ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯКонспект уроку для учнів 10-го класу

 

Цей урок з інформатики присвячений розгляду основних принципів роботи з електронною поштою як одним із засобів обміну інформацією в мережі Інтернет. Завдання вчителя — сформувати в дітей інформаційну компетентність. Розробка заняття буде корисною не лише для школярів, а й для всіх, хто хоче розвинути власні навички роботи в Інтернеті.

 

Мета:
• сформувати в учнів знання про організацію та принципи роботи електронної пошти, ознайомити з основними функціями поштових програм, вивчити можливості поштових скриньок з WEB- інтерфейсом;
• розвивати інформаційну компетенцію;
• виховувати культуру користувача мережі Інтернет.
Тип уроку: комбінований урок.
Дидактичне забезпечення: зошит «Вправи до теми», презентація «Електронна пошта».
Матеріально-технічне забезпечення: ІВМ-сумісний ПК, проектор.

 

еппф1

 

Хід уроку


I. Організаційний момент
(Привітання викладача з учнями, зосередження уваги.)

 

II. Актуалізація опорних знань
(Застосування методу «класифікація»; учні повинні згрупувати за певними ознаками та критеріями поняття.)
Учитель. Чи знаєте ви, що таке Інтернет? Як часто ви користуєтеся будь-якими послугами цієї глобальної мережі?
Спробуймо з'ясувати рівень вашої обізнаності. Відкрийте, будь ласка, зошит із назвою «Вправи до теми». Спробуємо виконати вправу № 1. Вам потрібно визначити, які з тверджень є правильними. (Кількість та складність вправ, які потрібно виконати на цьому та на інших етапах уроку, визначається рівнем підготовленості групи.)

 

III. Мотивація навчальної діяльності
(Застосування методу — виявлення зв'язку навчального матеріалу з реальним життям, показ його практичного значення; викладач пропонує учням звичайну життєву ситуацію (відправлення листа) перетворити на алгоритм.)
Учитель. Чи доводилось вам відправляти або отримувати листи?
Уявімо ситуацію: ви написали листа своєму найкращому товаришеві. Давайте спробуємо відтворити ланцюжок подій, які відбуваються з вашим листом:
1. Ви підписуєте конверт.
2. Кидаєте лист у поштову скриньку.
3. Водій поштового автомобіля забирає листа зі скриньки.
4. Лист надсилається до іншого міста та зберігається там.
5. Після сортування лист передається до іншого пункту.
Операція повторюється, доки лист не дійде до поштової скриньки користувача.
Учитель. Електронна пошта робить те ж саме значно швидше за допомогою мережі Інтернет та великої кількості комп'ютерів, тому вона використовується для повсякденного ділового та особистого спілкування.
Замість паперу та ручки ви використовуєте клавіатуру, набираючи текст листа у вікні поштової програми або браузера. Листи відправляєте натисканням однієї кнопки. У ролі поштових відділень — поштові сервери, а листоношами служать канали зв'язку.
Учитель. Мабуть, ви вже зрозуміли, що ми будемо вивчати на уроці. Назвіть, будь ласка, тему нашого уроку.
Запишіть тему нашого уроку в зошити.
Як ви гадаєте, у чому полягає важливість цієї теми? Який результат ви повинні отримати у кінці уроку?

 

IV. Вивчення нового матеріалу
(Відбувається показ учням наочного матеріалу за допомогою ТЗН; у процесі пояснення вчитель через кожні декілька хвилин задає короткі завдання на розуміння, пояснення і застосування теми —методичні прийоми «Продовж речення», «Знайди помилку», «Тест».)
Учитель. Що таке «електронна пошта» та як з нею працювати? Пам'ятаєте відомий крилатий вираз «На деревню дедушке. Константану Макаровичу»?
Як ви розумієте, лист Вані Жукова не міг потрапити до адресата, тому що сіл та дідусів багато, людей з ім'ям Костянтин Макарович — теж.
Як і для звичайної паперової пошти, так і для електронної існують правила, дотримуючись яких, ви будете впевнені, що ваш лист дійде до адресата. Давайте з ними знайомитися.

 

1. Визначення поняття «електронна пошта».
Електронна пошта (англ. е-mаіl, або еmаіl, скорочення від еlectroniс mаіl) — популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

 

еппф2

 

2. Формат адреси електронної пошти.
Учитель. Якщо ви неправильно введете адресу, ваш лист не буде послано, або потрапить до іншого адресата.
Адреса електронної пошти має такий вигляд: ім'я_користувача@ім'я_домена.
Ім'я_користувача в адресі:
• реальне ім'я власника цієї адреси;
• назва організації;
• псевдонім;
• скорочення від імені або прізвища користувача.
Імена електронної адреси не чуттєві до регістру символів.

 

Учитель. Чи зрозуміло вам, що таке адреса електронної пошти? Тоді відкриваємо зошити з вправами.

 

3. Стандартні протоколи, за допомогою яких повідомлення доходять до адресата.
Учитель. Передавання повідомлень відправником на сервер одержувача здійснюється, як правило, за протоколом SМТР (Sіmрlе Маіl Тrаnsроrt Рrоtосоl — простий протокол передачі даних).
Передавання повідомлень із сервера на комп'ютер одержувача здійснюється про¬токолом РОРЗ (Рost Оffiсе Рrоtосоl, version 3 — поштовий протокол для офісу, версія 3) та ІМАР4 (Іnternet Меssagе Ассеss Рrоtосоl, vtrsion 4, протокол доступу до електронної почти Інтернет, версія 4); для доступу до почти через сторінки сайтів використовують протокол НТТР.
Запитання до учнів
1. Який протокол використовується для передавання повідомлень від відправника на сервер?
2. Який протокол використовується для передавання повідомлень із сервера на комп'ютер одержувача?

 

4. Стандарт на формат повідомлень електронної пошти — МІМО (Мultipurpose Іntеrnеt Маіl Ехtensions — багатоцільові розширення пошти Інтернету).
Учитель. Ці стандарти прийняті для того, щоб кожний користувач зміг прочитати повідомлення, яке йому направлене. Оскільки з самого початку електронна пошта була призначена для пересилання текстових повідомлень, то приєднані файли перед відправленням попередньо кодуються, а при отриманні декодуються. Операція кодування/декодування виконується автоматично.

 

5. Способи отримання та відправлення повідомлень електронної пошти.
1. Використання протоколу НТТР та web-інтерфейс безкоштовних поштових серверів;
2. Використання поштових програм.

 

6. Загальні функції програм-кліентів електронної пошти.
Підготовка тексту;
• імпорт файлів-додатків;
• відправка листа;
• перегляд і збереження кореспонденції;
• знищення кореспонденції;
• підготовка відповіді;
• коментування і пересилка інформації;
• експорт файлів-додатків.

 

7. Адресна книга.

 

еппф3


Учитель. Адресу одержувача можна вводити як вручну, так і використовувати спеціальну функцію Адресна книга. Вона дає змогу зберігати в базі даних адреси звичайної та електронної пошти людей і організацій, з якими підтримується постійне листування.
Завдяки функціям програми Адресна книга можна виконувати:
1. Створити нового адресата — створення нового запису в даній групі адресної книги.
2. Створити нову групу — відкриття нової тематичної теки для адресатів певної групи.
3. Видалити — позбавлення від запису або групи записів.
4. Пошук — вбудована пошукова система для пошуку конкретних людей на безкрайніх просторах мережі Інтернет.

 

8. Створення повідомлень


V. Закріплення матеріалу
(Метод — створення асоціативної схеми; вчитель пише на дошці основне слово і просить учнів доповнити схему новими поняттями та словами, які вивчалися на уроці.)
(Прогнозований результат на дошці.)

 

VI. Практична робота
(Робота за комп'ютером — отримання та відправлення повідомлень електронної пошти за допомогою безкоштовних поштових серверів.)
Учитель. «...Розум полягає не тільки в знаннях, а й в умінні використовувати знання на ділі», — так казав великий вчений Аристотель. Його слова точно відображають суть вправ, які ми виконуватимемо далі.

 

Ваше завдання:
1. Зареєструвати безкоштовну поштову скриньку на сайті www.ukr.nеt.
2. Відправити повідомлення.
3. Відправити повідомлення з приєднаними файлами.
4. Відповісти на отримані повідомлення.

 

еппф4

 

VII. Підсумки уроку
(Метод — усна рефлексія.)
Учитель. Ви плідно і злагоджено попрацювали на уроці.
Рефлексія
Продовжити такі речення:
1. На уроці я дізнався...
2. На уроці я зрозумів...
3. На уроці я навчався...
4. На уроці найбільші труднощі я відчув...
5. На уроці я не зрозумів...
6. На наступному уроці я хочу...

 

VIII. Домашнє завдання
(Методичний прийом — «Вибери завдання сам»; учитель пропонує варіанти домашнього завдання, кожен учень вибирає собі домашнє завдання самостійно.)
Учитель. Пропоную вам такі варіанти домашнього завдання:
1. Підготувати повідомлення на тему «Історія виникнення електронної пошти».
2. Розробити кросворд з теми «Електронна пошта».
3. Намалювати плакат — опорний сигнал з теми «Електронна пошта».

 

Електронна пошта. Робота з електронними повідомленнями. Вправи до теми


Вправа 1
Вкажіть правильне твердження:
1. Як правило, доступ до Інтернету — це платна послуга.
2. Для необмеженого доступу до Інтернету достатньо купити високошвидкісний модем.
3. Доступ до Інтернету надається тільки користувачам, що купили собі доменне ім'я.
4. Доступ користувачам до Інтернету надають спеціальні організації — провайдери.
5. Доступ до Інтернету зазвичай надається провайдером безкоштовно для користувача.

 

Вправа 2
Продовжте речення. Програми для перегляду web-сторінок називаються:
1) брандмауерами;
2) браузерами;
3) драйверами;
4) компіляторами.

 

Вправа 3
Вкажіть програмні продукти, що є Інтернет-браузерами:
1. Моzillа Fіrefох.
2. МS РоwerРоіnt.
3. МS Іnternet Ехрlorer.
4. МS Ассеss.
5. Аdobе Fhotoshoр.

 

Вправа 4
Вкажіть, які назви відповідають адресам Інтернету:

 

еппф5

 

Вправа 5
Правильно розташуйте у поданій нижче таблиці такі поняття:
1. ІР (цифрова).
2. Використання телефонної мережі.
3. ІР (здійснює передачу інформації від вузла до вузла).
4. Радіохвилі.
5. Суміщення (супутниковий та модемний).
6. ТСР (відповідає за надійність доставки інформації).
7. Зовнішній.
8. Супутниковий зв'язок.
9. Внутрішній.
10. НТТР (відповідає за передачу іїлертексгу).
11. DNS (доменна).
12. Прокладання власних комунікацій.

 

еппф6

 

Вправа 6
Згрупуйте слова у три речення. Яке слово виявилось зайвим? Поясніть, чому?
Інтернет, WWW, об'єднаних, комп'ютерних, мереж, протокол, ІRС, файлообмінні мережі, спосіб, електронна пошта, взаємодії, FТР, обміну, коаксіальний, даними, система, між, комп'ютерами, при, роботі, у мережі, служби, найпопулярніші, всесвітня, групи новин.

 

Вправа 7
Продовжте речення.
Електронна пошта (англ. е-mаіl, або еmаіl, скорочення від еlectroniс mаіl) — популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим _________________

 

Вправа 8
Який запис є адресою електронної пошти:
1. www.ukr.nеt;.
2. кbzаrі@rambler.rи.
3. Ерson.соm.
4. Ntv.rи.

 

Вправа 9
Що є ім'ям сервера в електронній адресі уrок@і.uа?
1. і.uа.
2. уrок.
3 .uа.

 

Вправа 10
У електронній адресі lvіv@іnfo.kyіv.uа символи Lvіv — це:
1. Місце призначення.
2. Ім'я провайдера.
3. Поштовий протокол.
4. Ім'я користувача.

 

Вправа 11
Адреса відправника листа usа@kуіv.rи. У домені якої країни зареєстрований домен відправника?
1. у Росії;
2. у США;
3. в Україні;
4. у Німеччині.

 

Вправа 12
Зареєструвати безкоштовну поштову скриньку на сайті mаіl.uкr.nеt
1. Запустіть програму — браузер Іnternet Ехрlorer на вашому комп'ютері.
2. В адресному рядку введіть ім'я поштового сервера — mаіl.ukr.nеt.
3. Знайдіть на сайті mаіl.ukr.nеt поле для роботи з електронною поштою та натисніть кнопку Реєстрація.

 

еппф7


4. Ознайомтесь та погодьтесь з умовами реєстрації.
5. Заповніть реєстраційну форму та натисніть кнопку Реєстрація.

 

еппф8


Увага ! Запам'ятай своє ім'я та пароль!

 

Вправа 13

 

еппф9


Створіть електронне повідомлення з текстом:
«Електронна пошта (е-mаіl) — найбільш поширений сервіс у мережі Інтернет. Швидкий і простий зв'язок між людьми всієї земної кулі, формування партнерства, загальних інтересів — усе це риси е-mаіl. Я, (своє ім'я та прізвище), зрозумів (ла), як користуватися електронною поштою».
Вкажіть тему повідомлення: «Електронна пошта».
Відправте створене повідомлення на адресу: kbzаrіaа@ukr.nеt.

 

Вправа 14
Створіть електронне повідомлення, у якому дайте відповідь на запитання: «Які протоколи використовують для передавання та отримання електронних повідомлень?» Вкажіть тему повідомлення. Створене повідомлення відправте на адресу: kbzаrіaа@ukr.nеt. Копію повідомлення відправте на адресу: саЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Вправа 15
Помилка! Помилка зв'язку з текстом: «Приєдную до повідомлення різні файли». Приєднайте до створеного повідомлення такі файли:
\\kрl\оbmen\foto1 54.jрg;
\\kрl\оbmen\Договор.docx;
\\kрl\оbmen\Loboda_Kto_skasal.mp3.

 

еппф10

 

Вправа 16
Перевірте свою поштову скриньку. Дайте відповіді на усі отримані листи.

 

еппф11

еппф12

 

Словник термінів

 

1. АТТАСНМЕNТ (з англійської «прикріплення, приєднання»). Вкладання до електронного листа файлів для пересилання адресату. Потрібно бути обережними з великими файлами, бо більшість поштових серверів не пересилає електронні листи розміром, більшим за 15 МБ.

 

2. Е-МАІL — це лист, відправлений за допомогою комп'ютера (електронна пошта). Змістом повідомлення може бути як текст, введений з клавіатури, так і файл, що зберігається на диску. Відправлене повідомлення зберігається у скриньці на поштовому сервері, що обслуговує домен одержувача. Якщо одержувач використовує для одержання пошти протокол РОР3, то електронний лист видаляється із сервера після отримання та зберігається у програмі — поштовому клієнті. Якщо використовується протокол ІМАР4, то електронні листи після отримання не видаляються із сервера, а маркуються як прочитані. З програм-клієнтів електронні листи можуть бути прочитані, видалені зі скриньки, роздруковані, переслані та перенаправлені іншому адресату.

 

3. МІМЕ (multipurpose intеrnеt mаіl eхtensions) — багатоцільові розширення пошти в Інтернет. Спосіб кодування / декодування електронних листів, завдяки якому виконується узгодження типів приєднаних документів у електронному листі за допомогою службових заголовків.

 

4. РОРЗ (англ. post offiсе prоtосоl, version 3 — протокол поштового відділення, версія 3) — це протокол, за допомогою якого можна лише отримувати електронну пошту. Нині вважається застарілим, як його сучасний замінник використовується протокол ІМАР4.

 

5. ІМАР4 — (англ. Іnternet Меssagе Ассеss Рrоtосоl)—протокол отримання електронної пошти. Поштова програма-клієнт, що використовує цей протокол, отримує доступ до сховища кореспонденції на сервері так, як ніби ця кореспонденція розташована на комп'ютері одержувача. Електронними листами можна маніпулювати з комп'ютера користувача (клієнта) без постійного пересилання з сервера і назад файлів з повним змістом листів.

 

6.SМТР — sіmрlе mаіl trаnsроrt prоtосоl (Простий протокол пересилки пошти)—це протокол Інтернету, призначений для передачі листа за принципом «точка-точка», коли робиться спроба встановити з машиною одержувача пошти безпосереднє з'єднання для того, щоб в лічені хвилини покласти лист в його електронну поштову скриньку. Це — основний спосіб відправки електронної пошти. Також в Інтернет-мережі використовують протокол Х.400.

 

7. Х.400 — це протокол, який являє собою набір рекомендацій з побудови системи передачі електронних повідомлень, що не залежить від використовуваних на сервері й клієнті операційних систем та апаратних засобів. Протокол Х.400 використовується в тих випадках, коли потрібна висока надійність, наприклад, у банківських інформаційних системах.

 

8. UUЕNСОDЕ — це спосіб кодування електронної пошти, коли кожні три біти передаються чотирма.

 

9. Сервери мережі, на яких можна зареєструвати безкоштовні поштові скриньки: goog1е.сот, ukr.net, уаndex.uа, уаhоо.соm, hotmail.соm.

 

10. ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА (АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ) — це ім'я, що однозначно ідентифікує електронну поштову скриньку, куди прямує повідомлення по електронній пошті. У різних типах мереж формати електронних адрес можуть відрізнятися. У мережі Інтернет використовується такий формат адреси: ім'я_ко- ристувача@ім'я_домену.

 

11. ЛОГІН — це ім'я для вашого облікового запису, він буде використовуватися для входу в систему. Логін може складатися з латинських символів, цифр і знаків «_», «-» та «.».

 

12. Програми для роботи з електронною поштою: «ОреrаМаil», «Тhе Ваt!», «Windows Маіl», «Маіl» у системі МасОSХ.

 

Колекція смайликів


Додавати емоцій та почуттів своєму повідомленню можна за допомогою смайликів.
Смайлик — це письмове вираження емоцій у текстових повідомленнях символами АSСІІ-графіки.

 

еппф13

 

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Ірина КОБЗАР, викладач Кремінського професійного
ліцею, Луганська обл.