Мета:
• формування предметних компетентностей: формувати в учнів поняття про інформацію, її види; вчити розрізняти приватну та публічну інформацію, висловлювати припущення про достовірність iнформацi, отриманої з різноманітних джерел; розвивати логічне мислення, пізнавальні інтереси; виховувати комунікабельнiсть, бажання працювати в команді
• формування ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами; уміння навчатися впродовж життя; інформацiйно-цифрова компетентність; соцiальнi та громадянськi компетентності.
Обладнання: комп'ютери, вiдеоролик, тематичні малюнки, інтерактивні вправи.
Тип уроку: урок формування знань, умінь та навичок.
Освітні галузі: інформатична, мовно-літературна.


Хід уроку

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Органiзацiйний момент
2. Актуалізація опорних знань
Вправа “Запитання - відповідь”
Пристрій, що передає зображення різноманітних документів через телефонні лінії. (Факс.)
Пристрій, що відтворює звук чи відео. (Плеер.)
Прилад для фотографування. (Фотокамера)
Пристрій для передавання звуку на значні відстані. (Телефон.) Портативний прилад для запису усного мовлення. (Диктофон.) Невеликий електронний пристрій для виконання математичних
Обчислень.(Калькулятор.)
Прилад для визначення місцезнаходження об'єкта.(Навігатор)
Бувають усними, письмовими, у вигляді рисунків, жестів. (Повідомлення)
Новини, повідомлення, відомості, подані в різних видах. (Інформація.)
Зрозуміла інформація, яку можна передавати та обробляти. (Дані.) Пристрій для опрацювання інформації. (Комп'ютер.)
2. Повідомлення теми та мети уроку
3. - Сьогодні ви з'ясуете, якою буває інформація; навчитеся висловлювати припущення про її достовірність.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Вивчення нового матеріалу
1) Інформаційне повідомлення.
-Iнформацiя- це відомості, знання, новини про предмети,події, явища та процеси, що передаються за допомогою повідомлень.
Iнформацiя передасться під джерела до приймача.
Джерелом інформації можуть бути будь-які об'єкти, приймачем - лише об'єкти, здатнi сприймати цю інформацію.
Властивості інформації: достовірність, повнота, своєчасність (актуальність), корисність, зрозумілість.
Достовірність інформації означає, що вона відповідає реальності. Повнота інформації означає , що її достатньо для розуміння ситуації та ухвалення рішення. Своєчасність інформації означає, що вона є саме тією, що потрібно в цей момент. Корисність інформації означає, що вона є значущою для розв'язання поставленого завдання. Зрозумілість інформації означає , що вона є доступною для цілком ясного й однозначного усвідомлення тим, для кого призначена.
2) “Асоціативний кущ”
- На які види поділяється інформація за способом її подання?

3) Робота в парах. Взаємоперевірка.
-Назвіть спосіб подання повідомлення:
- дзвоник з уроку;
- вивiска на дверях “2.А”;
- оцiнка в журналi;
- карта України;
- телепередача:
- повідомлення з гучномовця.
4) Робота за підручником (с. 8-9).
Робота в групах
Школярі читають та обговорюють у групах тексти, презентують їх учням класу.
I група. Інформація.
ІІ група. Повідомлення.

Робота за малюнком (с. 8)
- Яку інформацію за способом сприйняття отримують діти? Що вони відчувають?
Самоперевірка
Розгляньте схему. Згадайте про різновиди повідомлень за способом подання.
Робота в групах
Обговоріть у групах, як можна передавати повідомлення. Які це повідомлення за способом повідомлення (малюнок, с.9)? Поміркуйте, чи можна те саме повідомлення подати рiзними способами.
5) Вправа для розвитку уваги “Ніс, підлога, стеля”
Гравці вишикувані в шеренгу, учитель говорить: “Ніс, підлога, стеля”. Діти торкаються вказівним пальцем носа, показують на підлогу, стелю. Хто помилиться, виконує вправу на поставу, інші повторюють. Педагог міняє місцями слова, говорить повільно, швидко.
2. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях
1) Технологiя “Два - чотири - всі разом”
Учитель ставить запитання для обговорення: “Де можуть зберігатися повідомлення?”. Учні об'єднуються в пари з метою взаємообговорення своїх ідей.
Пари об'єднуються в четвiрки, обговорюють попередньо ухвалені рішення.
Далі школярі обговорюють поставлене запитання всім класом.
Наприклад:
Повідомлення можуть зберігатися в пам'яті людини або тварини, а також... (на папері: кіно- і фотоплівці; деревині; магнітних та оптичних дисках; тканині; флеш картах, металі тощо)
2) Вправа “Повідомлення”.
-Погляньте на тварин. (Учні розглядають тематичні малюнки, з'єднують їх із твердженнями.)
-Чи передають вони своєю поведінкою якісь повідомлення?
-Поясніть, що хочуть сказати хатні улюбленці своїм господарям. З'єднайте картинку з правильним твердженням.
• Кішка муркоче - вона задоволена.
• Собака гарчить - попереджає, що когось або щось захищає.
• Кiшка вигинає спину - вона налякана і готова захищатися.
• Собака махає хвостом - він до вас приязно ставиться
Висновок. Отже, в такий спосіб (махає хвостом, вигинає спину та ін.) тварини передають повідомлення, тобто iнформацiю.
3) Робота за підручником (с. 10).
Стратегія «Поміч»
Завдання. Прочитати текст про дії з інформацією.
Педагог ознайомлює школярів з маркувальними знаками і пропонує ïм під час читання зазначати їх олівцем на полях тексту.
Орієнтовані позначки:
“V” - це я знаю;
“+” - нова інформація;
“-” - суперечить тому, що мені відомо;
“?” - незрозуміла інформація.
Після читання учні обговорюють результати в класі, вчаться формулювати свої висновки щодо навчального матеріалу.
Висновок. Рiзні люди можуть мати рiзнi права на використання певної інформації.
Вправа “Міркуємо”
-Розгляньте зображення. Які дії з інформацією виконують діти?
Технологїя “Навчаючи - вчуся”
-Якою буває інформація за правом доступу?
Після ознайомлення з матеріалом, що міститься в підручнику та на картках, школярі ознайомлюють із нею однокласників і отримують інформацію від них.
Коли всі поділилися тим, що їм відомо, обговорюють почуте в класі.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація. Публічна інформація є вiдкритою, крім випадків, установлених законом.
Публічна інформація може належати багатьом людям. Вона буває з обмеженим доступом: конфіденційна та службова інформація.
Приватна інформація - інформація про якісь відомості, доступ та поширення якої можливі лише за згодою іі власників та на тих умовах, які вони зазначать.
Приватна інформація захищена авторським правом.
Авторські права - це набір правил, що дають змогу авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соцiальнi блага від результатів своєï творчої діяльності.
Приватна iнформацiя може точно вказати на людину.
4) Перегляд відеоролика.
Учні переглядають та обговорюють вiдеоролик “Безпека в Інтернеті” . (https://youtu.be/GialoAkuppt)
Висновок. Не можна повідомляти у вільний доступ приватну (особисту) інформацію.
5) Практична робота.
Завдання. Створити повідомлення, що містять приватну та публічну інформацію; визначити спосіб подання повідомлень.
-Школярі читають порядок виконання практичної роботи в підручнику (с. 11).
-Учитель читає правила введення тексту.
-Учні працюють за комп'ютерами, коментуючи власні дії.
6) Вправи для позбавлення втоми очей.
-Потерти долоні, щоб у них з'явилося відчуття тепла, скласти їх навхрест, прикласти до повік, передаючи таким чином їх енергію тепла до очей. Затриматися в такому положенні на 30-40 секунд. Далi заплющити очі та повільно натискати на повiки кінчиками пальців. (Повторити по 20 разів)
-Заплющити очі, зробити по 10 колових рухів очними яблуками за годинниковою стрілкою і проти неї. Розплющити очі. (Повторити 5 разів).
3. Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації
1) Творче завдання.
-Якими способами подано повідомлення “Стій!” для водія? (Підручник с.12.)
-Складіть власне повідомлення, подайте його різними способами.
2) Дослідницька лабораторія.
-Як за допомогою мiмiки, жестів можна передати інформацію? Школярі читають завдання (с. 12), виконують досліди, подають своє ім'я жестовою мовою.
Довiдка
Учні читають повідомлення про жестову мову. («Довiдничок», підручник, с. 12.)
Фізкультхвилинка
Тишу улаштуймо, діти...
Можем з вами уявити, що ми літери малi?
Наші літери втомились,
Оченята в них закрились,
А тепер всі потягнулись,
Вправо, вліво оглянулись,
Ручки вгору підняли,
Ніби сонце обняли,
Опустились до землі,
І сховались у траві.
Знову вправу повторіть,
Літери мої,не спіть!
Ручки знову простягніть,
Пальчики в кулак зігніть,
Тепер ними потрясли -
Раз, два, три!
Раз, два, три!
Вправу зробимо для ніжок.
Пiдуть нiжки без доріжок.
Високо їх піднімайте,
Ямку краще обминайте,
Перескочим через рів.
Все це робимо без слів:
Язичок відпочиває,
Участі він не приймає,
Сіли дружно за столу,
Літери чи учні ви ?
Ольга Придатoк
3) Гра “загубилася дитина”
Педагог описує зовнішній вигляд одного з школярів, не називаючи його імені. Учні повинні впізнати однокласника та назвати його.
-У який спосіб отримували інформацію?
-У який iще спосіб можна було передати її?
-За допомогою текстового редактора Блокном або графічного редактора Рaint подайте повідомлення про зовнішність одного з учнів класу так, щоб решта змогла визначити його за описом.
III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
1. Самоперевірка
Школярі читають запитання в підручнику (с. 11), дають відповіді.
2. Інтерактивні вправи
Учні виконують інтерактивні вправи “Способи подання повідомлень” та “Інформаційні процеси”. (http://2014.moodlemoot.in.ua/mod page/olew.php?id=277&lang=ru)
3. Домашнє завдання
Обговоріть разом з батьками або рідними, яку інформацію можна повідомляти в школі, яку під час електронного спілкування. Змініть у Мережі свої дані, якщо вони містять інформацію, яку не можна розголошувати.