Мета уроку:

1). Формування розуміння основних положень і природи електролітів,

2). Формування вмінь аналізувати, проводити порівняння, робити

висновки.

3). Удосконалювання вмінь написання формул і рівнянь хімічних реакцій у молекулярному й іонному видах.

4). Виховання культури хімічного експерименту:

- формування навичок роботи з лабораторним устаткуванням,

хімічними реактивами, індикаторами,

- Дотримання правил техніки безпеки на робочому місці.

5). Виховання почуття товариства й умінь роботи в команді.

Завдання: Вчитися проводити хім. реакції, записувати рівняння реакцій у молекулярної, повних і скороченої іонної формах, відрізняти електроліти від неелектролітів, сильні електроліти від слабких.

Реактиви: розчини НCL, Н2SО4, NaОН, Ва( NО3)2, NaCL, Na2CO3, Na2SO4, СаО, лакмус, фенолфталеїн.

Обладнання: піддон, штатив із пробірками, піпетки для набору розчинів, Періодична таблиця хім. елементів, таблиця розчинності, Таблиця зміни кольорів індикаторів.

Дидактичний роздавальний матеріал:

1). Таблиця: «Електроліти й неелектроліти»

2). Тест відповідності за правилами техніки безпеки.

3). Завдання до практичної роботи

4). Завдання.

Тип уроку: КОМБІНОВАНИЙ УРОК

Хід уроку

1). Організаційний момент.

2). Перевірка Д/З.

3). Актуалізація знань:

1).фронтальне опитування.

2).сам. робота з таблиці: «Електроліти й

неелектроліти».

4). Практична робота:

а) Пояснення завдання: Ви повинні довести або спростувати основні об положення ТЕД. Для цього кожна з 3-х груп обмірковує своє завдання,

потім 1 учень проводить хім. реакцію, пояснює вибір вихідних - речовин, коментує спостережувану ознаку РІО, робить висновки,

2 учень, у цей час, пише на дошці рівняння можливої РІО

(у молекулярному й іонному видах) і неможливої (пояснює причину).

б) Тест на відповідність заборонного знака й правила техніки

безпеки .

г). виконання практичної частини:

До дошки йде 1-я група зі своїм набором реактивів.

У зошит ми записуємо тільки молекулярні рівняння, але залишаємо 2 рядка для іонних ( Д/З). Перевіряємо правильність запису рівнянь на дошці.

Слухаємо 2-ю групу. Перевіряємо правильність запису рівнянь на дошці.

Слухаємо 3-ю групу. Перевіряємо правильність запису рівнянь на дошці

5. Робимо узагальнюючі теоретичні висновки.

1. РІО відбуваються в напрямку зв'язування іонів.

2. РІО можливі у випадках, якщо утворяться слабкий електроліт у вигляді:

-нерозчинної речовини,

- -газоподібної речовини,

- -слабкий електроліт - вода.

6. Рішення завдань. Тепер ми повинні застосувати отримані знання при рішенні розрахункових завдань.

Завдання № 1 Вирішуємо , перевіряємо по кодоскопу.

Завдання № 2 ---і ---і ---і ---і ---і« ---і ---і ---і ---і ---і-

7.Підведення підсумків уроку.: найкращий доказнай швидше й правильне рішення завдання-

8. Виставляння оцінок.

9. Д/З : повторити § 8,9 , завдання: Визначити масу сульфату барію, що виходить

При взаємодії 300р. 7%- ого розчину сірної

кислоти з розчином хлориду барію, що містить 2 моль

цієї солі.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Практичне завдання 1 групи:

Дано наступні речовини:

Ва( NО3)2, NаNO3, НСl , Н2 SО4, Са ПРО, З12Н 22ПРО11 .

Довести, що взаємодія між електролітами можливо, якщо утвориться слабкий електроліт у вигляді нерозчинної сполуки.

Практичне завдання 2 групи:

Даны наступні речовини:

NаNO3, НСl, Nа 2СO3, NаОН, СаО, З12Н22ПРО11.

Довести, що взаємодія між електролітами можливо, якщо утвориться

слабкий електроліт у вигляді газоподібної сполуки.

Практичне завдання 3 групи:

Даны наступні речовини:

NаNO3, НСl , Nа2 SО4, NаОН, З12Н22ПРО11, фенолфталеїн, лакмус.

Довести, що взаємодія між електролітами можливо, якщо утвориться слабкий електроліт, наприклад, вода.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.

Завдання 1-й групі:

Дано наступні речовини:

Ва( NО3)2, NаNO3, НСl , Н2 SО4, Са ПРО, З12Н 22ПРО11 .

Довести, що взаємодія між електролітами можливо, якщо утвориться слабкий електроліт у вигляді нерозчинної сполуки.

Завдання2 -й групі:

Даны наступні речовини:

NаNO3, НСl, Nа 2СO3, NаОН, СаО, З12Н22ПРО11.

Довести, що взаємодія між електролітами можливо, якщо утвориться

слабкий електроліт у вигляді газоподібної сполуки.

Завдання3 -й групі:

Даны наступні речовини:

NаNO3, НСl , Nа2 SО4, NаОН, З12Н22ПРО11, фенолфталеїн, лакмус.

Довести, що взаємодія між електролітами можливо, якщо утвориться слабкий електроліт, наприклад, вода.

Завдання № 1:

Визначити масу осаду, що утворився при зливанні розчину, що містить

83,2 р. нітрати алюмінію з розчином, що містить 32 р. гідроксида натрію.

Завдання № 2:

Визначити об'єм газу, що виділиться при зливанні 300 р. 10 % - ого розчину

Соляної кислоти з 0,5 моль розчину карбонату натрію.