Мета:
- формування предметних компетентностей: актуалізувати знання про інтернет, комп'терну мережу, вебсторiнку, сайт; учити школярів здійснювати пошук у мережі інтернет; розвивати навички співробітництва, вміння аналізувати, робити висновки; виховувати розумного користувача мережею.
- формування ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами. уміння навчатися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; соціальні та громадянські компетентності.
Обладнання: комп'ютери, iнформацiйнi картки.
Тип уроку: урок формування знань, умінь та навичок.
Освітні галузі: інформатична, мовно-літературна.


Хід уроку
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
1. Органiзацiйний момент
2. Актуалізація опорних знань
1) Вправа “Пригадай”
-Ви всi неодноразово чули слово “Інтернет”. Поясніть його значення. (Відповіді дітей). Інтернет (від англ. internet) усесвітня система взаемосполучених комп'ютерних мереж.
-Навіщо створений интернет? (Для зручності спілкування, здобуття нових знань, перегляду нових фільмів, отримання будь-якої інформації.)
-Хто користуються мережею?
-З якою метою?
2) Вправа “Поняття”
Учитель вертикально на дошці записує основне поняття, що мають опрацювати учні. Діти називають його ознаки. Обов'язковою умовою є те, щоб слова мали спiльнi з основним поняттям літери.
-Які ознаки має Інтернет?
Iнформацiя, iнтерес, інтелект.
Новизна, небезпека, негатив.
Творчість, труднощі.
Емоції, ентузіазм, енергія.
Розвиток, розум, раціональність.
Навчання, наполегливість, необережність.
Ерудованість, ефективність.
Технологія, тривога.
3. Повідомлення теми та мети уроку
-Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з мережею Інтернет. Вивчаючи цю тему, ми з'ясуємо, які небезпеки приховані в Інтернеті, як захиститися в мережі.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Вивчення нового матерiaлу
1) Робота за підручником (с. 13-14).
Метод “Спрямоване читання”
Читаючи текст, школярі шукають відповіді на поставлені запитання. Читають із зупинками. обговорюючи прочитане.
-Як передаються повідомлення?
-Як відбувається обмін повідомленнями?
-Що таке комп'ютерна мережа?
-Навіщо комп'ютери з'єднують у мережу?
-Які мережі називають локальними, а які глобальними?
-Що таке Інтернет? Які послуги він надає користувачам?
Вправа “Міркуємо!”
-Прочитайте вірш. Як ви гадаєте, чому користувачів Інтернету щороку стає дедалі більше?
Робота в парах.
-Розгляньте зображення. Обговоріть у парах, якими службами Інтернету ви вже користувалися разом с батьками.
2)“Асоціативний кущ”
-Яке значення мережі Інтернет?

3) Вправа на увагу “Перекличка плутанка”.
Ведучий називає прізвища та імена дітей, плутаючи при цьому то ім'я, то прізвища(ім'я називається правильно, прізвище - ні; прізвище правильно, ім'я інше). Діти уважно слухають та відгукуються лише тоді, коли правильно названо ім'я, і прізвище. Хто помиляється припиняє гру.
2. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях
1) Довiдкове бюро.
Усесвітня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW: Taкoж: всемережжя, веб або тенета) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище iнформації в електронному вигляді: десятки мільйонів взаємопов'язаних документів, розташованих на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. Уважається найпопулярнішою і найцікавішою службою мережі Інтернет, що дає змогу отримувати доступ до інформації належно від місця її розташування.
Принцип роботи WWW працює за принципом “клієнт-сервер”: існує чимало сервісів, які за запитом клієнта надають йому медійний документ. Такий документ складається із частин з різним поданням інформації (текст, графіка, звук, відео, тривимірні об'єкти тощо). У цьому кожен елемент може бути посиланням на інший документ чи його частину. Такі посилання WWW організовані так, що кожний інформаційний ресурс у глобальній мережі Internet однозначно адресується, а надісланий сервером документ може посилати на цьому самому сервері, чи на документи на інших комп'ютерах Internet. При цьому користувач не помічає цього і працює з усім інформаційним простором Internet як з єдиним цілим. Посилання WWW вказують не тільки на документи, специфічні для самої WWW, але й на інші сервіси та інформаційні ресурси Internet.
2) Робота з підручникам (с. 15).
Дізнаємося про службу WWW
Учні зачитують та обговорюють повідомлення з підручника.
Робота в групах
- Обговорiть у групах і поясніть, чому служба WWW отримала назву Всесвітня павутина.
Вправа “Даємо відповідь!”
- Згадайте, які об'єкти має вікно браузера Google Сhromе.
Школярі розглядають схему, педагог демонструє об'єкти браузера на комп'ютері.
Словникова робота
Учні зачитують значення терміна “гіперпосилання”
3) Робота в групах
Школярі об'єднуються у дві групи, ознайомлюються з правилами безпечного користування Інтернетом (підручник, с. 16), доповнюють ці правила.
1група. “Дбай про комп'ютер”.
2група. “Бережи себе”.
4) Дослідницька лабораторія
Учні проводять дослiд (“Як навчитися керувати своїми емоціями?”), виконуючи покрокову інструкцію.
Один зі школярів зачитує пораду щодо поведінки у відповідальних ситуаціях.
5) Практична робота:
Завдання. Знайти сайт за вiдомою адресою, переглянути сайт.
Учні виконують практичне завдання відповідно до порядку, поданого в підручнику (е. 17).
6)Довiдкове бюро.
Учитель ознайомлює школярів із сайтами для дітей.
http:/sonyashnik.com Розваги для дітей: книжки, аудіо, відео, ігри.
http://maluk.in.ua/ Розвивальні ігри, творчість
http://www.posnayko.com Журнал “Пізнайко”: вірші, казки, творчість.
http://www.smeshariki.ru Розважальна соцмережа: Ігри, музика, мультфільми.
http:// www.allforchildren.ru/ Сайт для дітей та батьків, на якому багато корисного та цікавого для розвитку дітей різного віку. Загадки, колискові, скоромовки, задачі та головоломки, уроки з малювання, енциклопедія, значна кількість ігор для дому та вулиці.
7) Дослідницьке завдання
-З'ясуйте, якими повідомленнями можна обмінюватися з другом чи подругою за допомогою комп'ютерної мережі.
Охочі висловлюють свої міркування.
8) Вправи для профілактики зоровоï втоми.
3. Творчо перенесення знань і навичок у нові ситуації
1) Хвилинка-цiкавинка.
-Найшвидший Інтернет у світі - в Південній Кореї.
-Інтернетом користуються понад 2,4 млрд людей у світі.
-У середньому людина проводить близько 51 хвилини за сеанс у мережі Інтернет.
-З поміж усіх 240 млрд електронних листів, що надсилаються щодня. 81% - спам.
-Перша комп'ютерна миша була виготовлена з деревини.
2) Логічна задача.
- Розташуйте числа, подані на хмаринках, у порядку спадання та запишіть отриманий напис (Дбай про безпеку в Інтернеті)
3) Скарбничка цікавого
Учні читають повідомлення про запрограмоване оповідання, у якому можна змінювати сюжет (підручник ст 15), та про перший браузер (підручник, с. 16).
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
1. Самоперевірка
Школярі дають відповіді на запітання для самоперевірки (підручник, с 17).
2. Рефлексiя. Вправа ”Піца”
На дошці - коло, розділене на чотири частини-сектори. Зверху кожного “шматочка” цiєï iмпровізованої “піци” - твердження: “Мені зрозуміло все”, “Мені було цікаво на цьому заняттi”, “інформацiя була новою”, “Мені подобається тут, і я очікую наступних занять”.
Кожен учень малюк чотира кружочки (біля кожного твердження). Чим ближче кружечок до середини “піци”, тим більше вони згодні з, твердженням.