Мета:

    Дидактична: реалізація знань про властивості оцтової кислоти в практичній діяльності учнів.

    Розвиваюча: формувати вміння знаходити спільні і важливі ознаки і властивості, застосовувати набуті знання на практиці,  формулювати узагальнюючі висновки  та оцінювати результати виконаних дій.

    Виховна: допомогти вихованню дбайливого відношення до праці, ініціативності, наполегливості в досягненні мети.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок .

Хід уроку.

Епіграф: «Мета навчання - навчити обходитись без вчителя»

Ельберт Хаббард

1.     Організаційний момент.

2.     Відтворення  і корекція опорних знань учнів необхідних для виконя практичної роботи  (слайд №1)

      Наголошуємо тему практичної роботи. Звертаємо увагу на мету: «Реалізація знань про властивості оцтової кислоти в практичній діяльності», говоримо, що спробуємо збагатити досвід про застосування оцтової кислоти в побуті.

Фронтальне опитування:

Запитання вчителя

Очікуванні відповіді учнів

1. Назвіть фізичні властивості оцтової кислоти

За звичайних умов це безбарвна рідина з характерним різким запахом, змішується з водою в будь-яких співвідношеннях з утворенням розчину

2. Як довести, що молекула оцтової кислоти дисоціює  і один із йонів, що утворюється, є катіон Гідрогену?

Катіон Гідрогену змінює забарвлення індикаторів (крім фенолфталеїну).

3. З якими неорганічними речовинами вступає в реакцію обміну оцтова кислота?

З  основними оксидами, основами, з солями слабких кислот ( наприклад, із карбонатами)

4. До яких електролітів належить оцтова кислота?

До слабких електролітів.

 Повторюємо правила техніки безпеки: (слайд №2)

l     Особливої обережності дотримуйтесь під час роботи з кислотами й лугами.

l     Для виявлення запаху речовини не підносьте посудину близько до обличчя, щоб не вдихати пару чи гази, які можуть подразнити дихальні шляхи. Для виявлення запаху спрямовуйте пару чи газ рухами долоні від посудини до носу.

l     Для виконання дослідів користуйтесь невеликими порціями речовин.

l     При випадковому попаданні кислоти чи лугу на одяг, шкіру чи в очі негайно змийте їх великою кількістю води.

l     Не залишайте відкритими склянки з хімічними реактивами.

l     По закінченню роботи не забудьте прибрати своє робоче місце і вимити руки з милом.

3.     Мотивація до навчальної діяльності, пояснення - як підходити до виконання практичної роботи, які повинні бути результати, як оформляти звіт.

«Знання можуть бути купою каміння, що задавило особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість»

                                                                                          (Валентин Розов).

Починаєте роботу над кожним дослідом з відповіді на питання, прогнозування виконання досліду та його результатів. Свої дії та спостереження записуйте в запропоновану таблицю. Після завершення дослідів запишіть у таблицю висновки і відповідні рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.    

4.     Виконання практичної роботи за інструктивними картками, які видані кожному учню.

Завдання до досліду

Послідовність дій та спостереження

Висновок

Дослід №1

(сайд №3) 

Як довести наявність кислоти експериментально?

 

 

Пам'ятайте, що беремо 2-3 краплі речовини і працюєте в комірках.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За якими фізичними властивостями можна відокремити оцтову кислоту від води, спирту?

__________________________________________________________________

Чим можна скористатися для визначення середовища в домашніх умовах?___________________________________________________________

 

Яким індикатором не можна довести наявність катіону Гідрогену в розчині кислоти?____________________________________

 

Рівняння реакцій____________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід №2 

(слайд №4)

Комірка (пробірка) не відмивається після добування в ній купрум (ІІ) гідроксиду. Спробуйте розчинити осад за допомогою оцтової кислоти.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які властивості оцтової кислоти ви використовуєте?____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Рівняння реакцій

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід №3

(слайд №5)

 

Бабуся висипала соду (натрій карбонат) і кухонну сіль в банки, і заплуталась, куди що висипала. Як, застосовуючи властивості оцтової кислоти, можна допомогти визначити де яка речовина?

(пляшечки №1 та №2 з натрій карбонатом та натрій хлоридом)

Для досліду берете невелику кількість  кристалічних речовин і

 2-3 краплі оцтової кислоти.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Де, при приготуванні їжі, використовується реакція між оцтовою кислотою та питною содою? Для чого?_________________________________________________________________________________________________________ Чи треба, щоб речовини, навіть на кухні, були підписані? Чому?______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рівняння реакцій_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткове запитання

l     Вапняний наліт на кранах, накип у чайнику - це кальцій карбонат. Як можна позбавитись накипу або вапняного нальоту використовуючи властивості оцтової кислоти? Запишіть рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l     Які ще органічні кислоти можна використовувати для видалення вапняного нальоту, накипу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.  Підсумок уроку і повідомлення д/з. 

Домашнє завдання: § 29 (Лашевська Г.А. Хімія - 9) стор.202 «Скарбничка досвіду»