Мета:
навчальна: ввести поняття комп'ютерної графіки; ознайомити учнів із графічним редактором, типами графічних файлів;
розвивальна: розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою, розвивати пізнавальні здібності учнів, логічне мислення, пам'ять;
виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, підтримувати стійкий інтерес до предмета, бажання вчитися; формувати вміння об'єктивно оцінювати себе та інших.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: комп'ютери, графічний редактор МS Рaint; (КоlourРаint), презентації «Графічний редактор Раіnt», інструктивні картки, картки із завданнями.


Мистецтво — вираження найглибших думок найпростішим способом.
А. Ейнштейн

Хід уроку

І. Організаційний етап
Учитель. Встали тихо, підтягнулись,
Один одному всміхнулись.
Пролунав уже дзвінок,
Починається урок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Учитель. Сьогодні ми з вами ознайомимося
з одним із видів сучасного мистецтва; дізнаємося, хто і як його застосовує. Цей вид мистецтва називають комп'ютерною графікою.

ІІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу
Учитель. Маленька дитина не може вира¬зити свої думки і бажання словами, але, взявши в руки олівець, вона вперто намагається щось намалювати. Ці малюнки — один із засобів самовираження маленької людини.
Чи пам'ятаєте ви свої перші дитячі книжки?
Вони були кольоровими, з безліччю картинок. Хіба ж може бути цікавою дитяча книжка без картинок! У ваших шкільних підручниках теж багато малюнків. Вони допомагають зрозуміти і засвоїти навіть найскладніший матеріал.
Учитель. А як ви розумієте, що таке графіка?
Існують спеціальні програми для роботи з текстом — текстові редактори, а для роботи з графікою — графічні редактори. Це й буде темою нашого заняття.

Вступна бесіда за темою «Графічний редактор»
Учитель. Як ви вже дізналися, ми розпочинаємо вивчення теми «Графічний редактор», яке розраховане на 9 уроків.

IV. Вивчення нового матеріалу
(Розповідь учителя і перегляд презентації «Графічний редактор Раint».)
Учитель. Комп'ютерна графіка—це графіка, яка обробляється і відображається засобами обчислювальної техніки. Для відображення графіки використовують монітор, принтер, плоттер (пояснити, що це, показати зображення) тощо.
Комп'ютерна графіка увійшла в наш світ і змінила його. У всіх галузях науки, техніки, в медицині, у комерційній та управлінській діяльності використовують схеми, графіки, діаграми, побудовані за допомогою комп'ютера. Комп'ютерна графіка використовується в кіно, комп'ютерних іграх, поліграфії.
Учитель. Чи стикалися ви у своєму житті з комп'ютерною графікою? Якщо так, то де саме? (Відповіді учнів.)
Де використовується комп'ютерна графіка? (Під час створення мультфільмів, кінофільмів, рекламних роликів, кліпів.)
Люди яких професій використовують комп'ютерну графіку?
(Робота у групах із джерелами інформації (підручник, роздрукований текст, картинки-підказки тощо).
Орієнтовні відповіді. Це ілюстратори, художники, художники-аніматори, мультиплікатори, конструктори, архітектори, інженери, дизайнери приміщень, дизайнери ландшафту, астрономи, розробники взуття, модельєри, рекламні агенти, вчені та інші.
Учитель. Найчастіше розрізняють два види комп'ютерної графіки: растрову й векторну.
У растровій графіці зображення розглядається як сукупність точок (пікселів), які разом формують малюнок. Пікселі дуже малі, тому точок не видно, і здалеку ми бачимо суцільне зображення. (Демонстрування.)

Ви можете розкреслити на папері будь-який рисунок вертикальними і горизонтальними лініями так, щоб утворилася сітка з квадратними комірками. Заповніть кожну комірку однорідним кольором, що найбільше відповідає цій частині рисунка. У результаті ви отримаєте растровий рисунок. Це дуже схоже на схему для вишивки хрестиком, мозаїку або японський кросворд. (Демонстрування рисунків.)
Растрова графіка дає змогу одержати високу якість зображення.
Файли, до складу яких входять растрові зображення, мають досить великий обсяг, бо містять інформацію про кожний піксель зображення.
У векторній графіці зображення кодується за допомогою математичного опису його елементів: відрізків, еліпсів, прямокутників, кривих ліній. Такі прості об'єкти називають графічними примітивами.
Перевагою векторної графіки є те, що файли, які зберігають векторні рисунки, за розміром у 10—1000 разів менші, ніж подібні графічні растрові файли. Недоліком векторної графіки є неприродність рисунка. Природа уникає прямих ліній. Тому не кожне зображення можна скласти з кіл і відрізків без втрати якості.
Векторну графіку використовують для побудови креслень, оформлення газет і журналів, створення ілюстрацій, емблем тощо.
Дані про зображення зберігаються у графічних файлах. Спосіб подання зображення у графічному файлі називають графічним форматом. Розглянемо формати графічних файлів.
Растрові формати — це формати, які використовуються для збереження растрових зображень. Вони найбільш придатні для запису графічних даних, отриманих із пристроїв введення. Найпоширеніші растрові формати: ВМР, РСХ, ТІFF, GIF, JPG, РNG.
Учитель. Так що ж називають графічним редактором? (Відповіді учнів.)
Графічний редактор — програма, яка допомагає створювати та змінювати зображення на комп'ютері. (Учні записують у зошит означення.)
Графічних редакторів існує багато. Ми ознайомимося з одним із найпростіших растрових редакторів — програмою Місrosoft Раіnt.
Цей редактор дає змогу створювати за допомогою миші чорно-білі та кольорові рисунки. Інструментами редактора можна створювати контури і виконувати заливку кольором, рисувати прямі і криві лінії, імітувати малювання олівцем і пензлем, вирізати, копіювати і вставляти різні фрагменти зображення тощо.
Учитель. Як же запустити цю програму? Натискаємо Пуск ® Всі програми ® Стандартні ® Раіnt. (Демонстрування на екрані.)
Після запуску програми Раіпі на екрані відкриється вікно програми. Розгляньмо його структуру.

Будова вікна

Учитель. Рядок заголовка (верхній рядок вікна) містить назву програми Раіnt та ім'я графічного файлу, який редагується. Крайня ліва кнопка є кнопкою виклику керівного меню. Праворуч розміщені відповідно кнопки керування вікном. Рядок меню розміщується під рядком заголовка і складається з та¬ких пунктів:

1. Файл — робота з графічними файлами (створення, відкриття, збереження, друк).
2. Правка — редагування рисунка.
3. Вигляд — керування зображенням деяких елементів вікна.
4. Рисунок — обробка рисунка (встановлення розмірів, кутів повороту).
5. Кольори — завантаження, зміна і збереження палітри кольорів.
6. Довідка — виклик довідкової інформації.

Учитель. Кожний пункт меню має вертикальне підменю. Зліва — панель інструментів. За допомогою кнопок панелі інструментів можна вибрати необхідний інструмент, побудувати типові елементи рисунка, виділити певний фрагмент тощо. Зафіксувавши курсор миші на кнопці, можна побачити її назву, а в рядку стану — коротку довідку про призначення кнопки.
Рядок стану розміщений у нижній частині вікна Раіnt. У лівому полі виводиться довідкова інформація про призначення пунктів меню, кнопок інструментів, хід виконання деяких операцій. У центральному полі виводяться координати курсору миші в пікселях, якщо він розміщений у вікні рисування.
Інструменти: Текст, Заливка, Олівець, Ластик, Лінія, Прямокутник, Еліпс та інші. Вибір інструмента здійснюється клацанням миші. На додатковій панелі (панелі параметрів) вибирають параметри інструмента (наприклад, товщину лінії).
Робоча область, або область рисування — прямокутна ділянка на екрані, призначена для побудови рисунка. Розміри області рисування можна задавати і змінювати (команда Рисунок ® Атрибути). За виконання цієї команди відкривається вікно Атрибути, в полях Ширина і Висота якого вказані поточні розміри області рисування.
У нижній частині екрана розташована палітра, за допомогою якої можна вибирати колір зображення і колір тла.
Виведенням на екран деяких елементів вікна Раіnt можна керувати за допомогою команд-перемикачів меню Вигляд. У стані Ввімкнено ці команди-перемикачі позначаються галочкою. Команда Вигляд ® Панель елементів керує виведенням на екран панелі інструментів, команда Вигляд ® Палітра — палітри, а команда Вигляд ® Рядок стану — рядка стану.
Панель інструментів і палітру можна також перемістити в будь-яке місце вікна програми ти¬повим для операційної системи Windows способом.

Фізкультхвилинка
(Учитель вмикає відео із фізкультхвилинкою.)

V. Закріплення та узагальнення знань
Практичне завдання
(Проводиться інструктаж із техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (варіант 1).)
(Учитель розподіляє учнів на 2 групи за допомогою гри (зазвичай через 8—10 хв після початку роботи).)

Гра «Закінчи речення» (повторення правил техніки безпеки)
1. Заходити до комп'ютерного кабінету потрібно... (спокійно, не поспішаючи).
2. Від монітора треба сидіти на відстані... (не менше ніж 50 см).
3. На клавіші потрібно натискати... (плавно, без різких ударів).
4. Суворо заборонено торкатися... (роз'емів, проводів, кабелів).
5/ Суворо заборонено вмикати і вимикати апаратуру без... (дозволу вчителя).
(Перша група учнів приступає до роботи з комп'ютером, а друга група працює в зошиті з друкованою основою. Через 10—15 хв групи міняються місцями.)
Завдання
1. Завантажте графічний редактор КоlоurРаіnt. Вивчіть інтерфейс графічного редактора.
2. Знайдіть загальні елементи інтерфейсу операційної системи Windows (Linux). Знайдіть нові, незнайомі вам елементи інтерфейсу.

VI. Систематизація та узагальнення знань
Фронтальне опитування
1. Що розуміють під комп'ютерною графікою?
2. Що таке графічний формат?
3. Які графічні формати вам відомі?
4. Назвіть характеристики растрового зображення.
5. Назвіть характеристики векторного зображення.
6. Чим відрізняється растрове і векторне зображення?
7. 3 якою програмою ви ознайомилися на уроці?
8. Для чого вона призначена?
9. Як завантажити графічний редактор?
10. Із яких елементів складається вікно графічного редактора?
11. Що ви навчилися робити у графічному редакторі?

VII. Підбиття підсумків уроку
1. Чи задоволені ви своєю роботою?
2. Із яким настроєм ви працювали на уроці?
3. Що вам запам'яталося на уроці?
4. Чи було вам комфортно на уроці?
5. Де вам стануть у пригоді набуті знання?

VIII. Домашнє завдання
1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.
2. Завдання за підручником: вивчити § 15.

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики