Цілі: поглибити знання про елементи-метали та прості речовини на прикладі Феруму та заліза; ознайомити учнів з фізичними та хімічними властивостями заліза на прикладі його взаємодії з киснем і сіркою; розширити знання про реакції сполучення на прикладі реакцій заліза з простими речовинами.
Тип уроку: засвоєння навичок і вмінь.
Форми роботи: фронтальна бесіда, самостійна робота з опорною схемою, лабораторний експеримент.
Обладнання: колекція «Залізо, чавун, сталь», опорна схема «Залізо та його властивості», хімічні реактиви, ложка для спалювання речовин, залізо відновлене, порошок сірки, кисень у склянці, нагрівальний прилад.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу
II. Актуалізація опорних знань
1. Хімічний диктант
Запишіть назви хімічних елементів у два стовпчики: окремо метали, окремо неметали.
Після виконання завдання два учні записують відповідь на дошці, клас коригує помилки.
2. Фронтальне опитування
•    Чи відрізняються метали й неметали за властивостями?
•    Чим метали й неметали відрізняються за фізичними властивостями?
•    Чим відрізняються метали й неметали за хімічними властивостями? Метали відомі здавна. Ще зі стародавності люди знали сім металів.
•    Люди вміли одержувати їх і широко використовували у своєму житті.
•    Де давні люди використовували вироби з металів?
•    А де використовуються металеві вироби сьогодні?
•    Який метал використовується нами найширше? (Залізо)
Отже, об’єкт нашого дослідження — залізо. Записуємо тему уроку, формулюємо цілі.
III. Засвоєння нових навичок і вмінь
Хімічний елемент: Fе — Ферум.
Порядковий номер: 26.
Відносна атомна маса: 56.
Будова атома: +26)))) 26е- np=26; ne=26; nn=30.
Валентність: II або III.
Проста речовина: Fе — залізо.
Відносна молекулярна маса: 56.
Лабораторний дослід 4. Вивчення фізичних властивостей заліза
Інструктаж з техніки безпеки
Дослід 1. Розгляньте зразки заліза в колекції й опишіть фізичні властивості заліза за планом:
•    агрегатний стан (твердий);
•    колір (сірий);
•    блиск (є);
•    запах (немає);
•    твердість (твердий, тугоплавкий);
•    дія магнітом (має магнітні властивості).
Дослід 2. Вивчення розчинності заліза у воді
Шматочок заліза занурте в пробірку з водою. Що відбувається? Закріпіть пробірку в пробіркотримачі. Дотримуючись правил нагрівання, прогрійте пробірку, а потім акуратно підігрійте до кипіння і приберіть з вогню. Що сталося зі шматочком заліза? (Нерозчиняється у воді) Зробіть висновок про фізичні властивості заліза.
Вивчені нами експериментально фізичні властивості заліза записуємо до опорної схеми. (Самостійна робота з опорною схемою)
IV. Демонстраційний експеримент
Хімічні властивості заліза розглянемо на прикладі взаємодії заліза з неметалами: киснем і сіркою.
Демонстрація 16. Взаємодія заліза із сіркою
Змішуємо порошок сірки й відновленого заліза в співвідношенні 4г : 7г, насипаємо в пробірку і трохи нагріваємо. Що спостерігаємо? Утворюється продукт взаємодії заліза із сіркою — ферум(П) сульфід. Запишемо рівняння хімічної реакції. Fе + S = FeS
До спіралі із залізного дроту прикріплюємо сірник, підпалюємо й опускаємо дріт у банку з киснем (на дно банки попередньо насипаємо пісок). Що спостерігаємо?
Щоб записати рівняння реакції, необхідно згадати, що Ферум у сполуках виявляє дві валентності — II і III, отже, може утворюватися два оксиди. Складемо відповідні рівняння реакції.
Обидва оксиди можуть утворюватися в результаті горіння заліза.
Висновок: залізо, як і більшість металів, взаємодіє з неметалами (сіркою і киснем). Залізо розчиняється в кислотах. При цьому виділяється водень. Залізо утворює сплави (чавун, сталь та ін,).
Самостійно учні заповнюють опорну схему.

V. Закріплення нових знань
1. Обчисліть масову частку Феруму в його оксидах.
2. Горіння ферум(ІІ) сульфіду можливе за високої температури. Запишіть рівняння реакції.
3. Запишіть рівняння реакції взаємодії заліза з хлором.
VI. Підбиття підсумків
Ми познайомилися з фізичними та хімічними властивостями заліза — представника елементів-металів.
•    Які фізичні властивості властиві залізу?
•    3 якими хімічними властивостями заліза ми сьогодні познайомилися?
VII. Домашнє завдання
Прочитати параграф, відповісти на запитання.
Творче завдання. Підготувати повідомлення про поширення заліза в природі. Скласти схему «Застосування заліза та сполук Феруму».