Тема: Радянізація західно-українських земель

Мета: Схарактеризувати процес радянізації західно-українських земель. Показати трагічну долю УГКЦ . Розкрити процес героїчної боротьби ОУН і УПА. Дати оцінку операції „Вісла".

Формувати вміння аналізувати, узагальнювати та критично  оцінювати історичні процеси.

Виховувати учнів в дусі патріотизму, національної гідності.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, збірник документів, тематична карта, роздатковий матеріал (портрет Йосипа Сліпого та Романа Шухевича).

Основні поняття: Радянізація, націоналізація, колективізація, індустріалізація, культурна революція, УГКЦ, операція „Вісла".

Основні дати: Березень 1946р. Львівський собор. Квітень-травень 1947р.- операція „Вісла". 1950р.- загибель Шухевича.

Хід уроку.

1. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

Вчитель показує портрети Йосипа Сліпого та Романа Шухевича в наголошує на тому, що ці особи були перші вороги радянської влади на західно-українських землях, які не бажали її закріплення в цьому регіоні. Радянська влада зробила все, щоб знищити опір ОУН-УПА в регіоні та ліквідувати вплив греко-католицької церкви. Які методи при цьому використовували , ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

2. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

3. Вчитель надає необхідну інформацію на основі якої буде організована групова робота учнів класу по засвоєнню матеріалу з теми та його обговорення.

4. Інтерактивні вправи.

Вчитель поділяє клас на 5 груп, кожна з яких отримує одне запитання, яке повинна розглянути і тезово відобразити в зошиті в декількох речення., розкривши при цьому основну суть питання.

-        Формування органів радянської влади.

-        Доля УГКЦ. Йосип Сліпий ( при розгляді цього питання вчитель рекомендує ознайомитися з документом в кінці параграфу).

-        Колективізація, індустріалізація та культурна революція. При розгляду його питання вчитель рекомендує заповнити таблицю.

-        Боротьба з ОУН-УПА. Роман Шухевич.

-        Операція „Вісла".

По закінченню роботи один учень з кожної групи звітує про виконані завдання, решта класу фіксують в зошитах основну інформацію по кожному питанню. Вчитель звертає увагу на розуміння учнями понятійного апарату уроку.

5. Підбиття підсумків. Вчитель перевіряє виконання мети уроку, підводить підсумок, виставляє оцінки, оголошує домашнє завдання (опрацювати пар.15).