Цілі: узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й неметали; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про метали й неметали на прикладі властивостей кисню і заліза; повторити основні правила складання хімічних формул і хімічних рівнянь, правила обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Форми роботи: гра-аукціон.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ
І. Організація класу
Учні в класі об’єднуються в чотири команди для спільної роботи, кожна команда обирає капітана.
Сьогодні урок проводиться у формі гри-аукціону з теми «Прості речовини метали й неметали». Кожне завдання сьогоднішньої гри оцінюється різною кількістю аурумчиків. Завдання будуть як групові (для всієї команди), так і індивідуальні (для кожного члена команди). Відповіді кожного учня заноситимуться до протоколу і додаватимуться до загального банку команди. Команда, що збере найбільшу кількість аурумчиків, стане переможцем нашої гри.
Наприкінці уроку ми підрахуємо банк кожного учня і переведемо в оцінку. Гра складається з п’яти лотів.
II. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок
Лот 1 «Бліц-турнір»
Гравці кожної команди по черзі відповідають на запитання вчителя. За правильну відповідь гравець одержує 1 Аu. Якщо відповідь неправильна, право відповіді переходить до іншої команди. Асистент веде особистий залік відповідей гравців. Кількість питань повинна відповідати кількості гравців.
Питання «Бліц-турніру»
• В якому періоді знаходиться хімічний елемент Оксиген? (У II періоді)
• Відносна атомна маса Феруму? (56)
• Яку молекулярну формулу має проста речовина кисень? (О2)
• В якій групі знаходиться хімічний елемент Ферум? (У VIII побічній)
• До елементів якого типу належить Оксиген? (До неметалів)
• Як називаються продукти взаємодії простих речовин з киснем? (Оксиди)
• Назвіть формулу ферум (Ш) оксиду. (Fе2O3)
• Іржавіння заліза — це явище фізичне чи хімічне? (Хімічне)
• Який природний процес сприяє збільшенню кисню в повітрі? (Фотосинтез)
• До якого типу належать реакції одержання кисню в лабораторії? (Розкладу)
• Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню? (32)
• Як називаються реакції за участі кисню? (Горіння, окиснення)
• В якій групі періодичної системи знаходиться Оксиген? (У VI групі, головній підгрупі)
• Яку валентність може виявляти Ферум у сполуках із киснем? (//, ///)
• Назвіть порядковий номер Феруму. (26)
• Заряд ядра атома Оксигену. (+8)
• До якого типу належать реакції горіння? (Сполучення)
• Кількість атомів у молекулі простої речовини залізо. (Один)
• До елементів якого типу належить залізо? (До металів)
• Назвіть формулу ферум(ІІ) оксиду. (FеО)
• Проста речовина кисень важча чи легша за повітря? (Важча)
• Назвіть формулу води. (Н2O)
Асистент роздає по одному аурумчику за кожну правильну відповідь і виставляє оцінку в протоколі гри.
Лот 2 «Сім бід — один одвіт»
Кожна команда одержує аркуш формату АЗ з назвами простих речовин »Кисень« і «Залізо». За три хвилини гравці команди записують на аркуші сім властивостей (фізичних або хімічних) цієї речовини, вивішують на дошці, захищають свої відповіді. Кожна правильна властивість — 1 Аu.
Сумарна кількість правильних відповідей зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Заповнюється протокол.
Лот З «У гостях у Барона Мюнхґаузена» Кожна команда одержує завдання.
Барон Мюнхґаузен одержав листа від свого юного друга, в якому знайшов багато помилок. Допоможіть баронові виправити ці помилки.
Лист 1
Кисень — це хімічно активна речовина, що складається з двох атомів Гідрогену. Він широко розповсюджений у земній корі, де зустрічається у вільному стані. У вигляді простої речовини кисень входить до складу морської води.
Лист 2
Залізо — газоподібна речовина, що добре проводить електричний струм, взаємодіє з неметалами, добре розчиняється у воді, у земній корі зустрічається в сполуках з киснем і сіркою.
Лист З
Оксиген — хімічний елемент, метал, з відносною атомною масою 36, у сполуках виявляє змінну валентність, з хімічними елементами металами й неметалами утворює сполуки — оксиди.
Лист 4
Ферум — хімічний елемент, що має постійну валентність II, з відносною атомною масою 56, входить до складу гемоглобіну крові, найпоширеніший елемент на Землі.
Команди обговорюють листа, потім представник кожної команди зачитує його, виправляє помилки. Повна правильна відповідь — 5 аурумчиків.
За кожну помилку віднімається 1 аурумчик, право виправити помилку переходить до іншої команди. Сума зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Результат заноситься до протоколу.
Лот 4 «Один за всіх»
Остання спроба виправити особистий залік надається учням під час заповнення схем і пірамід. Кожен учень одержує картку-завдання і працює індивідуально. У кожній картці — три завдання.
Завдання 1
Упишіть у вершині піраміди відсутню речовину.
Завдання 2 . Запишіть суму молекулярних мас усіх речовин у піраміді.
Завдання 3 ,
Заповніть таблицю формулами складних речовин. Правильне виконання кожного завдання оцінюється у 2 Аu. Разом за всю роботу — 6 Аu.
Учитель і асистент перевіряють виконання індивідуальних завдань, у цей час розігрується лот 5.
Лот 5 «Гонка за лідером»
На дошці вивішуються незакінчені рівняння реакції. Гравці команди по черзі виходять до дошки, дописують рівняння і розставляють коефіцієнти. Кожне правильно записане рівняння приносить 2 Аu у банк команди й особистий залік кожного гравця. (Кількість рівнянь відповідає кількості гравців.)
III. Підбиття підсумків уроку
Тепер підіб’ємо особисті підсумки. Повідомляємо переможця (максимальний банк) і присвоюємо звання «Кращий знавець теми», «Знавець теми», «Кандидат у знавці теми». Далі повідомляємо командний результат. Гравцям команди-переможця додаємо 1 бал до рейтингу. Виставляємо оцінки за урок.

IV. Домашнє завдання
Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Прості речовини метали й неметали»