Мета уроку:

• Забезпечити сприйняття й осмислення поняття кислота, сполука кислот, класифікацію кислот.

• Закріпити опорні знання понять: складна речовина, підстава, ступінь окислювання, фізичні властивості речовин, індикатор.

• Підвести учнів до усвідомлення практичної значимості знань про кислоти.

• Створити умови для розвитку в школярів уміння аналізувати результати лабораторних досліджень, робити висновки, удосконалювати навички роботи з лабораторним устаткуванням.

• Виробляти прагнення до колективізму.

Обладнання й реактиви: розчини кислот: сірчаної, соляний, азотної, фосфорної, оцтової, яблучної, лимонної; індикатори, тверді речовини: аскорбінової, ацетилсаліцилової, нікотинової, кремнієва кислоти. Обвуглені кристали цукру в склянці. Кислоти в більших пробірках з індикаторами. У лотках в учнів: по дві склянки з кислотами, індикатори, аскорбінова кислота.

Хід уроку:

1. Актуалізація опорних знаннь

Фронтальна бесіда

• Які речовини називають підставами?

• Яким умовним записом виражається загальна формула підстав?

• По якому принципі діляться всі підстави?

2. Робота з колекцією на демонстраційному столі: розчини кислот соляний, сірчаної, азотної, фосфорної.

• Що ми побачили загального в складі цих речовин?

• У чому різниця?

• Розглянете ще групу речовин: лимонної, аскорбінової, ацетилсаліцилова кислоти.

• Що поєднує ці речовини?

3. Мотивація

• Як ви думаєте, для чого вивчається ця група сполук?

• Запропонуєте план вивчення даних речовин.

(На дошці приготовлена шкала розуміння, що по пропозиціях учнів заповнює вчитель, а учні працюють у зошиті.)

• Одержання кислот

• Хімічні властивості кислот

• Застосування кислот

• Фізичні властивості кислот

• Визначення ступеня окислювання

в атомів у молекулах кислот

• Класифікація кислот

• Номенклатура кислот

• Визначення для класу кислот

• Сполука кислот

Вивели шкалу розуміння, будемо дотримуватися цього плану протягом уроку.

• Повідомлення теми уроку.

• Мети уроку.

4. Вивчення нового матеріалу

• Проаналізуємо сполуку кислот..

• Дайте визначення кислотам.

• Розглянете правило визначення кислотного залишку в молекулах кислот.

Питання класу: кількість атомів якого елемента в складі кислоти може бути ознакою їхньої класифікації?

Робота зі списком кислот на дошці. Розглянемо фізичні властивості кислот.

(Дозволити спробувати на смак аскорбінову кислоту, зробити коментарі про її користь).

• Як розпізнати кислоти, не пробуючи на смак?

Виконання експериментального завдання по карті.

• Підведемо підсумки по лабораторній роботі, демонстраційний експеримент у пробірках.

• Особливості властивостей сірчаної кислоти:

1. Правило розведення водою конц. Н2SO4

2. Демонстраційний експеримент обвуглювання цукру й папери.

3. Небезпека влучення бризів Н2SO4 на живі тканини

5. Підведення підсумків

Підводимо підсумки, працюючи по шкалі розуміння:

• Що робили?

• Як робили?

• Навіщо робили?

• Що залишилося не вивченим?

6. Домашнє завдання