Тема уроку: "Створення найпростіших лінійних програм"
Мета уроку: Дати дитині поняття про режими роботи монітору та принципи виведення зображення на екран в цих режимах.
Тип уроку: Практична робота.
На початку уроку необхідно нагадати дітям правила поведінки в комп'ютерному класі та правильної роботи за комп'ютером.
У вільному режимі можна перевірити якість засвоєних знань за попередніх тем. Опитування можна проводити усно, а можна у вигляді інформатичного диктанту. Приблизний перелік питань на опитування:
•    Яку структуру повинна мати правильно написана програма мовою програмування Паскаль;
•    Які блоки в програмі обов'язкові, а які ні?
•    Що таке лінійна програма?
•    В яких режимах може працювати відеосистема комп'ютера?
•    Охарактеризувати текстовий режим роботи монітору.
•    Який бібліотечний модуль допомагає керувати виведенням зображення на екран в текстовому режимі?
•    Які процедури керують кольором зображення та тла?
•    Як можна керувати яскравістю зображення та мерехтінням символів?
•    Скільки кольорів можна вивести на екран монітора в стандартному текстовому режимі?
•    Як на екрані створити текстове вікно?
•    Якими операторами здійснюється виведення на екран в текстовому режимі?
•    Як вивести на екран псевдографічне зображення?
•    Як задати позицію виведення зображення на екран?
Після проведення опитування діти виконують за комп'ютером завдання, що було підготовлене вдома: виведення псевдографічного зображення на екран в текстовому режимі. Можна запропонувати учням свої завдання з малюнками, використовуючи набір символів ASCII - таблиці
Домашнє завдання:
•    запропонувати дітям вдома створити програму, що "виконує" просту мелодію за допомогою вбудованого динаміка.