ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОРУрок для 9-го класу

 

Тема: Основи форматування тексту
Мета: вчити форматувати текст, а саме: встановлювати розмір, шрифт, стиль та колір накреслень, вирівнювати абзаци, встановлювати міжрядковий інтервал, параметри та нумерацію сторінок. Розвивати логіку, пам'ять. Виховувати вміння естетично оформлювати текст.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання: ПК, текстовий редактор WORD, файл для обробки: Текст.dос, таблиця «Види форматування», приклади відформатованих текстів та наочність: додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5, додаток 6, додаток 7, додаток 8 (1), додаток 8 (2).

 

Хід уроку

1. Організаційний момент
(Привітання, перевірка присутніх.)

 

2. Мотивація. Повідомлення теми і мети
Учитель. Тема сьогоднішнього уроку дуже цікава і має широке практичне застосування. Зверніть увагу! (Демонструю і називаю). Всі ці папери надруковані на комп'ютері і правильно відформатовані.
Я впевнена, що серед вас є учні, які друкували реферати, тексти або статті, або навіть вірші чи ділові документи. А чи правильно ви це робили, чи дотримувались всіх необхідних правил? Відповіді на ці запитання ви отримаєте в ході нашого заняття на тему «Основи форматування тесту».
На уроці ми вчитимемося форматувати текст, встановлювати розмір, шрифт, стиль та колір накреслень, вирівнювати абзаци, встановлювати міжрядковий інтервал, параметри та нумерацію сторінок.

 

3. Актуалізація опорних знань
Для ефективного засвоєння теми пригадаємо вивчене.
• Що таке текст? (Надрукована, написана або збережена в пам'яті зв'язна мова, яку можна відтворити в цьому самому вигляді.)
• Що таке текстовий процесор? (Текстовий процесор — це програмний засіб для створення та опрацювання текстових документів з елементами форматування, з оформленням тексту, таблицями, формулами, графічними зображеннями та іншими об'єктами.)
• Як відкрити текстовий файл? (Якщо працюєш у текстовому редакторі, то текстовий документ можна відкрити, скориставшись меню «файл» / команда «відкрити»)
• Як зберегти створений документ? (Створений документ зберігають за допомогою меню «файл» /команда «зберегти»)
• Що таке текстовий курсор? (Текстовий курсор — вертикальна риска ( | ) у робочій області, яка вказує місце введення або редагування тексту. Для переміщення курсору використовують клавіші керування курсором або мишку.)
• Як видалити символи у тексті? (Вилучити символи, що знаходяться праворуч або ліворуч від курсору, можна за допомогою клавіш Deletе або Ваckspaсе.)
• Що означає слово «формат»? (Розмір книги, газети, аркуша, ілюстрації; довжина і висота полоси набору, довжина рядка.)
• На вашу думку, що означає форматувати? (Надавати форму.)
Учитель. Молодці! Я задоволена вашими відповідями.

 

4. Подання нового матеріалу
Учитель. При вивченні нової теми будемо підніматися сходинками: знаю теоретично, вмію практично, зможу застосовувати у житті.
Працюємо на першій сходинці. Разом зі мною заповнюємо теорією зведену таблицю форматування. Увага! Ця таблиця є у кожного на парті.
Яка найменша одиниця тексту? (Літера.) Отже, перший етап форматування - форматування символів.
Яка відмінність між символами? (Використовуємо для наочності додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4.)
Символи відрізняються розміром, шрифтом, кольором, стилем написання. Отже, при форматуванні символів ми можемо змінювати розмір, шрифт, колір та стиль написання.
Другий етап форматування — форматування абзаців.
Подивіться і скажіть, чим відрізняється даний абзац? (Використовуємо як наочний засіб додаток 5.)
Як бачимо, абзаци вирівняні ліворуч, праворуч, по центру, по ширині. Отже, при форматуванні абзацу можна встановити вирівнювання ліворуч, праворуч, по центру, по ширині.


Подивіться і скажіть, як розташований цей абзац по відношенню до сторінки? (Використовуємо як наочний засіб додаток 6.) (Відступ зліва, справа, першого рядка.)
Отже, при форматуванні абзацу можна встановити відступ зліва, справа, першого рядка.

 

Подивіться і скажіть, чим відрізняється даний документ? (Використовуємо як наочний засіб додаток 7.) (Різний інтервал між рядками.)
Отже, при форматуванні абзацу можна встановити міжрядковий інтервал.
Третій етап форматування стосується всього документа.
Подивіться і скажіть, чим відрізняється даний документ? (Використовуємо як наочний засіб додаток 8(1), додаток 8(2).) (Встановлені поля.)
Для того, щоб документ можна було підшити, треба встановити параметри сторінки (поля зверху, знизу, зліва, справа).
Якщо створений документ містить велику кількість сторінок і щоб не переплутати послідовність сторінок, що треба зробити? (Пронумерувати сторінки.)
Отже, при форматуванні документу встановлюють нумерацію сторінок.

 

ТЕКР1

 

Ця таблиця містить всю теорію по даній темі, що дає нам змогу міцно стояти на першій сходинці: «знаю теоретично».

 

5. Закріплення вивченого матеріалу
Учитель. Піднімаємось вище, тобто на сходинку під назвою «вмію практично». Спробуємо застосувати теоретичні знання на практиці.
Переходимо до практичної роботи. Прошу всіх сісти за комп'ютери (робота в парах). Завдання та алгоритм виконання у кожного біля комп'ютера.

 

Завдання 1
Ввести з клавіатури слово мама 4 рази у стовпчик.
У першому слові змінити шрифт на Аrаl blаск;
а) виділяємо слово;
б) натискаємо кнопку «Шрифт» на Панелі інструментів.
У другому слові змінити розмір накреслень на 18:
а) виділяємо слово;
б) натискаємо кнопку «Розмір» на Панелі інструментів.
У третьому слові змінити стиль накреслень на курсив:
а) виділяємо слово;
б) натискаємо кнопку «Курсив» на Панелі інструментів.
У четвертому слові змінити колір символів на зелений:
а) виділяємо слово;
б) натискаємо кнопку «Колір шрифту» на Панелі інструментів.

 

Завдання 2
Відкрити файл з назвою «Текст», що міститься в папці «Мої документи». Відформатувати текст згідно вказівками в таблиці 2.
Для того, щоб змінити шрифт, розмір накреслень та колір, треба скористатися меню «Формат» / команда «Шрифт».
Для того, щоб встановити вирівнювання, відступ та міжрядковий інтервал, треба скористатися меню «Формат» / команда «Абзац».

 

Завдання 3
Встановити параметри сторінки: поля: всі по 2 см; орієнтація: книжкова.
Для того, щоб встановити параметри сторінки, треба скористатися меню «Файл» / команда «Параметри сторінки».

 

Учитель. Проаналізувавши виконання практичної роботи, доходимо висновку: нову тему зрозуміли, форматувати текст навчилися. Працюючи за комп'ютером удома, на факультативі, на подальших уроках, ви удосконалюватимете свої навички та вміння працювати у текстовому редакторі. І зможете сміло піднятись на третю сходинку — «зможу застосувати у житті».

 

6. Підсумок уроку
Учитель. Що ми робили на уроці? (Вивчали тему «Основи форматування тексту».)

 

ТЕКР2


Конкретизуйте! (Вчили теоретичний матеріал і склали таблицю; працювали над виконанням практичної роботи.)
Як ви вважаєте, чи стануть у пригоді отримані знання з цієї теми? (Звісно так, я набирала реферат і всіх нюансів не знала, а тепер мені буде значно легше. Я знаю, як форматувати текст, як його вирівнювати, встановлювати відступи та міжрядковий інтервал.)
Чи сподобався урок? (Відповіді учнів.)

 

7. Домашнє завдання
Теорія по конспекту та в підручнику (ст. 229 § 43, 44).
Набрати текст, відформатований за пропонованою таблицею (текст на зворотному боці аркуша, на якому заповнювали таблицю).

 

Додаток 1


А А

 

Додаток 2


АА

 

Додаток З


АА

 

Додаток 4


МА
МА
МА
МА


Додаток 5


Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія.

 

Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія.

 

Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синів¬ською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія.

 

Здрастуй, рідний Киеве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія.

 

Додаток 6


Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя...

Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе,

як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім

шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах,

де поставила його сама історія.

 

Здрастуй, рідний Киеве мій! Невмируща думо і пісне моя...

Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе,

як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім

шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах,

де поставила його сама історія.

 

Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія.

 

       Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія.

 

Додаток 7


Києве мій

      Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія. І роки, і десятиріччя, і віки спливають перед ним на хвилях Славутича, залишаючи нащадкам легенди.

(І. Цюпа)

 

Києве мій

      Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія. І роки, і десятиріччя, і віки спливають перед ним на хвилях Славутича, залишаючи нащадкам легенди.

(І. Цюпа)

 

Додаток 8(1)


Києве мій

       Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія. І роки, і десятиріччя, і віки спливають перед ним на хвилях Славутича, залишаючи нащадкам легенди.
      Я люблю тебе, сивобородий дідугане, хоробрий, нестаріючий лицарю, за твою вічність, за твою нев'янучу молодість, за те що ти, колений вогнем лихоліть, щоразу набирався незборимої сили, і, скроплений живою водою, воскресав як ще могутніший велет...

(І. Цюпа)

 

Додаток 8 (2)


Києве мій

     Здрастуй, рідний Києве мій! Невмируща думо і пісне моя... Я люблю тебе гарячою синівською любов'ю. Люблю тебе, як пращура великого роду мого, як витязя в древнім слов'янськім шоломі, що стоїть на овіяних славою дніпровських горах, де поставила його сама історія. І роки, і десятиріччя, і віки спливають перед ним на хвилях Славутича, залишаючи нащадкам легенди.
     Я люблю тебе, сивобородий дідугане, хоробрий, нестаріючий лицарю, за твою вічність, за твою нев'янучу молодість, за те що ти, колений вогнем лихоліть, щоразу набирався незборимої сили, і, скроплений живою водою, воскресав як ще могутніший велет...

(І. Цюпа)

 

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Наталія МОСКАЛЕНКО, учитель інформатики
ЗОШ № 22, м Черкаси