ТАБЛИЧНИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT ЕХСЕLУрок для 11-го класу

 

Тема. Поняття табличного редактора, його призначення. Робота в середовищі Місrosoft Ехсеl
Мета:
навчальна:
розповісти про призначення електронних таблиць; ознайомити учнів і навчити користуватися інтерфейсом табличного процесора Місrosoft Ехсеl;
сформувати знання про такі поняття та процеси, як комірка, координата комірки, способи копіювання, редагування та форматування даних;
формувати навички роботи з даними, розміщеними в комірках, на прикладах виконання найпростіших операцій;
розвивальна:
розвивати аналітичне мислення, пам'ять та увагу;
удосконалювати практичні вміння з використання прикладних програм;
виховна:
виховувати наполегливість у досягненні мети;
сприяти формуванню стійкого інтересу до вивчення нових інформаційних технологій;
формувати навички зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.


Дидактичні матеріали: роздатковий матеріал «Ехсеl_2007», «Навички роботи в ЕхсеІ», презентації «Системи обробки табличної інфор¬мації» та «Форматування таблиць».
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Обладнання: роздатковий матеріал, комп'ютери, програма керування комп'ютерами у класі.

 

Хід уроку


І. Організаційний момент
(Учитель повідомляє тему, мету й основні завдання уроку.)
Завдання уроку
1. Запуск та ознайомлення з системою меню та панеллю інструментів табличного процесора Місrosoft Ехсеl.
2. Уведення даних у комірки з клавіатури, їх редагування.
3. Оформлення таблиць за прикладами.

 

II. Мотивація вивчення теми
Учитель. Потреба опрацювання числових
даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових даних, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, може бути подана у вигляді таблиць.
Ми починаємо вивчення теми, яка допо¬може нам опрацьовувати дані, подані у вигляді таблиці. Це наступна частина пакета Місrosoft Оffice — табличний процесор Місrosoft ЕхсеІ.

 

III. Пояснення нового матеріалу
(Перегляд презентацій «Системи обробки табличної інформації», «Форматування таблиць».)
Учитель. Електронна таблиця — це інтерактивна комп'ютерна програма, яка складається з набору рядків і стовпців (рядки позначаються цифрами, а стовпці — латинськими буквами). Ділянка, розміщена на перетині рядка і стовпця, називається коміркою (клітинкою). Комірки мають свої імена (або координати) і позначаються: А1,..., АD100,..., В1, і т.д. Комірки можна копіювати, перемішувати або змінювати в них записані дані. Електронну таблицю можна зберегти у файлі для подальшого використання чи видалити, якщо вона більше не потрібна. Комірки електронної таблиці можна довільно форматувати. Окрім того, окремі групи числових комірок можна використовувати для створення діаграм і карт.
Найбільш важливою перевагою електронної таблиці є те, що при зміні вмісту будь-якої комірки, адреса якої використовується у формулі, результат буде автоматично перераховуватися.
Ехсеl завантажується під управлінням системи Windows. Після завантаження цієї програми екран має такий вигляд:

 

трме1

 

У рядку заголовка вказується назва прикладної програми (Місrosoft Ехсеl) та ім'я документа в активному вікні (Книга1). Також у ньому розміщені деякі кнопки управління, які можна використовувати для зміни зовнішнього вигляду вікна.

 

Заголовки рядків
Учитель. Кожний рядок робочої таблиці має заголовок—це число в діапазоні від 1 до 1 048 576. Для того, щоб виділити всі комірки рядка, потрібно клацнути мишкою по заголовку рядка.

 

Заголовки стовпців
Учитель. Кожен із 16384 стовпців робочої таблиці має заголовок — букву від А до XFD. Після стовпця Z йде стовпець АА, за яким слідують АВ, АС і т.д. Після стовпця АZ йдуть ВА, ВВ і так до самого останнього стовпця, який позначається ХFD. Щоб виділити всі комірки стовпця, треба клацнути на його заголовку.

 

Типи даних робочої таблиці
Учитель. У комірку таблиці можна записати дані одного із трьох типів: число, текст, формулу.
Число виражає різні кількісні співвідношення даних певного типу, наприклад, кількість учнів у класі, атомну вагу тощо. У вигляді чисел подаються дата (наприклад, 29.03.99) або час (наприклад, 18:40:40). Звичайний текст використовується у комірках для пояснення числових даних, для заголовків стовпців. Текст, що починається з числа, також вважається текстом. Основними елементами електронної таблиці є формули. Без формул програма Ехсеl була б лише текстовим процесором, у якому більш зручно опрацьовувати таблиці.

 

Введення даних у робочу таблицю

 

Введення чисел
Учитель. Вводити числа в комірки дуже просто. Для цього переміщають табличний курсор у потрібну комірку (комірка окреслюється прямокутником), набирають з клавіатури число і натискають ЕNТЕR. При введенні чисел можна використовувати знаки плюс, мінус і кому. У тих випадках, коли введене число не поміщається в комірку по ширині, Ехсеl перетворює його в експоненціальний формат. Наприклад, якщо ввести число 123456789, у комірці воно може відобразитися як 1.23Е+08 (це означає 1,23•108).

 

Введення тексту
Учитель. У комірці може поміщатися не більше 255 символів. Якщо ввести в комірку текст, довший за ширину стовпця, Ехсеl відобразить текст повністю, заповнюючи сусідні комірки. Якщо ж сусідні комірки не були порожніми, то програма відобразить стільки тексту, скільки поміститься символів по ширині комірки. Якщо текст у комірці треба набрати в декілька рядків, то для переходу в наступний рядок використовується комбінація клавіш (акорд) АLТ+ЕNТЕR.

 

Введення дати та часу
Учитель. У програмі Ехсеl дата та час вважаються числовими значеннями, які форматуються як дата та час. Дати в Ехсеl відображаються як звичайні числа, наприклад, при введенні формули, за якою обчислюється кількість днів, що минула між двома датами. Дата вводиться у звичайному форматі, а програма сама налаштовує деталі її розпізнавання.

 

Форматування даних у таблицях


Форматування числових значень
Учитель. Числові значення, які ми вводимо, зазвичай не відформатовані. Іншими словами, вони просто складаються із послідовності цифр. Тому бажано форматувати ці числа так, щоб їх легше було переглядати. Так, наприклад, до числа можна застосувати роздільники десяткових розрядів.
У програмі Ехсеl деякі операції форматування виконуються автоматично. Якщо ввести в комірку математичний елемент 25,5%, то програма автоматично застосує до цього числа відсотковий формат.
Ехсеl дає змогу використовувати в роботі 12 категорій числових форматів, розміщених у вкладці Число діалогового вікна Формат клітинок. Існує декілька способів активації діалогового вікна Формат клітинок. Спочатку потрібно виділити комірку (чи групу комірок), а потім виконати одну із дій:
1) вибрати команду Основне/Формат;
2) клацнути правою кнопкою миші та вибрати з меню Формат клітинок.
При виборі будь-якої конкретної категорії із вікна списку права сторона панелі видозмінюється так, щоб відобразити відповідні опції. Наприклад, категорія Числовий має три опції: кількість десяткових розрядів, розділяти групи розрядів та від'ємні числа.

 

Шрифт, розмір та атрибути тексту
Учитель. Також легко змінити шрифт і розмір символів виділеної комірки (чи групи комірок), використовуючи кнопки Шрифт і Розмір шрифту групи Шрифт. Можна змінити атрибути шрифту (жирний, курсив, підкреслення) і його колір (натисканням кнопки Колір шрифту).

 

трме2

 

Межі
Учитель. Ще одним видом форматування є межі. Межі — це лінії, обведені навколо всіх або деяких виділених комірок. Для того, щоб додати рамку до виділеної комірки (групи комірок), потрібно клацнути по відповідній піктограмі на панелі інструментів вкладки Основне.

 

При цьому з'являється 13 мініатюрних пікто¬грам і достатньо клацнути по одній із них, щоб змінити вигляд рамки виділеної комірки. Засто¬сування піктограми Без меж дає змогу знищити рамку у виділеній комірці. За допомогою кнопки УВІМК./ВИМК. заливку можна швидко обрати інший колір для виділеної комірки.

 

трме3

 

Типові завдання до уроку
Учитель. Поговорімо про правила роботи за комп'ютером.
(Робота з методичним посібником «Практичні навики роботи в Ехсеl» у прикладній програмі загального призначення Ехсеl. За потребою учні можуть ще раз переглянути теоретичний матеріал у посібнику «Ехсеl-2007».)

 

IV. Проведення практичної роботи
Практична робота «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора»
Учитель. На диску D: створіть файл «рr_Прізвище_клас.х1sх», наприклад, рr_Крук_11а.хlsх. Відкрийте цей файл і виконайте наступні завдання.

 

1. Створіть таку таблицю:

 

трме4

 

2. Опрацюйте інформацію в таблиці. Комірки, відмічені «?», обчисліть самостійно. Результати обчислень в останньому стовпчику мають бути з точністю до сотих.
3. Для розміщення тексту в комірці у два рядки використовуйте акорд Аltлів+Епіег.
4. Числа в останньому стовпчику форматуйте жирним накресленням.
5. Виконайте відповідне обрамлення комірок і затінення останнього рядка.
6. Ще раз збережіть робочу книгу.
7. Закрийте вікно текстового процесора і переконайтеся, що створена вами книга — збережена з визначеною назвою у відповідному місці диска.

 

V. Підбиття підсумків уроку
1. Аналіз виконання практичних завдань.
2. Мотивація наступних етапів роботи.

 

VI. Домашнє завдання
1. Відпрацювати практичні навички по типових завданнях до уроку.
2. Вивчити теорію.

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Петро САВЧУК, учитель інформатики Рівненської гуманітарної гімназії