Тема: Проголошення УНР

Мета: Ознайомитися з більшовицькою революцією в Росії.

Проаналізувати зміст ІІІ Універсіалу. Визначити прогресивні сторони ЦР та її прорахунки. Продовжувати формувати вміння складати логічні схеми, тези, аналізувати документи.

Виховувати патріотичні почуття.

Обладнання: підручник «Новітня історія України» 10 кл. Турченко, документи стор. 40-41 підручник, карта «Україна в 1917-1918рр.»

Тип уроку: комбінований

Основні поняття: декрет, універсал.

Хід уроку

І. Опитування по карткам (5 хв.).

1-й учень на дошці пише розташування політичних сил (осінь 1917 р.).

Після написання самостійної роботи учні аналізують схему.

ІІ. Визначення мети уроку.

Сьогодні на уроці вам необхідно визначити прогресивні сторони діяльності ЦР і знайти прорахунки.

ІІІ. Визначення нової теми.

1. Більшовицька революція.

Розповідь учнів  на основі знань з всесвітньої історії.

Учні аналізують рішення ІІ Всеросійського з'їзду Рад, Декрет про землю, Декрет про мир. ( документ стор. 40 підручника) .

Завдання: визначити соціальну базу більшовизму в Україні. Свої  думки обґрунтуйте.

Мозкова атака - діти висловлюють свої думки, вчитель записує на дошці. Проаналізувавши всі відповіді, залишаємо вірні і приходимо до висновку, що установлення більшовицької влади в Україні було можливе лише шляхом насильства.

Учні знайомляться з документом 2 стор.40.

2. Боротьба за владу в Києві.

Розповідь вчителя.

3. Проголошення ІІІ Універсалу.

Учні аналізують зміст ІІІ Універсалу. Опрацьовують програму діяльності ЦР, внутрішню і зовнішню політику з допомогою підручника стор. 42-44.

Учні  визначають прогресивні сторони діяльності і прорахунки ЦР.

ІV. Закріплення матеріалу (бесіда з учнями , робота з документами).

Завдання: Порівняйте І, ІІ, ІІІ Універсали ЦР і зроби висновок щодо наростання  державотворчих процесів в Україні.

V. Домашнє завдання: стор. 36-41 читати, документи 1, 2, 3 стор. 41, параграф 6 письмово, скласти тези, програмної діяльності ЦР.