1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
а) P --> P2O5 --> H3PO4 --> Na3PO4;


2. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється Сульфур (IV) оксид


3. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:

Основний оксид --> сіль --> основа --> основний оксид --> сіль --> метал


4. Задача:
а) Обчисліть масу осаду, що утворився в результаті взаємодії розчину КОН та купрум (ІІ) сульфату масою 32г.


5. Шанс
Визначте число молекул вуглекислого газу, що містяться за нормальних умов в 11,2 л цього газу.


6. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
б) Ba --> BaO --> Ba(OH)2 --> BaCl2;


7. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється вуглекислий газ


8. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид --> сіль --> основа --> основний оксид --> сіль --> метал


9. Задача:
б) Обчисліть об`єм газу, що виділився в результаті взаємодії СаСО3 масою 30г із розчином сульфатної кислоти. 10. Шанс Мідні руди вважаються багатими, якщо містять понад 3% міді (за масою), і бідними, якщо містять менше, ніж 2% міді. До якого типу слід зарахувати руду, яка містить 4% мінералу CuFeS2 ?

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

а) P ? P2O5 ?H3PO4 ? Na3PO4;

 1. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Сульфур (IV) оксид

 1. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
  Основний оксид ? сіль ? основа
  ?                                              ?
  метал ? сіль ? основний оксид.
 2. Задача:

а) Обчисліть масу осаду, що утворився в результаті взаємодії розчину КОН та купрум (ІІ) сульфату масою 32г. 

5. Шанс

? Визначте число молекул вуглекислого газу, що містяться за нормальних умов  в 11,2 л цього газу.

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

б) Ba ? BaO ? Ba(OH)2 ? BaCl2;

 1. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

вуглекислий газ

 1. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
  Основний оксид ? сіль ? основа
  ?                                              ?
  метал ? сіль ? основний оксид.
 2. Задача:

б) Обчисліть об`єм газу, що виділився в результаті взаємодії СаСО3 масою 30г із розчином сульфатної кислоти. 

 1.  Шанс

? Мідні руди вважаються багатими, якщо містять понад 3% міді (за масою), і бідними, якщо містять менше, ніж 2% міді. До якого типу слід зарахувати руду, яка містить 4% мінералу CuFeS2 ? 

11. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

в) Ca ? CaO ? Ca(OH)2 ? Ca(NO3)2; 

12. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

вода

13. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

14. Задача:

в) Обчисліть масу солі, що утворилася в результаті взаємодії FeCl3 масою 32,5г із розчином калій гідроксиду. 

 1.  Шанс

? Оксид невідомого шестивалентного елемента містить 48% Оксигену. Визначити цей елемент.

16. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

г) S ? SO2 ? H2SO3 ? CaSO3; 

17. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

водень

18. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

19. Задача:

г) Яку масу MgCl2 потрібно використати для добування 57,4г Аргентум хлориду, за схемою:

MgCl2 + AgNО3 ? ...? 

 1.  Шанс

? Яка маса солі утвориться при взаємодії 18,67 г Калій гідроксиду з 14,08 г сульфатної кислоти?

21. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

д) Cu ? CuO ? CuSO4 ? Cu(OH)2 ? CuO ? Cu 

22. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Калій гідроксид

23. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

24. Задача:

д) Який об`єм газу можна отримати при повному окисненні метану об`ємом 35м3 ? 

 1.  Шанс

? Хімічна сполука містить за масою 24,39% Кальцію, 17,07% Нітрогену та 58,54% Оксигену. Визначте молярну масу сполуки.

26. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

е) Cu(OH)2 ? CuO ? CuCl;

27. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Кальцій карбонат

28. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

29. Задача:

е) Обчисліть масу оцтового альдегіду, який отримали при окисненні етилового спирту масою 23г.? 

 1.  Шанс

? Хімічна речовина містить за масою 17,56% Натрію, 39,69% Хрому та 42,75% Оксигену. Визначити молярну масу речовини.

31. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

є) Fe(OH)3 ? Fe2O3 ? Fe2(SO4)3. 

32. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Натрій хлорид

33. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

34. Задача:

є) Визначить об`єм ацетилену, що використали для одержання 46,8г бензолу. 

 1.  Шанс

? Визначити масу оксиду, що утвориться при спалюванні 100 г технічної сірки, що містить 92% чистої сірки.

36. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

а) Al2O3 ? Al2(SO4)2 ? Al(OH)3 ? Al2O3; 

37. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Літій фосфат

38. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

39. Задача:

ж) Обчисліть об`єм газу, що утворився в результаті взаємодії оцтової кислоти з металічним натрієм масою 18,4г. 

 1.  Шанс

? 1 л газу за нормальних умов має масу 1,964 г. Визначити відносну густину цього газу за воднем.

41. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

б) CaCO3 ? CaO ? Ca(OH)2 ? CaCO3 ? Ca(NO3)2; 

42. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Цинк оскид

43. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

44. Задача:

і) Обчисліть об`єм амоніаку, що був використаний для одержання метиламіну масою 37,2г; за схемою:

СН3Cl + NН3 ? СН3NН2 + Н Cl 

 1.  Шанс

? Оксид невідомого п’ятивалентного елемента містить 56,34% Оксигену. Визначити цей елемент.

46. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

в) Mg ? MgO ? Mg(OH)2 ? MgSO4;

47. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Купрум (ІІ) хлорид

48. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

49. Задача:

й) Обчисліть масу СаО, що можна отримати в результаті розкладу кальцію карбонату масою 90г. 

 1.  Шанс

? Хімічна речовина містить за масою 29,11% Натрію, 40,51% Хрому та 30,38% Оксигену. Визначити молярну масу цієї речовини.

51. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

г) SO3 ? ZnSO3 ? Zn(OH)2 ? ZnO? 

52. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

хлоридна кислота

53. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

54. Задача:

к) Який об`єм Н2 потрібно використати для повного відновлення пропіну масою 12г ? 

 1.  Шанс

? Відносна густина газу за повітрям рівна 1,52. Визначити масу 5,6 л цього газу за нормальних умов.

56. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

д) Cu ? CuO ? CuSO4 ? Cu(OH)2 ? CuO ? Cu 

57. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Магній оксид

58. Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою:
Основний оксид ? сіль ? основа
?                                              ?
метал ? сіль ? основний оксид.

59. Задача:

а) Обчисліть масу осаду, що утворився в результаті взаємодії розчину КОН та

Ферум (ІІ) сульфату масою 32г. 

 1.  Шанс

? Оксид двовалентного металу містить 80,25% металу. Визначити метал.

61. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

а) CuS ? SО2 ? SО3 ? К24 ? ВаSО4; 

62. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Ферум (ІІ) сульфат

63. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

64. Задача:

б) Розклали кальцій карбонат масою 10 г. Утворений твердий залишок розчинили у хлорид ній кислоті. Яка маса утвореної солі?

 1.  Шанс

? Визначити об’єм водню, що виділиться при взаємодії 120 г магнію з 441 г сульфатної кислоти.

66. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

б) КClО3 ? О2 ? SО2 ? SО3 ? Na24; 

67. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Ферум (ІІІ) оксид

68. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

69. Задача:

в) Суміш порошків цинку та міді масою 40 г обробили розчином хлоридною кислоти. Виділився газ об’ємом 4,48 л. Визначте масу компонентів у суміші.

 1.  Шанс

? Хімічна речовина містить за масою 22,77% Натрію, 21,78% Бору та 55,45% Оксигену. Обчислити молярну масу речовини.

71. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

в) S ? Н2S ? SО2 ? К23 ? MgSО3; 

72. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Калій хлорид

73. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

74. Задача:

г) При нагріванні 12 г суміші Купрум (ІІ) гідроксиду та Калій гідроксиду виділилося 0,05 моль води. Визначте маси компонентів у суміші.

 1.  Шанс

? При взаємодії 27,6 г двовалентного металу з водою утворилося 34,2 г його гідроксиду. Визначте метал.

76. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

г) N2 ? NН3 ? NО ? NО2 ? НNО3? Cu(NО3)2; 

77. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

кисень

78. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

79. Задача:

д) Суміш міді з магнієм масою 100 г обробили надлишком хлоридною кислоти . При цьому виділилося 67,2 л газу. Визначте масу міді у суміші.

 1.  Шанс

? Суміш цинку та його оксиду масою 20 г розчинили в хлоридній кислоті. Газ, що виділився при цьому, пропустили крізь Купрум (ІІ) оксид. Виділилося 12,8 г міді. Визначте склад суміші.

81. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

е) N2 ? NО ? NО2 ? НNО3? NО2 ? Са(NО3)2; 

82. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Натрій сульфат

83. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

84. Задача:

є) Спалили 4 г металічного кальцію. Одержану речовину розчинили у воді. Яка речовина утворилася та яка її маса?

 1.  Шанс

? При розчинені в хлоридній кислоті 5,58 г суміші порошків заліза і цинку виділилося 2,016 л водню (н.у.) . Визначте склад суміші.

86. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

є) N2 ? NО ? NО2 ? N2 ? NН3; 

87. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Магній карбонат

88. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

89. Задача:

ж) Спалили 3,2 г сірки. Обчисліть масу оксиду, що утворився і масу кислоти, яка може утворитися, при розчинені цього оксиду у воді.

 1.  Шанс

? Визначте елемент, якщо при розкладанні 20,6 г гідроксиду металу утворилося 15,2 метал (ІІІ) оксиду? Напишіть рівняння реакції.

91. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

з) C ? CО2 ? СаCО3 ? Са(НCО3 )2 ? CО2 ? MgCО3; 

92. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Купрум (ІІ) гідроксид

93. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

94. Задача:

з) Скільки грамів нітратної кислоти треба додати до забарвленого фенолфталеїном розчину, в якому міститься 4,48 г КОН, щоб розчин знебарвився? до якого типу відноситься така реакція?

 1.  Шанс

? Яку масу Калій нітрату  треба розкласти, щоб у добутому кисні спалити 640 г сірки?

96. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

к) Si ? SiО2 ? К2 SiО3 ? Н2SiО3 ? SiО2 ? Si; 

97. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Ферум (ІІІ) оксид

98. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
метал ? основний оксид ? основа ? сіль
неметал ? кислотний оксид ? кислота
? 

99. Задача:

и) У посудину з водою помістили 20 г суміші кальцію та його оксиду. Обчисліть масу кожної речовини, якщо в результаті реакції виділилося 5,6 л водню.

 1.  Шанс

? У результаті спалювання 13 г двовалентного металу утворилося 16,2 г оксиду цього металу. Визначте метал.

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

л) CО2 ? К23 ? СаCО3 ? CО2 ? CО; 

 1. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Карбон (IV) оксид

 1. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
  метал ? основний оксид ? основа ? сіль
  неметал ? кислотний оксид ? кислота
  ? 
 2. Задача:

і) Скільки молів Карбон (ІV) оксиду утвориться при розкладанні 5,2г вапняку з масовою часткою кальцій карбонату 96%?

 1.  Шанс

? Суміш срібла та магнію масою 2 г обробили розчином сульфатної кислоти. Газ, що виділився спалили. При цьому утворилося 0,9 г води. Визначте склад суміші.

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

м) CО2 ? ВаCО3 ? ВаCl2 ? ВаCО3 ? CО2; 

 1. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Алюміній гідроксид

 1. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
  метал ? основний оксид ? основа ? сіль
  неметал ? кислотний оксид ? кислота
  ? 
 2. Задача:

й) Розклали калій нітрат масою 12 г з масовою часткою домішок 16%. Який об’єм кисню виділився при цьому?

 1.  Шанс

? Вуглекислий газ об’ємом 8,96 л, який отримали при спалюванні вугілля, пропустили крізь розчин кальцій гідроксиду ( в надлишку ). Яка маса осаду утворилася? Скільки грамів вугілля спалили, якщо масова частка домішок у ньому становить 4%?

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

о) S ? SО2 ? SО3 ? Na2SО4 ? ВаSО4;

 1. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Магній карбонат

 1. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
  метал ? основний оксид ? основа ? сіль
  неметал ? кислотний оксид ? кислота
  ? 
 2. Задача:

к) Скільки молів водню виділилося, якщо на цинк масою 7 г з масовою часткою домішок 5%, які не взаємодіють з кислотою, подіяли хлоридною кислотою?

 1.  Шанс

? Кальцій карбонат масою 220 г з масовою часткою домішок 9% піддали термічному розкладу. Газ, що виділився при цьому, пропустили крізь розчин Калій гідроксиду до утворення середньої солі. Яка маса середньої солі?

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

п) CО2 ? СаCО3 ? CО2 ? MgCО3? MgСl2;

 1. Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється

Цинк оксид

 1. Напишіть  рівняння реакції, за такою схемою:
  метал ? основний оксид ? основа ? сіль
  неметал ? кислотний оксид ? кислота
  ? 
 2. Задача:

л) Кальцій оксид масою 30,8 г з масовою часткою домішок 5% піддали взаємодії з водою. Яка маса кальцій гідроксиду утворилася при цьому?

 1.  Шанс

? При згорянні технічної сірки масою 12 г виділився газ, який пропустили крізь розчин Натрій гідроксиду, в якому маса NaOH 20 г, до утворення середньої солі. Визначте масову частку домішок у технічній сірці.