Тема: Україна в період повоєнної відбудови

Мета: Охарактеризувати адміністративно-територіальні зміни України, що відбулися після 2-ї світової війни. З'ясувати роль УРСР в створенні ООН.

Прищеплювати навички систематизації та аналізу матеріалу,   що вивчається.

Виховувати інтерес до вітчизняної історії.

Тип уроку: урок-вивчення нових знань.

Обладнання: тематична карта, збірник документів, підручник, роздатковий матеріал.

Основні поняття: ООН, геополітичне становище.

Основні дати: 26 квітня 1945р. - конференція в Сан-Франциско, на     якій Україна увійшла до складу ООН як член-засновник. 1948-1949рр.- УРСР не постійний член Ради безпеки ООН.

Хід уроку

 1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Вчитель показує дітям власну фотографію, де вона перебуває в Лівадійському палаці серед воскових фігур Сталіна, Черчилля і Рузвельта, які в 1945р. на Ялтинській конференції обговорювали питання створення ООН і дає коментар до фото.

2. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

Вчитель оголошує тему та мету уроку, визначає основні завдання уроку та основні вміння і навички, якими учні повинні оволодіти до кінця уроку.

3. Вивчення нового матеріалу:

а) адміністративно-територіальні зміни.

б) УРСР - співзасновниця ООН.

Вчитель подає мінімальну інформацію, необхідну для виконання учнями практичних завдань.

4. Інтерактивні вправи.

Вчитель планує роботу в групах та дає інструкцію що до виконання завдань. Група учнів з 6 чоловік опрацьовують питання - Україна - спів засновниця ООН. Вчитель надає їм необхідні для опрацювання матеріали, заздалегідь підготовлені. Також вони опрацьовують документ, що знаходиться в кінці параграфа підручника і знаходять там інформацію для підкріплення власних суджень.

Решта класу працюють з підручником і опрацьовують питання: „Адміністративно-територіальні зміни". Їх завдання - виписати в зошит договори, які УРСР уклала з сусідніми державами що до зміни її кордонів. Також вони мають проаналізувати зміну геополітичного становища України в результаті цих договорів. Вчитель разом з учнями з'ясовують що таке геополітичне становище.

5. Підбиття підсумків.

По закінченню терміну виконання завдань вчитель пропонує одному з учнів виписати на дошці договори та дати їх підписання х сусідніми державами. Також він бере на перевірку декілька зошитів і оцінює роботу учнів. Потім разом з класом перевіряють результати роботи за проблемою зміни геополітичного становища і разом узагальнюють це питання. Група учнів, яка працювала по 1-му питанню звітує про виконання завдання . Решта учнів коротко записують інформацію в зошиті.

Вчитель робить загальний висновок уроку, узагальнює та систематизує новий матеріал, який учні опрацьовували самостійно. Ставить оцінки, оголошує домашнє завдання (опрацювати пар. 12, написати реферат на тему: „Голод 1946-1947рр.".