Сходинки до інформатики Заняття з комп'ютерної грамоти Пояснювальна записка

Одним із сучасних засобів інтелектуального розпитку дошкільників є комп'ютер. У ДНЗ заняття з комп'ютерної грамоти проводяться з дітьми 5-6 років. Основні зав давня при цьому;

 • формування у дітей елементарних уявлень про комп'ютер як сучасний технічний засіб, можливості його використання в різних сферах життя;
 • озброєння початковими знаннями, вміннями та навичками самостійного володіння комп'ютером для ознайомлення з довкіллям, конструювання, малювання, експериментування;
 • сприяння розвитку передумов теоретичного мислення та інтересу до дій з комп'ютерною технікою.

Основною формою організації роботи з с заняття «Сходинки до інфор- проводяться один раз на тиждень тривалістю 7-10 хвилин. Вони організовуються з невеликими підгрупами дітей, що забезпечує можливість персональної роботи з комп'ютером та здійснення індивідуального і диференційованого підходів до кожною вихованця.

Заняття будуються на основі бесід та практичних дій (спеціальних вправ, ігор із математичним, мовленнєвим, природничим, образотворчим, людинознавчим напрямком) із чітким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Вчитель інформатики проводить пропагандистську роботу серед батьків із питань інформатизації освітнього простору та організовує роботу інформаційно-педагогічного агентства для вихователів.

Структура занять

 1. Назва заняття.
 2. Програмовий зміс

            а)          підготовчої частини;

           б) основної частини

 1. Матеріал.
 2. Хід заняття;

          а)  підготовча частина (5 45 хв.);

          б)  фізкультурна хвилинка (3—5 хв.);

          в)  основна частина (15—20 хв.);

          г)  профілактика втоми зору (3—5 хв.);

          д)  підсумок заняття (2—5 хв.).

Мета занять на комп'ютері:

 1. Розвивати у дітей логічне мислення.
 2. Вчити пошуку стратегії у розв’язанні завдань.
 3. Сприяти розвитку вмінь і навичок правильне оцінювати, аналізувати ситуації та події.
 4. Сприяти розвитку вмінь і навичок планувати та передбачати результати своїх дій.
 5. Розвивати швидкість реакції.
 6. Сприяти розвитку просторових уявлень.
 7. Розвивати образні компоненти мислення, уяву, увагу, зосередженість, кмітливість.
 8. Сприяти вивченню алфавіту.
 9. Сприяти розвитку умінь і навичок додавання, віднімання та порівняння чисел.

Програмовий зміст:

 1. Вивчати складові частини комп'ютера та їхнє призначення.
 2. Вчити правильно вимовляти терміни.
 3. Вивчати призначення клавішів.
 4. Виробити у дітей навички роботи з клавіатурою.
 5. Вчити набирати текст.
 6. Вчити орієнтуватися на площині.
 7. Навчити дітей співвідносити рух об’єкта на екрані монітора з напрямками, вказаними стрілочками на клавіатурі.
 8. Співвідносити частоту натискання клавіш зі швидкістю переміщення об’єкта на екрані.
 9. Познайомити дітей з ігровими можливостями програми.
 10. Вчити управляти об’єктами за допомогою комп’ютера.
 11. Вчити будувати на екрані монітора прості малюнки.

Підготовча частина складається з повторення та вивчення матеріалу з математики, мовленнєвого спілкування, художньої літератури, малювання, аплікації, конструювання, природи, валеології, музики, народної творчості, правил дорожнього руху, сенсорики, інформатики тощо.

Фізкультурна хвилинка дозволяє дітям відпочити.

Основна частина заняття може бути продовженням підготовчої частини заняття або доповненням, винагородою.

Опис програми:

-Наша гра називається..

-Діти, що треба зробити, щоб почалася гра?

-Натиснути на клавішу...

-Що ви бачите на екрані монітора?

-Головним героєм гри є...

-Як ви думаєте, яке завдання нам треба виконати?

-А як же його виконати?

Самостійна та індивідуальна робота:

а)   самостійна гра дитини за комп’ютером;

б)  індивідуальна допомога вчителя;

в)   допомога товаришів.

Профілактика втомлюваності зору.

Комплекс вправ, направлений на відпочинок м’язів очей та відновлення їхньої працездатності.

 Підсумок заняття:

-Діти, що нового ви дізналися на занятті?

-Чи сподобалася вам гра?

-Що треба пам’ятати?

-Хто найкраще впорався із завданням?

-Як називається гра?

-Як звати головного героя?

-Які пригоди з ним трапилися?

Джерело-часопис «Розкажіть онуку»(травень 5’2010).

Автор-В.О.Давиденко,вчитель інформатики;м.Дунаївці,Хмельницька обл.