ВИВЧАЄМО МS WORDВИВЧАЄМО МS WORD

 

ОПЕРАЦІЇ З ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ. РОБОТА
З КІЛЬКОМА ДОКУМЕНТАМИ

 

Практична робота 10 «Робота з текстовими фрагментами»
Тема. Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами
Мета:
навчальна: сформувати вміння роботи з кількома документами; повторити правила роботи з фрагментами тексту; відпрацювати практичні навички учнів щодо виконання операцій копіювання та переміщування фрагментів тексту як між різними документами, так і в межах одного документа; відпрацювати навички комбіновано використовувати засоби програми МS Word 2007;
розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, кмітливість, природні здібності, навички самореалізації;
виховна: формувати ерудовану особистість, виховувати любов до України, естетичний смак.
Учні повинні знати: можливості і засоби текстового процесора МS Word 2007 для роботи з кількома документами; алгоритм копіювання та переміщення фрагментів тексту.
Учні повинні вміти: використовувати засоби групи Окно для копіювання та переміщення фрагментів тексту як між різними документами, так і в межах одного документа; об'єднувати інформацію із кількох документів у один і навпаки.
Тип уроку: комбінований урок.
Програмне забезпечення: операційна система Windows, текстовий процесор МS Word 2007, програма презентаційної графіки МS PowerPoint 2007.
Обладнання: навчальний комп'ютерний комплекс; навчальна презентація; релаксаційна презентація; картки із завданнями для бліц-тесту; інструктивні картки для учнів із завданням для практичної роботи; папка з файлами завдань до уроку на Робочому столі; комплект із яблук трьох кольорів для кольорової діагностики.

 

Хід уроку


І. Актуалізація опорних знань (8 хв)

 

1. Фронтальне опитування.
- З якою програмою ви працювали на попередних уроках?
- До якого типу програм належить програма МS Word 2007?
2. Бліц-тест (приклад картки з завданням)
1. Текстовий процесор — це...
А програма, що виконує найпростіші дії над текстом: введення, редагування
Б програма, що виконує всі можливі дії над текстом: введення, редагування, форматування, опрацювання різноманітних об'єктів
В програма для верстки тексту та виконання додрукарської обробки
2. Редагування тексту — це...
А введення тексту з клавіатури
Б виправлення помилок, внесення змін, додавання та видаляння фрагментів тексту

В надання тексту бажаного вигляду
3. Подвійне натискання на лівому полі поруч із текстом виділяє...
А слово
Б абзац
В речення
4. Щоб виділити весь текст потрібно натиснути...
А Сtrl+А
Б Сtrl +V
В Сtrl
5. Буфер обміну — це...
А ділянка оперативної пам'яті, що використовується для роботи з текстом
Б ділянка оперативної пам'яті, що зберігає фрагменти тексту для їх подальшого копіювання та переміщення
В те ж саме, що й оперативна пам'ять
6. Комбінація клавіш для вставки фрагмента тексту з буфера обміну в документ:
А Сtrl+Х
Б Сtrl+С
В Сtrl+V
Кількість балів, яку набрав учень _________

 

(Заповнивши карточки, учні обмінюються ними та виконують взаємоперевірку тестів. За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.)

 

3. Перелік запитань для бліц-опитування
1. Назвати системи опрацювання текстів.
2. Текстовий редактор — це...
3. Що означає редагування тексту?
4. Що означає форматування тексту?
5. Як виділити слово?
6. Подвійне натискання на лівому полі поруч із текстом виділяє...?
7. Як виділити весь текст?
8. Як виділити речення?
9. Яка клавіша використовується для виділення несуміжних фрагментів тексту?
10. Що таке буфер обміну?
11. Для чого використовується комбінація клавіш Сtrl+V?
12. Як виконати копіювання фрагмента в буфер обміну?
13. Як виконати вирізання фрагмента в буфер обміну?
(* Бліц-тест і бліц-опитування можна проводити на вибір, залежно від рівня навчальних досягнень учнів класу.)

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
Учитель. Підготовка ділової документації є невід'ємною частиною діяльності будь-якої організації і будь-якого спеціаліста. Важливим є вміння вводити текст, редагувати і форматувати його, створювати нові документи, використовувати вже наявні. Тому ми продовжуємо ознайомлюватися з функціями текстового процесора Word 2007. Отже, тема нашого уроку «Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами. Практична робота 10 "Робота з текстовими фрагментами"».
На уроці ми працюватимемо з інструктивними картками, що лежать на ваших столах.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (10 хв)
(Перегляд потокової презентації.)
Слайд І. Текстовий процесор МS Word 2007 дає змогу користувачеві відкрити для роботи одночасно декілька документів. Кожен із цих документів буде відкрито в окремому вікні.
Слайд 2. Для організації роботи з кількома документами призначена вкладка Вид у групі Окно.
Слайд 3. Щоб зробити вікно одного з відкритих документів поточним, потрібно відкрити

 

вмс1

 

вкладку Вид у групі Окно, натиснути кнопку Перейти в другое окно

 

вмс2

 

і вибрати у списку ім'я необхідного файлу кнопку відповідного вікна на Панелі задач.

 

вмс22

 

Слайд 4. Під час опрацювання документа інколи виникає потреба бачити одночасно два різні фрагменти

 

вмс3

 

одного й того ж документа та переглядати їх незалежно. Для цього зручно розділити вікно документа на дві частини, виконавши послідовність дій: вибрати вкладку Вид із групи Окно, натиснути на кнопку Разделить

 

вмс4

 

На екрані з'явиться смуга розділення вікна, яку слід перетягнути у потрібне місце. Цю саму операцію можна виконати і перетягуванням смуги розділення за допомогою відповідної позначки, яка розміщена вгорі вертикальної смуги прокрутки.
Слайд 5. Вікно програми буде розділено, отже, перемішуватися по тексту у кожному вікні можна незалежно.
Слайд 6. Для повернення до роботи в одному вікні потрібно на вкладці Вид із групи Окно натиснути кнопку Снять разделение

 

вмс5

 

або виконати подвійний клік ЛКМ на смузі розділення вікна.
Слайд 7. Коли роботу виконують у двох різних версіях одного і того самого документа, то зручно відобразити їх на екрані поруч. Для виконання цієї операції потрібно виконати таку послідовність дій: на вкладці Вид у групі Окно натиснути кнопку Рядом і вибрати у списку відкритих документів потрібний.
Слайд 8. Після цього вікно програми буде розділено навпіл, і в кожній із цих частин відображатиметься окреме вікно з файлом одного з указаних документів. Прокручування документів у двох вікнах відбуватиметься синхронно (одночасно).
Слайд 9. Щоб відмінити синхронне прокручування, потрібно відключити відповідну кнопку Синхронная прокрутка на вкладці Вид у групі Окно.

 

вмс6


Слайд 10. Щоб відмінити цей режим відображення документів, слід виконати таку послідовність дій: вкладка Вид — група Окно — команда Рядом.

 

вмс8

 

IV. Закріплення набутих знань (5 хв)
Гра «Закінчіть речення»

 

вмс7

 

V. Хвилинка відпочинку (1 хв)
(Перегляд релаксаційної презентації.)

 

VI. Практична робота (12 хв)
Повторення інструктажу з безпеки життєдіяльності під час роботи у комп'ютерному класі
Суворо забороняється:
1. доторкатися до шнурів живлення, тильної сторони монітора або системного блока;
2. без дозволу вчителя вмикати та вимикати ПК;
3. працювати у вологому одязі і з вологими руками;
4. дотикатись пальцями, авторучками та іншими предметами до екранів моніторів;
5. класти будь-які предмети на монітор та інше обладнання;
6. натискати клавіші ПК авторучками або іншими предметами;
7. прикладати значні зусилля при натисканні клавіш;
8. голосно розмовляти або виражати свої емоції;
9. залишати комп'ютер без нагляду;
10. усувати самостійно будь-які пошкодження.


Учитель. Традиційно у березні українці вшановують пам'ять великого Кобзаря. Тому завдання практичної роботи пов'язані з творчістю Т. Г. Шевченка. Вам потрібно об'єднати фрагменти кількох файлів, у яких є уривки поезії поета «Гомоніла Україна», в один файл, а документ, у якому є афоризми Кобзаря, розділити на п'ять документів.

 

Завдання для практичної роботи
Частина І
1. У власній папці створити папку Прізви-ще_Ім,я_Практична_10.
2. Завантажити програму МS Word 2007.
3. За допомогою буфера обміну скопіювати в новий документ інформацію з документів 1.dосх, 2.dосх, 3.dосх, 4.dосх, що є у папці Завдання_на_урок на Робочому столі, так, щоб утворився уривок із поезії Т. Г. Шевченка «Гайдамаки», який ви вчили на уроці української літератури.
4. Дописати заголовок на початку документа— «Гомоніла Україна» та підпис наприкінці документа — Т. Г. Шевченко.
5. Зберегти документ у папці Прізвище_ Ім'я_Практична_10 з ім'ям Гайдамаки.dос.
6. Відкрити файл Афоризми_Т. Г. Шевченка.dосх, що є у папці Завдання_на_урок, та за допомогою буфера обміну перенести кожен афоризм у окремий новий документ і зберегти їх у папці Прізвище_Ім'я_Практична_10 з назвами Афоризм1.dосх, Афоризм2.dосх, Афоризм3.dосх, Афоризм4.dосх, Афоризм5.dосх.
7. Відкрити файл Любіть_Україну.dосх та скопіювати виділені фрагменти вказану в документі кількість разів, зберегти документ зі змінами у папці Прізвище_Ім'я_Практична_10.


Частина II
1. Для документа Гайдамаки встановити формат сторінки — А4, поля сторінки по 1,5 см, між¬рядковий інтервал (для всього тексту) —1,5 рядка.
2. Відформатувати текст.
Заголовок: розмір шрифту — 16, тип накреслення—напівжирний, підкреслений, гарнітура — Моnоtуре Соrsivа, колір—синій, вирівнювання— по центру, інтервал після абзацу — 10 пт.
Вірш: розмір шрифту—13, тіп накреслення— курсив, гарнітура — Соmіс Sаns МS, колір — зелений, вирівнювання — по центру.
Підпис: розмір шрифту— 14, вирівнювання— по правому краю.
3. Зберегти зміни у файлі.

 

Частина III
1. Закрити всі файли документів.
2. Скопіювати папку Прізвище_Ім'я_Практична_10 за вказаним шляхом: Пуск / Мережа / INFORM-S / Результати роботи / 9 клас /.\

 

VII. Рефлексивно-оцінювальний етап (5 хв)
1. Оцінювання практичної роботи з урахуванням результатів бліц-тесту.
2. Проведення кольорової діагностики.
Учитель. На дошці зображене дерево, а перед вами лежать яблука трьох кольорів. Якщо ви вважаєте, що на занятті ми досягли поставленої мети, а тема уроку є актуальною і важливою — прикріпіть на дерево червоне яблуко; якщо ви не дуже зрозуміли вивчену тему - жовте яблуко; якщо ж ви нічого не зрозуміли або вважаєте, що тема не є актуальною і важливою — зелене.
3. Висловити свої враження від проведеного уроку, продовживши речення.
На сьогоднішньому уроці:
- Я навчився...
- Я повторив...
- Мені сподобалось...

 

VIII. Підсумок уроку (1 хв)
(Учитель завершує урок словами Т. Г. Шевченка.)
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

 

IX. Домашнє завдання (1 хв)
Повторити § 28, 29, вивчити конспект.

 

Використані джерела


1. Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — X.: Гімназія, 2009. — 384 с.
2. Заводський І. О., Стеценко І. В., Левченко О. М. Інформатика. 9 клас: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. — К.: Видавнича група ВНУ, 2009. — 320 с.
3. Заводський І. О., Пасічник О. В. Методика викладання інформатики у 9 класі. — К.: Видавнича група ВНУ, 2010. — 96 с.
4. Заводський І. О., Пасічник О. В., Бойчук В. В. Практикум і робочий зошит з інформатики. 9 клас. — К.: Видавнича група ВНУ, 2009. — 256 с.
5. Костриба В. О. Усі уроки інформатики. 9 клас. — X.: Основа, 2009. — 192 с.
6. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г. Інформатика. 9 клас: Підручник. — К: УВЦ «Школяр», 2009. — 344 с.

 

Додаток 1


Картка для тестування


І варіант
Прізвище _________________________
1. Текстовий процесор — це...
А програма, що виконує найпростіші дії над текстом: введення, редагування
Б програма, що виконує всі можливі дії над текстом: введення, редагування, форматування, опрацювання різноманітних об'єктів
В програма для верстки тексту та виконання додрукарської обробки
2. Редагування тексту — це...
А введення тексту з клавіатури
Б виправлення помилок, внесення змін, додавання та видаляння фрагментів тексту В надання тексту бажаного вигляду
3. Подвійне натискання на лівому полі поруч із текстом виділяє...
А слово
Б абзац
В речення
4. Щоб виділити весь текст потрібно натиснути...
А Сtrl+А
Б Сtrl +V
В Сtrl
5. Буфер обміну — це...
А ділянка оперативної пам'яті, що використовується для роботи з текстом
Б ділянка оперативної пам'яті, що зберігає фрагменти тексту для їх подальшого копіювання та переміщення
В те ж саме, що й оперативна пам'ять
6. Комбінація клавіш для вставки фрагмента тексту з буфера обміну в документ:
А Сtrl+Х
Б Сtrl+С
В Сtrl+V

 

вмс9-10

 

Бал ________________

 

Картка для тестування


ІІ. Варіант
Прізвище ______________________________
1. Видавнича система — це...
А програма, що виконує найпростіші дії над текстом: введення, редагування
Б програма, що виконує всі можливі дії над текстом: введення, редагування, форматування, опрацювання різноманітних об'єктів
В програма для верстки тексту та виконання додрукарської обробки
2. Форматування тексту — це...
А введення тексту з клавіатури
Б виправлення помилок, внесення змін, дода¬вання та видаляння фрагментів тексту
В надання тексту бажаного вигляду
3. Подвійне натискання на слові виділяє...
А слово
Б абзац
В речення
4. Щоб виділити несуміжні фрагменти тексту, потрібно натиснути...
А Ctrl+А
Б Ctrl +V
В Ctrl
5. Розширення документа, створеного в текстовому процесорі Мicrosoft Office Word 2007, за замовчуванням...
А .dос
Б .dосх
В.rtf
6. Комбінація клавіш для копіювання фрагмента тексту в буфер обміну:
А Сtrl+Х
Б Сtrl +С
В Сtrl +V

 

вмс9-10

 

Бал _________________

 

Додаток 2


Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла-червоніла.

 

Додаток З


Текла, текла та й висохла.
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними
Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.

 

Додаток 4


Тілько вітер тихесенько
Повіє над ними,
Тілько роси ранесенько
Сльозами дрібними
Їх умиють. Зійде сонце,
Осушить, пригріє;
А унуки? їм байдуже,
Панам жито сіють.

 

Додаток 5


Багато їх, а хто скаже,
Де Ґонти могила, —
Мученика праведного
Де похоронили?
Де Залізняк, душа щира,
Де одпочиває?
Тяжко! важко! Кат панує,
А їх не згадають.

 

Додаток 6


Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.
І немає злому на всій землі безкінечній веселого дому.
І буде варт на світі жить, як матимеш кого лю¬бить.
Бо хто матір забуває, того Бог карає.

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине.
От де, люде, наша слава,
Слава України.
Без золота, без каменю,
без хитрої мови,
А голосна і правдива,
Мов Господа слово.

 

Додаток 7


Любіть Україну
(Автор поезії — Володимир Сосюра)
Любіть Україну, як Сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радісну мить,
Любіть у годину негоди (двічі).

 

Любіть Україну, як Сонце любіть, Вишневу свою Україну,
Красу її вічну, живу і нову
І мову її солов'їну (двічі).

 

Для нас вона в світі — єдина, одна,
В просторі солодкого чару,
Вона у зірках, і у вербах вона,
І в кожному серця ударі (двічі).

 

Без неї — ніщо ми, як порох і дим,
Розсіяний в полі вітрами,
Любіть Україну всім серцем своїм
І всіми своїми ділами (двічі).

 

Юначе, для неї хай буде твій сміх,
І сльози, і все до загину,
Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну (двічі).

 

Дівчино, як небо її голубе,
Люби її кожну хвилину,
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну (двічі).


Любіть у коханні, у праці, в бою,
Як пісню, що лине зорею,
Всім серцем любіть Україну свою,
І вічні ми будемо з нею (двічі).

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Тетяна ЛИБАК, учитель інформатики Рівненської
ЗОШ І-III ст. № 1 ім. В. Г. Короленка