти –жовтий осад.

Це характерна реакція на білки.

2. Біуретова реакція:

розчин білка +2мл лугу + 2 каплі CuSO4 – збовтати – синьо-фіолетовий або рожево-фіолетовий розчин, показує наявність пептидного зв’язку.

Яку роль відіграють білки в клітині?

  1. Розповідь учнів про функцію білків.
  1. Демонстрування каталітичної функції білків.

Вивчаючи ту чи іншу речовину ми завжди закінчували її вивчення методами її добування.

Що можна сказати про одержання білків?

Учні:

1.Проблема синтезу штучного  білка (повідомлення).

2.Проблема біосинтезу білка (повідомлення).

Висновок:

І так ми з вами узагальнили свої знання про будову і властивості білків – цих складних органічних речовин, речовин – носіїв життя. Таємничий рубіж життя між живим і неживим. Наука вже наблизилась до цього рубежу. І можливо хто-небудь із вас зробить ще один вирішальний крок у пізнанні таємниці життя.