Тема: Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою „Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - на початку 1950 рр."

Мета: Повторити, закріпити і узагальнити матеріал теми.

Розвивати вміння й навички, які формувалися на уроках теми.

Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: Перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Обладнання: Варіанти багаторівневих письмових завдань, підготовлених вчителем.

 

Хід уроку

 

Учні виконують завдання, запропоновані вчителем, згідно варіантів. У кожного на парті примірник завдань з власним варіантом.

 

1-й варіант. 

1-й рівень завдань (тестові завдання).

1. Наркомат закордонних справ очолив:

а) Корнійчук

б) Мануїльський

в) Громико

г) Кубійович

2. Перша повоєнна грошова реформа відбулася:

а) в 1945р.

б) 1947р

в) 1953р.

г) 1954р.

3. Виділіть галузі економіки, яким надавалось приоритетне значення:

а) сільське гос-во

б) легка промис-ть

в) транспорт

г) енергетика

д) житлове будівництво

е) важка пром-ть

4. Поразку ОУН-УПА спричинили :

а) відсутність іноземної допомоги

б) репресії проти мирних жителів

в) ліквідація УГКЦ

г) чисельна перевага радянських військ

д) соціально-економічні реформи, здійснені радянською владою.

5. Наслідком індустріалізації в західній Україні було:

а) занепад традиційних галузей промисловості

б) деформація збалансованог економічного розвитку краю

в) подолання традиційної економічної відсталості.

6. В.Сосюру було звинувачено в „буржуазному націоналізмі" за твір

а) „Любіть Україну"

б) „Третя рота" 

в) „Червона зима".

 

2-й рівень. Завдань. Дайте визначення поняттям:

ООН; „Ждановщина".

 

3-й рівень.

1. Назвіть особливості післявоєнної відбудови в Україні.

2. Якими були причини, масштаби і наслідки голоду 1946-47рр.?

 

4-й рівень. Творче завдання.

Як ви розумієте вислів: „Кожна людина ї маленьким гвинтиком великого механізму, який працює невідмовно лише тоді, коли кожен гвинтик міцно прикручений і знаходиться на своєму місці".

 

2-й варіант. 

1-й рівень. Тестові завдання.

1. Останнім митрополитом УГКЦ був

а) Шептицький

б) Сліпий

в) Залісний

г) Шухевич

2. Операція „Вісла відбулася 

а) 1963р.

б) 1951р.

в) 1947р.

г) 1948р.

3. Чи був зумовлений вихід УРСР на міжнародну арену?

a) Керівництво СРСР прагнуло розширити всій вплив у світі

б) Вимогою США та Великобританії

в) вдячністю Україні за перемогу

4. Проблему західних кордонів УРСР і СРСР вирішили договори

а) з Польщея

б) з Угорщиною

в) з Румунією

г) з Чехословаччиною

д) з Німеччиною

5. Яке значення мала зміна кордонів УРСР мала зміна кордонів УРКР, що сталася в результаті 2-ї світової війни?

a) УРСР стала найбільшою державою Європи

б) значно зріс економічний потенціал

в) зміцніли позиції УРСР на міжнародній арені

г) основна маса етнічно українських земель об'єдналася в межах єдиної держави.

6. Комуністична влада називала „українськими буржуазними націоналістами":

а)  усіх, хто був вихідцем з української національної буржуазії

б) емігрантів

в) усіх, хто виступав за збереження мови, культури, звичаїв, історичних традицій українського народу.

 

2-й рівень. Дайте визначення поняттям:

УГКЦ; „лисенківщина".

 

3-й рівень.

1. Якими були мотиви і наслідки операції „Вісла"?

2. Схарактеризуйте діяльність УРСР на міжнародній арені наприкінці 2-х світової війни і в повоєнні роки.

 

4-й рівень. Творче завдання.

Чи існувала ймовірність перемоги ОУН-УПА на західно-українських землях за умови підтримки їх західними державами? Змоделюйте історичну ситуацію.