Тема уроку: Вікно папки "Мій комп’ютер"
Мета уроку: Сформувати поняття про різні види вікон ОС Windows. Розвивати комп’ютерну грамотність. Виховувати відповідальність.
Тип уроку: Комбінований.
План уроку
1.    Організаційний момент
2.    Перевірка домашнього завдання
3.    Вивчення нового матеріалу
4.    Закріплення
5.    Заключний етап

Хід уроку
1. Організаційний момент
Вчитель заходить до класу, вітається, відмічає відсутніх, повідомляє тему і мету уроку.
2. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування:
1.    Опишіть початковий вигляд екрану Windows. Які об’єкти присутні на робочому столі?
2.    Яке призначення цих об’єктів?
3.    Які можливості надає контекстне меню робочого стола?
4.    Як розмістити значки об’єктів на робочому столі вздовж лівого, правого, верхнього, нижнього країв робочого столу?
5.    До яких властивостей екрану ми отримуємо доступ з контекстного меню?
6.    Як змінити фоновий малюнок?
7.    Як змінити заставку?
3. Вивчення нового матеріалу
Новий матеріал повідомляється шляхом розповіді, яка супроводжується демонстрацією робочого стола.
Робота з вікнами Windows
У цьому параграфі ви вивчите:
- елементи вікон Windows-додатків;
- операції, що виконуються у вікнах;
- особливості діалогових вікон;
- практичні приклади настройки робочого стола.
У попередніх параграфах ви ознайомилися з вікнами та діалогами Windows і навчилися за допомогою їх виконувати деякі операції. Тепер розглянемо роботу з усіма можливими вікнами Windows.
Елементи вікон додатків
При роботі з Windows кожному завантажуваному додатку відводиться вікно, причому всі вікна мають певні компоненти. Слід відрізняти вікна додатків від інших схожих об'єктів Windows - вікон документів (з ними ви ознайомитесь, працюючи у програмах різноманітних редакторів та електронних таблиць) та діалогових вікон (про них йтиметься у цьому параграфі).
Розглянемо структуру вікон Windows-додатка на прикладі вікна Мой компьютер (мал. 24.1). Цей додаток - своєрідний файловий менеджер, що забезпечує роботу користувача з файлами, папками, дисками. Для запуску додатка клацніть двічі по піктограмі Мой компьютер на робочому столі.
У вікні, що відкрилося, як і в будь-якому іншому вікні Windows-додатка, є такі елементи.
Рядок заголовка - це смужка у верхній частині вікна, яка містить зліва значок програми та заголовок. Якщо рядок заголовка виділено інтенсивним кольором, то вікно у даний момент є активним.
Заголовок - напис у рядку заголовка, у якому зазначено назву додатка та, можливо, назву активного документа, тобто документа, з яким зараз працює даний додаток.
Системне меню - це меню, яке активізується клацанням лівої кнопки миші по значку додатка, що розміщений поряд із заголовком програми. Системне меню надає можливість закрити чи перемістити вікно або змінити його розміри, не користуючись при цьому мишею.
Кнопки керування вікном, розміщені справа від смужки заголовка, призначені для виконання таких дій: - - згорнути вікно на панель задач; П - розгорнути вікно на весь екран;  - відновити розмір вікна до неповного екрана; X - закрити вікно.
Рядок меню - смужка з пунктами меню (наприклад, Файл, Правка, Вид,..), призначена для керування прикладною програмою. Кожен пункт активізується клацанням миші та розгортається у низхідне меню, яке містить команди чи пункти меню наступного рівня.
 
Мал. 24.1. Вікно Мой компьютер

Панель інструментів - панель, що містить кнопки з піктограмами різноманітних інструментів. За допомогою цих кнопок забезпечується швидкий доступ до команд. Якщо до піктограми підвести курсор миші, то випливає назва кнопки.
Робоча ділянка - це частина вікна, в якій виконується робота з документами. Якщо у додатку можна відкрити кілька вікон документів, то їх переміщення можливе лише всередині робочої зони додатку.
Рядок стану - смужка у нижній частині екрана, де міститься корисна інформація про поточний стан документа чи програми.
Смуги прокручування - це смуги, що розміщені з правого та нижнього боку вікна, які з'являються, коли вміст додатку не вміщається у робочій ділянці вікна. Для переміщення по робочій ділянці ви можете використати натискання на кнопки стрілок, а для прискореного переміщення - клацання по проміжках між стрілками та повзунком, а також перетягування повзунка мишею.
Обрамлення вікна - рельєфна рамка навколо вікна, що має неповний розмір. Якщо потягти мишею за цю рамку, можна змінити розмір вікна. Деякі елементи (наприклад, смуги прокручування, панелі інструментів) є не у кожному вікні - вони з'являються в інтерфейсі у разі необхідності.
 
Мал. 24.2. Системне меню

Операції з вікнами
Маніпулювати з вікнами можна, користуючись клавіатурою, а ще простіше - мишею. Наведемо основні операції з вікнами, що виконуються мишею.
Активізація вікна здійснюється простим клацанням миші по полю всередині вікна. Активне вікно розміщується зверху інших вікон, причому змінюється підсвічування фону заголовка. Цього ж результату досягають натисканням кнопки програми на панелі задач - кнопка при цьому ніби заглиблюється.
Переміщення вікна. Щоб перемістити вікно, розмістіть курсор миші у рядок заголовка, натисніть кнопку миші та потягніть контур вікна у потрібний бік. Відпустіть кнопку миші, й вікно займе нове положення.
Зміна розмірів вікна. Розгорнути вікно на весь екран, відновити його до попередніх розмірів, згорнути на панель задач - усі ці операції виконуються за допомогою кнопок керування вікном. Для довільної зміни розмірів вікна потягніть покажчиком миші за будь-яку зі сторін обрамлення вікна ( для зміни одного розміру) чи за куток обрамлення (для одночасної зміни двох розмірів).
Закриття вікна здійснюється клацанням по кнопці керування вікном, позначеній хрестиком, або комбінацією клавіш Alt+F4.

Керування вікнами за допомогою системного меню та панелі задач
Усі наведені вище дії можна виконати також за допомогою системного (чи віконного) меню. Це меню викликається клацанням лівої кнопки миші по значку системного меню, який розташований лівіше заголовка вікна, або ж клацанням правої кнопки миші по рядку заголовка. У системному меню доступними є лише ті команди, які відповідають справжньому станові вікна. Наприклад, якщо розгорнути вікно на весь екран, то доступними будуть команди Восстановить, Свернуть та Закрыть. Команди Переместить, Размер і Развернуть не будуть доступними.
Певні можливості для маніпуляцій з вікнами додатків надає панель задач. Крім свого основного призначення - перемикання поміж активних завдань, панель задач дозволяє впорядковувати вікна. Ви можете розмістити вікна додатків "стосом" (інакше, "каскадом"), або в ряд по вертикалі чи горизонталі. Для цього викличте контекстне меню клацанням правої кнопки миші по панелі задач та оберіть одну з команд: Каскадом, Сверху вниз чи Слева направо.
Окрім цього, у меню панелі задач є корисна команда Свернуть все окна. Вона дозволяє згорнути на панель задач усі вікна додатків та відкрити простір робочого столу. Ви можете користуватися цією командою, якщо треба швидше дістатися до будь-якого значка на робочому столі або до діалогу налагодження екрана (див. Практикуми до цього параграфа).
Діалогові вікна (діалоги)
Раніше були розглянуті вікна Windows-додатків. Окрім цього типу вікон, існують ще й діалогові вікна, що називаються просто діалогами. На мал. 24.3 подано типове діалогове вікно, яке з'являється при виконанні команди Открыть з меню Файл будь-якого Windows-додатка.
 
Мал. 24.3. Елементи діалогів на прикладі вікна Открытие документа (Windows 98!)

одне (і лише одне) положення. Вибір здійснюється клацанням мишею по потрібному елементу.
Повзунки. Приклад повзунка наведено на мал. 24.4. Взагалі ці елементи застосовуються для збільшення або зменшення певної змінної (інтенсивності кольору, гучності звуку тощо). Щоб змінити значення, потрібно захопити повзунок покажчиком миші та пересунути його у потрібне положення.
Лічильники. За допомогою лічильників, що є цифровими полями, вводяться числові дані (див. лічильник Размер на мал. 24.6). Лічильник звичайно обладнаний парою стрілок, натисканням на які можна збільшити або зменшити значення чисел у поєднаних з ними полях.

4. Закріплення
На закріплення учням пропонуються завдання на картках.
5. Заключний етап
Вивчити §6 за підручником.