Тема. Поняття комп'ютерної публікації. Види публікацій, шаблони та структура публікацій. Засоби створення публікацій
Мета:
навчальна: ознайомити учнів із поняттями комп'ютерна публікація та шаблон публікації', розглянути різноманітні типи та структуру публікацій, ознайомити із засобами для створення публікацій; формувати практичні навички використання програми Рublisher для роботи з публікаціями, зокрема з текстовими та графічними інформаційними блоками;
розвивальна: розвивати логічне мислення та пізнавальну діяльність, вміння застосовувати отримані знання та набуті навички на практиці;
виховна: виховувати естетичний смак, самостійність, дисциплінованість.

Тип уроку: пояснювально-демонстраційний урок з елементами практики.

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань
Учитель. На уроках (під час вивчення попередніх тем) ви ознайомилися та набули практичних навичок роботи з прикладними програмами, що входять у пакет МS Оffice і призначені для обробки текстових, графічних і табличних даних. Отже, повторимо вивчене.
Запитання для бліц-опитування
1. Для чого призначена програма МS Word?
2. Назвіть основні дії над текстовими даними, які можна виконати у програмі МS Word.
3. Для чого призначена програма МS PowerPoind?
4. Із якими даними можна виконувати операції у програмі МS PowerPoind?
5. Назвіть основні дії над даними, які можна виконувати у програмі МS PowerPoind.
6. Які однакові функції мають ці дві програми?
7. Що спільного мають ці дві програми?
8. Для чого призначений буфер обміну?

III. Вивчення нового матеріалу
Учитель. Створити текстовий документ будь-якої структури можна за допомогою інструментів текстового процесора МS Word. Ви вже знаєте, як створити багатосторінковий документ, що може містити не лише відформатований текст, а й таблиці будь-якого розміру та складності, різноманітні графічні зображення (фотографії, малюнки, схеми, графіки, діаграми) тощо. На практичних заняттях вам доводилося опрацьовувати у МS Word і вітальні листівки до свят, і візитівки, і запрошення на шкільні концерти, і навіть шкільні газети. Але для професійного створення та опрацювання документів таких типів є спеціальні програмні засоби, з якими ми сьогодні ознайомимося, адже інструментами цих засобів швидше й легше опрацьовувати і листівки, і буклети, і журнали, і газети. Отже, тема нашого уроку: «Поняття комп'ютерної публікації. Види публікацій, шаблони та структура публікацій. Засоби створення публікацій».

Учитель. Занотуйте у конспект теоретичні відомості.
Публікація (від лат. publiko — проголошувати публічно) — це оприлюднення певних повідомлень (новин, розпоряджень, указів, наукових досягнень, літературних творів тощо).
Цей термін також вживають і для позначення єдиного за змістом і за формою опублікованого твору (наукового, літературного). Нині важко уявити собі фахівця, який для створення друкованої праці використовував би друкарську машинку (як це було раніше). У наші дні для цього застосовують комп'ютерні процесори типу МS Word, адже це зручно. І власне публікацію у такому разі називають комп'ютерною публікацією.
Нині є багато різновидів публікацій. Їх можна класифікувати по-різному (найчастіше застосовують класифікацію за способом поширення) (схема 1).

Схема 1

кп1

Учитель. Електронні публікації поширені у вигляді файлів на сайтах, розміщених у мережі Інтернет, або на СD-дисках чи інших електронних носіях. Традиційні друковані публікації також поділяються на свої підвиди. Отже, розглянемо їх.

кп2

кп3

У процесі створення всіх друкованих видань першочергово використовують шаблони (для односторінкових документів) та макети (набори з шаблонів для багатосторінкових документів, у яких різні сторінки документа можуть мати різні шаблони).
Шаблон документа — це зразок, порожня форма документа, яку слід наповнювати певним (рекомендованим) змістом. Шаблони традиційно застосовують у діловодстві (наприклад, шаблони довідок, резюме, звітів, специфікацій тощо). Наприклад, на рис. 1 показано шаблон специфікації.

кп4

 

Макет — це зразок книги, журналу, брошури, газети, який створюють і використовують із метою точного розміщення текстових та ілюстративних блоків. Створення макета — обов'язковий етап підготовки видання, призначений для остаточної перевірки правильності написання і розташування текстового та ілюстративного матеріалу.

Структура публікації
Розглянемо структуру типового друкованого видання. Зазвичай будь-який друкований (та електронний) документ має такі складові: поля (1), набірне поле (2), у якому розмішують текстові (3) та ілюстративні блоки (4), колон¬титули (5). Текстові блоки складаються із заголовків (6), колонок із основним текстом (7), таблиць (за наявності). (Структуру документа подано на рис. 2.)

кп5

Програми для створення друкованих публікацій
Для створення друкованих публікацій можна використовувати найрізноманітніші прикладні програми: текстові редактори, текстові процесори, а також спеціальні програми — видавничі системи (короткий опис програм для роботи з публікаціями див. у додатку нас.7).

IV. Проведення практичної роботи
Учитель. Отже, переходимо до практичної частини нашого уроку. Завдання — створити інформаційний бюлетень для інформування учнів щодо правил техніки безпеки під час роботи в комп'ютерному класі. Але спочатку згадаємо основні правила безпеки під час роботи з комп'ютерною технікою.
Учитель. Несьогоднішньому уроці навчимося створювати найпростіший документ на основі шаблона, використовуючи для цього видавничу систему—прикладну програму з пакета МS Оffice — МS Рublisher. За допомогою програми МS Рublisher можна опрацьовувати найрізноманітніші публікації, наприклад: книжки, газети, журнали, брошури, каталоги, буклети, листівки, рекламні блоки, візитні картки, бланки анкет, резюме тощо. Отже, створимо бюлетень, у якому опишемо правила поведінки учнів у комп'ютерному класі.

Порядок виконання роботи
1. Запуск програми МS Рublisher.
Запуск цієї програми здійснюємо так само, як і запуск будь-якої програми з пакета прикладних програм Місrosoft Оffice (для тих, хто забув: активізуємо кнопку виклику головного меню ОС Windows (кнопка Пуск на Робочому столі) та виконуємо команди Пуск /Програми / Місrosoft Оffice / Місrosoft Рublisher). На екрані з'явиться порожнє робоче вікно програми МS Рublisher. Виконаємо команду Файл / Створити нову публікацію.

2. Розглянемо елементи цього вікна (рис. 3). У робочому вікні програми відображаються такі елементи: 1 — заголовок програми; 2 — рядок меню; 3 — стандартна панель інструментів; 4 — панель форматування; 5 — вікно масштабу; 6 — бокова панель інструментів; 7 — ярлик сторінки; 8 — сторінка документа; 9 — рядок стану; 10 — помічник по роботі з програмою.

кп6

3. Обираємо тип публікації. Активізуємо у меню Вид панель Область завдань та обираємо зі списку Область завдань потрібну категорію публікації, а саме Публікації для друку.
У цій категорії є багато типів публікацій для друку (Швидкі публікації, Бланки, Буклети, Бюлетені, Візитні картки, Ділові бланки, Запрошення, Календарі, Каталоги, Конверти, Наклейки, Паперові моделі, Плакати, Резюме тощо). Оберемо тип публікації — Бюлетень (рис. 4).

4. Налаштування публікації. На робочому полі програми (монтажному столі) буде відображено обраний нами шаблон. Він містить заготовки для текстових і графічних блоків. Кожний блок є незалежним від інших (будь-який блок можна опрацьовувати окремо). Користувач має можливість самостійно змінювати макет публікації або обирати в цьому макеті колірну чи шрифтову схеми, додавати/вилучати окремі сторінки документа. Ярлики сторінок відображаються у рядку стану. Додамо до бюлетеня дві нові сторінки за допомогою меню Вставка / команда Додати сторінки (рис. 5).

5. Змінюємо формат бюлетеня. Для цього у меню Файл обираємо команду Налаштування сторінки. У однойменному вікні знаходимо вкладку Принтери і папір, із переліку встановлених принтерів вибираємо потрібний, адже файли документів у цій видавничій системі створюються з урахуванням характеристик конкретного пристрою друку. Збільшуємо розмір сторінок нашого бюлетеня, тобто змінюємо формат А5 на формат А4 (рис. 6).

кп7

6. Змінюємо кількість текстових колонок бюлетеня. Для цього використаємо діалогове вікно Колонки (рис. 7). Результат можна переглянути на сторінці документа (рис. 8).

кп8

7. Заголовок. На початку сторінки розміщуємо текстовий блок для заголовка (рис. 9). Далі копіюємо заголовок із текстового файлу, розміщуємо його на заголовочному блоці сторінки верстки та встановлюємо розмір шрифту заголовка — 20 пт.

кп9

8. Працюємо з текстом. Зазвичай текст для верстки упорядковують заздалегідь за допомогою будь-якого текстового редактора. Ми також використаємо вже підготовлений текст, файл якого (pravila.doc або pravila.rtf) є на робочому столі кожного комп'ютера. Текст має назву «Правила техніки безпеки під час роботи учнів у комп'ютерному класі». Його зміст вам відомий, оскільки ви вивчали ці правила, коли вперше прийшли у комп'ютерний клас. Щоб розмістити текст на сторінці верстки, потрібно виконати команду Імпортувати Документ Word... (перед цим треба відкрити меню Файл; доцільно використовувати цю функцію для переміщення великих текстових блоків) або за допомогою буфера обміну (для невеликих за обсягом текстів). Отже, відкриємо підготовлений текстовий файл та скопіюємо кілька правил для перенесення їх на сторінку верстки за допомогою буфера обміну. Після цього наводимо курсор на сторінку верстки та встановлюємо його на початок першого текстового блока для основного тексту. Далі виконуємо у меню Правка команду Вставка (зверніть увагу, що розмір основного шрифту в текстовому файлі pravila.doc — 12 пт, тому вставле¬ний основний текст для верстки потрібно зменшити (9—10 пт).

9. Установлюємо графічний блок. Для розміщення ілюстрації виокремлюємо на сторінці верстки заготовку графічного блока та переміщуємо за допомогою мишки у потрібне місце документа (рис. 10). Далі обираємо потрібний файл і виконуємо у меню Правка команду Спеціальна вставка. Після цього малюнок з'явиться у графічному блоці (фреймі). За допомогою контекстного меню цей фрейм можна модифікувати за розмірами, виконувати повороти, змінювати рамки тощо. Зверніть увагу: ми застосували команду Спеціальна вставка, тобто вставлений об'єкт має зв'язок із програмою, у якій він був створений, тому (у разі потреби) такий об'єкт завжди можна відкрити з верстки та відредагувати.

кп10

10. Переходимо на наступну сторінку. У рядку стану робочого вікна програми за допомогою ЛКМ обираємо потрібний ярлик (рис. 11) та виконуємо аналогічні дії з розміщення тексту і графічних об'єктів. У готовому бюлетені встановлюємо переноси для слів основного тексту (у заголовках переноси не ставлять). За потреби активізуємо колонтитул подвійним кліком ЛКМ на заготовці колонтитула у макеті бюлетеня та вписуємо текст у колонтитули. Виходимо з режиму колонтитулів (встановлюємо курсор у будь-яке місце сторінки документа та виконуємо один клік ЛКМ).

кп11

11. Готовий бюлетень. Переглядаємо сторінки, перечитуємо текст (перевіряємо на орфографічні та пунктуаційні помилки). Файл документа зберігаємо у власну папку та (за потреби) роздруковуємо, використовуючи налаштування встановленого принтера.

кп12

V. Підсумок уроку
(Колективний перегляд та оцінювання виконаних робіт.)

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Наталія ВОВКОВШСЬКА, головний редактор газети «Інформатика» видавництва «Шкільний світ», м. Київ