Мета уроку:

• узагальнити поняття про хімічну реакцію як про процес перетворення однієї або декількох речовин в інші речовини;

• розглянути класифікацію хімічних реакцій ;

• сприяти розвитку інтелектуальних показників особистості й уміння спілкуватися в колективі.

Обладнання: таблиця «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», ПК ,лабораторне устаткування - пробірки;

хімічні речовини - оксид кальцію (II), цинк, соляна кислота, гідроксид натрію, вода, сірчана кислота, хлорид барію, залізо, сульфат міді

Хід уроку:

I. Організаційний момент.

II. Вивчення нового матеріалу.

1) Хімічна реакція (або хімічне явище) – це процес, у результаті якого з одних речовин утворяться інші речовини, що відрізняються від вихідних по сполуці або будові, а отже, і по властивостях.

2). Типи хімічних реакцій.

1. По числу й сполуці вихідних речовин і продуктів реакції

2. По тепловому ефекту

3. По ознаці оборотності

4. По ознаці зміни ступенів окислювання

5. По агрегатному стану речовин

6. По наявності каталізатора

1. По числу й сполуці вихідних речовин і продуктів реакції:

Реакції сполуки

Реакції розкладання 

Реакції заміщення  

Реакції обміну 

З декількох речовин утвориться одна нова речовина 

З однієї речовини утвориться кілька нових речовин 

Атоми простої речовини заміщають атоми одного з елементів у складній речовині 

Дві складних речовини обмінюються своїми складовими частинами 

S + O2 = SO2 

де SO2 - оксид сірки (IV) 

 карбонат кальцію

Zn + 2HCl =

= ZnCl2 + H2?

де HCl - соляна кислота,

ZnCl2 - хлорид цинку

NaOH + HCl =

= NaCl + H2O

де NaOH - гідроксид натрію,

NaCl - хлорид натрію

Демонстраційний дослід - взаємодія цинку із соляною кислотою; взаємодія гідроксида натрію із соляною кислотою

2. По тепловому ефекті:

а) Екзотермічні реакції - протікають із виділенням теплоти

З + O2 = СO2 + Q

де СO2 - оксид вуглецю (IV)

б) Ендотермічні реакції -протікають із поглинанням теплоти

N2 + O2 = 2NO – Q

де NO - оксид азоту (II)

3. По ознаці оборотності:

а) Оборотні реакції -протікають одночасно у двох протилежних напрямках

б) Необоротні реакції - протікають тільки в одному напрямку

Ознаки необоротності:

• утворення осаду

• утворення слабкого електроліту (Н2ПРО),

• виділення газу,

• виділення великої кількості теплоти

5. По агрегатному стані речовин:

а) Гетерогенні реакції - протікають у неоднорідному середовищі, на поверхні роздягнула фаз ( т-г, т-ж, ж-г, т-т)

б) Гомогенні реакції - протікають між речовинами в однорідному середовищі, де немає поверхні роздягнула фаз

H2 (г)+ Cl2 (г) = 2HCl (г)

III. Домашнє завдання

2. Закінчите рівняння хімічних реакцій і вкажіть їхні типи:

а) Al + Cl2 =

б) Mg + HCl =

в) NaOH + KCl =