Цілі: закріпити знання про фізичні та хімічні властивості заліза; ознайомити учнів з поширеністю Феруму в природі, використанням заліза; поглибити знання учнів про хімічні явища на прикладі іржавіння заліза; познайомити учнів зі способами захисту від корозії.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота з опорною схемою, групова робота з підручником, фронтальна бесіда.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань
Фронтальна бесіда
• В якій групі періодичної системи знаходиться хімічний елемент Ферум? (VIII група, побічна підгрупа)
• До якого типу хімічних елементів належить Ферум? (До металів)

• Які фізичні властивості відрізняють метали від неметалів? (Металевий блиск, тепло- й електропровідність, ковкість, пластичність та ін.)
• Що таке сплави? {Це суміші металів)
• Які хімічні властивості заліза ми вивчили? (Взаємодія з киснем і сіркою)

III. Засвоєння нових навичок знань
Учні об’єднуються в групи для спільного виконання завдання.
Знайдіть у підручнику відповідь на запитання.
Група 1. Поширення заліза і Феруму в природі.
Група 2. Способи одержання заліза.
Група 3. Використання і значення заліза.
Група 4. Руйнування заліза в природних умовах.
Група 5. Способи захисту від корозії.
Після вивчення відповідного розділу підручника і консультації вчителя учні складають відповідь на запитання представник кожної групи розповідає біля дошки про результати роботи групи. Учитель робить узагальнюючий висновок
1. Залізо — один з найбільш поширених у природі елементів: за вмістом у земній корі — 4,7 % (масових). Зустрічається у вигляді оксидів і сульфідів, сконцентрованих у вигляді родовищ, придатних для промислової розробки.
Найважливіші руди:
• бурі залізняки (НFеO2 x Н20), пірит FеS2;
• червоні залізняки (Fе2O3);
• магнітні залізняки (Fе3O4);
• шпатові залізняки (FеСO3):
Більшість із них жовто-бурі, коричневі, бурі й темно-червоні.
2. Одержують залізо з руди на металургійних заводах. Відновлюють з оксидів вугіллям, карбон (ІІ) оксидом або воднем. Запишемо рівняння реакції.
3. Широко використовується в техніці завдяки своїм властивостям і легкості одержання. Має дуже важливе значення для людини. На частку заліза та його сплавів припадає близько 95 % усіх вироблених у світі металів. Але не тільки техніка має потребу в залізі. Без заліза не могло б існувати життя у звичній для нас формі: двовалентний Ферум міститься в гемоглобіні крові — речовині, що забезпечує насичення живих тканин киснем.
4. У вологому повітрі за звичайної температури залізо легко окиснюється, вкриваючись рихлою іржею (її склад —Fе203 • nН20). Унаслідок своєї пористості іржа не перешкоджає доступу кисню і вологи до металу, тому залізо руйнується. За деякими даними, у XIX сто-літті від корозії загинула половина всього виробленого заліза.
5. Корозія — хімічне або електрохімічне руйнування металів під впливом навколишнього середовища.
Сьогодні розроблено способи боротьби з корозією:
• покриття фарбою;
• нікелювання заліза;
• оцинковування заліза;
• покриття емаллю;
• покриття антикорозійними оліями та ін.

IV. Підбиття підсумків уроку Тестова робота за варіантами
Варіанті
1. Хімічна формула простої речовини заліза:
а) Fе3;
б) FеО;
в) Fе.
2. Формула ферум(III) оксиду:
а) Fе3O4;
б) Fе2O3;
в) FеО.
3. Дано рівняння реакції:
Fе + O2 = Fе3O4
Сума коефіцієнтів у рівнянні: а) 3; 6) 9; в) 6.
4. Масова частка Феруму у ферум (П) оксиді:
а) 77,8 %;
6)70,0%;
в) 79,4%.
5.__________ використовується:
• у медицині;
• у техніці;
• у побуті тощо.

Варіант II
1. Хімічний символ елемента Ферум:
а) Ni
б)Fе;
в) Мg.
2. Формула ферум(ІІ) оксиду:
а) Fе3O4;
б) Fе2O3;
в) FеО.
3. Дано рівняння реакції:
Fе + O2 = Fе2O3
Сума коефіцієнтів у рівнянні: а) 3; 6) 6; в) 9.
4. Масова частка Феруму у ферум(ПІ) оксиді:
а) 77,8 %;
б) 70,0 %;
в) 72,4 %.
5._______ зустрічається в природі у вигляді:
• оксидів;
• простої речовини;
• сульфідів та ін.
Виставляємо оцінку за урок з урахуванням роботи в групах і тестів.

V. Домашнє завдання
Прочитати параграф про властивості заліза, відповісти на запитання.