СТВОРЕННЯ НТML-ФОРМКонспект уроку для 11 -го класу

 

Розробка уроку створена з метою ознайомити учнів із веб-дизайном на основі НТМL та створенням форм для веб-сторінки. Актуальність теми зумовлена активним використанням сучасними сайтами веб-форм. Відповідні знання у дітей необхідні для їх повноцінної роботи в Інтернеті.

 

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета:
навчальна: ознайомитися з тегом створення форм та його параметрами; сформувати навички використання різних параметрів при створенні форми для веб-сторінки;
розвивальна: розвивати творчі здібності учнів, пам'ять, логічне мислення, зорово-моторну координацію, уважність.
виховна: формувати інтерес до предмета способами самостійного пошуку інформації за допомогою комп'ютера, виробляти культуру оформлення результатів дослідження.


Дидактичні матеріали: картки з теоретичним матеріалом; картки з практичним за¬вданням; тест-опитувальник; листок оцінювання (додаток 7, ст. 36).

 

chtml1

 

Хід уроку

 

І. Організаційний етап (2 хв)

 

ІІ. Термінологічний диктант (8 хв)
Учитель. При створенні веб-сторінок ми неодноразово користуємось різними тегами. З кожним уроком кількість тегів урізноманітнюється та збільшується. У кожного є свої параметри та атрибути. Одні із них використовуються в одному випадку, інші — у другому. Щоб перевірити, наскільки ви ними володієте, проведемо термінологічний диктант (додаток 1, ст. 34).

 

ІІІ. Оголошення теми, визначення очікуваних навчальних результатів
Учитель. Для чого необхідні форми? Для найрізноманітніших цілей. Наприклад, з метою збору відгуків відвідувачів веб-сайтів, також у форму можна заносити думки учасників дискусій. За допомогою форми ви реєструєте свою електронну скриньку.
Після цього уроку ви зможете:
• описувати форми для веб-сторінок;
• створювати найпростіші форми з використанням різних параметрів: текстове поле, радіо-кнопка, меню для вибору відповіді тощо;
• називати дії, які визначені для параметра форми;
• набути навичок роботи у групі та в парах.

 

IV. Надання необхідної інформації
(Форма НТМL (додаток 2, ст. 34)).

 

V. Інтерактивні вправи «Посиденьки» (15 хв)
1. Ознайомлення учнів з метою вправи «Посиденьки», правилами, послідовністю дій і кількістю відведеного часу на виконання завдання.
2. Учні отримують аркуш паперу з однаковим текстом одного з кольорів (синього, червоного, жовтого, зеленого). їм пропонується уважно прочитати текст та поставити до нього 5 запитань, потім записати ці запитання в зошит. Відповіді до запитань мають бути в тексті (додаток 3, ст. 34).
3. Далі вчитель ставить запитання учневі з групи, в свою чергу учень ставить запитання сусідній групі праворуч або будь-якому учневі групи на вибір. Учень, якому озвучили ці запитання, відповідає на них, користуючись текстом. Так проходить два чи три кола.
4. За кожну правильну відповідь зараховується і виставляється один бал у бланк оцінювання.
5. Після одержаної інформації учні самостійно заповнюють таблицю (додаток 4, ст. 35).

 

VI. Практичне завдання (10—15 хв) (додаток 5)

 

VII. Форма-опитувальник (2—3 хв) (додаток 6)

 

VIII. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку

 

IX. Домашнє завдання
Вивчити тег форми <FORM> ... </ FORM > та його атрибути.

 

Додаток 1

 

Термінологічний диктант

 

1. Як називаються команди мови НТМL? (Теги.)
2. Який тег використовують для форматування тексту у вигляді курсиву?(<і>...</і>)
3. Який атрибут використовують для вирівнювання тексту по центру? (СЕNТЕR)
4. Назвіть тег, яким задається нумерований список. (<ОL>...</ОL>)
5. Назвіть тег, що означає початок нового абзацу. (<Р>)
6. Який тег використовують для задання кольору окремого фрагмента? (<FОNT СОLОR="... ">...</ FОNТ>)
7. Який тег використовують для вставки графічного файлу? (<ІМG SRС="... ">)
8. Який атрибут використовують для товщини рамки навколо картинки? (ВОRDЕR)

 

chtml2


9. Який тег використовують для створення гіперпосилань між сторінками? (<А НRЕF="... ”>... </А>)
10. Який тег використовують для вставки динамічного ефекту? (<МАRQUЕЕ>...</МАRQUЕЕ>)
11. Який тег вказує назву вікна веб-сторінки? (<ТІТLЕ>...</ТІТLЕ>)
12. Як називаються програми, що дають змогу переглядати веб-сторінку? (Браузери.)

 

Додаток 2

 

Форма — електронний аналог звичайної паперової анкети, яка містить поля для вводу інформації, відмітки якихось позицій в списках з варіантами відповідей тощо.
Форма НТМL містить звичайну інформацію, розмітку і спеціальні елементи (кнопки з залежною фіксацією, меню і т.д.), а також мітки цих керуючих елементів. Користувачі «заповнюють» форму, модифікуючи керуючі елементи (вводячи текст, вибираючи пункти меню і т.д.) перед тим, як надати форму користувача для обробки (наприклад, на веб-сервер, на поштовий сервер і т.д.)

 

Додаток 3

 

Форма НТМL — це розділ документа, у якому міститься звичайна інформація, розмітка і спеціальні елементи (кнопки з залежною фіксацією, меню і т.д.), а також мітки цих керуючих елементів. Користувачі «заповнюють» форму, модифікуючи керуючі елементи (вводячи текст, вибираючи пункти меню і т.д.) перед тим, як надати форму користувача для обробки (наприклад, на веб- сервер, на поштовий сервер і т.д.)
Формат запису форми:
<FORМ параметри> вміст, форми </ FОRМ>
Параметри:
АСТІON=URL — адреса, де дані форми будуть оброблятися. Може бути і е-mаіl.
<FORM асtіоn="malito:КІіgtoг. Т® gее.whiz, соm " mеthоd="роst">...вміст форми...</FОRМ>
МЕТНOD — метод запита і передачі даних (GЕТ, НЕАD, РOSТ).
INPUT ТYРЕ=ТYРЕ — помістити у форму поле даних. Тип поля визначається наступними атрибутами:
ТЕХТ — текстове поле даних, присвоюється назва поля NАМЕ=NАМЕ, довжина поля МХLЕNGTN=NUМВЕR; <ІNPUTtуре="tехt" nаmе ="uіknаmе">

РАSSWОRD — текстове поле, але значення задається *;
RАDIО — радіо-кнопка чи кнопка переключення;
<INРUТtуре=rаdіо" nаmе="sех" wаluе="Маlе"> текст1
СНЕСКВОХ — ставиться відмітка для поля передачі даних;
<INРUТtуре= "сhескbох"="" NAМЕ="sаt" VALUЕ=""VЕS""> текст2
SUВМІТ — створюється кнопка передачі даних;
ІМАGЕ — створюється графічна кнопка передачі даних;
RЕSЕТ — створюється кнопка для очищення даних у всіх полях;
<SЕlЕСТ атрибути> створення меню </ SЕLЕСТ > (Атрибути NАМЕ, SІZЕ)

< SЕLЕСТ nаmе = «selection «> вміст Меuw</ SЕLЕСТ >
<ОРТIОN атрибути> пункт меню < ОРТIОN > (Атрибути VALUE, LABEL, SELECTED)
< ОРТІ ОN vаluе = «орtіоn 1» > пункт 1 </ ОРТION>
ВIТТON — кнопку створює сам користувач.
Атрибути: NАМЕ, ТУРЕ (sиbmit | buttоn | rеsеt), VАLUЕ. <ВUТTON nаmе-'submіt» vаluе= «Відправка» tуpе=»submіt»>

 

chtml3

 

 

 

Додаток 5

 

Практичне завдання 1


Створити форму тестового опитування з наступними полями:
два текстові поля для внесення прізвища та імені відвідувача;
три тестові запитання до розділу створення веб-сторінок, так щоб варіант правильної відповіді можна було вибирати трьома радіокнопками (<INРUТ tуре="radіо ">);
кнопка для очищення полів форми та обробки результаті в (<INРUТ tуре—="" rеsеt"="">).

 

Практичне завдання 2

 

Створити форму тестового опитування з наступними полями:
 - два текстові поля для внесення прізвища та імені відвідувача;
 - три тестові запитання до розділу створення веб-сторінок, так щоб варіант правильної відповіді можна було за допомогою трьох пунктів меню (<SЕlЕСТ NАМЕ="sеlесtіоn"> ОРТІОN VАLUЕ = "орtіоn1">...</OPTION>);
 - кнопка очищення полів форми та обробки результаті в (<OPTION tуре = "rеsеt;" >).

 

Практичне завдання 3

 

Створити форму тестового опитування з наступними полями:

• два текстові поля для внесення прізвища та імені відвідувача;

• три тестові запитання до розділу створення веб-сторінок, так щоб варіант правильної відповіді можна було за допомогою прапорця;

• кнопка для очищення полів форми та обробки результатів (<INPUT tуре = "rеsеt”>).

 

Практичне завдання 4


Створити форму тестового опитування з наступними полями:
• два текстові поля для внесення прізвища та імені відвідувача;
• три тестові запитання до розділу створення веб-сторінок, так щоб варіант правильної відповіді можна було вибирати трьома радіо кнопками (<INPUТ tuре="rаdіо ">);
• графічна кнопка для очищення полів форми та обробки результатів (<ВUТТОN tуре="rеsеt">).

 

Практичне завдання 5

 

Створити форму тестового опитування з наступними полями:

• два текстові поля для внесення прізвища та імені відвідувача;

• три тестові запитання до розділу створення веб-сторінок, так щоб варіант правильної відповіді можна було за допомогою трьох пунктів меню (<SЕlЕСТ NАМЕ="sеlесtіоn"> ОРТION VАLUЕ = "орtіоn1 ">...</ОРТІОN>);

• графічна кнопка для очищення полів форми та обробки результатів (<ВUТТОN tуре="rеsеt">).

 

Практичне завдання 6

 

Створити форму тестового опитування з наступними полями:

• два текстові поля для внесення прізвища та імені відвідувача;

• три тестові запитання до розділу створення веб-сторінок, так щоб варіант правильної відповіді можна було за допомогою прапорця;

• графічна кнопка для очищення полів форми та обробки результатів (<ВUТТОN tуре—"rеsеt ">).

 

Додаток 6

 

Анкета

 

1. На уроці я

Дізнався ______________________________________________________

Зрозумів ______________________________________________________

Навчився______________________________________________________

2. Найбільший мій успіх — це ____________________________________

3. Мої найбільші труднощі — це __________________________________

4. Що у мене не виходило, а тепер виходить ________________________

5. У чому я змінився ____________________________________________

6. Мої побажання собі на наступний урок __________________________

7. Мої побажання вчителю на наступний урок ______________________

 

chtml4

 

 

ІНФОРМАТИКА

Всеукраїнська газета для учителів інформатики

Катерина БРОЗИНСЬКА, учитель інформатики

ЗОШ І—III ст. № 24 ім. О. Кобилянської, м. Чернівці