Тема уроку: Робота з дисками. Архівація файлів.
Мета уроку: Сформувати уявлення про основні операції, які можна виконувати над дисками. Розвивати комп’ютерну грамотність. Виховувати відповідальність.
План уроку
1.    Організаційна частина
2.    Повторення раніше вивченого матеріалу
3.    Повідомлення теми уроку
4.    Вивчення нового матеріалу
5.    Закріплення вивченого матеріалу
6.    Закінчення уроку

Хід уроку
1. Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка учнів до роботи, створення позитивної емоційної сфери.
2. Повторення раніше вивченого  матеріалу
Запитання для перевірки:
1)    Які об’єкти знаходяться в папці Мій комп’ютер?
2)    Як скопіювати файл з одного диску на інший?
3)    Як дізнатись про обсяг вільного місця на диску?

4.    Повідомлення теми уроку
Тема сьогоднішнього уроку «Робота з дисками. Архівація файлів»
3. Повідомлення нового матеріалу
Учитель використовує такі методи, як пояснення, розповідь, бесіда, демонстрація.
Форматування дискети
Нагадаємо, що необхідною стадією підготовки дискет до роботи є їхнє форматування. Розглянемо, як здійснюється форматування за допомогою програми Проводник.
На дискеті 3.5 дюйма зніміть захист від запису (якщо його встановлено), зсунувши пластмасовий движок у корпусі дискети так, щоб захисний отвір у корпусі був закритий. На дискеті 5.25 дюйма потрібно зняти наклейку з вирізу на торці дискети.
Вставте дискету до дисковода. Відкрийте вікно програми Мой компьютер або Проводник та переконайтесь, що на дискеті немає потрібних вам файлів.
Клацніть правою кнопкою миші по піктограмі Диск 3.5 (А:) (на старих моделях комп'ютерів може бути дисковод 5.25 (А:)) й оберіть у контекстному меню команду Форматировать.
У діалозі, що з'явився (мал. 26.1), буде вказана ємність гнучкого диска. Оберіть спосіб форматування, встановивши певний перемикач у одне з таких положень:
Повне форматування. У цьому режимі стирається записана на диск інформація і відбувається перевірка всієї поверхні диска, тому це процес тривалий.
Швидке форматування. У цьому режимі форматування відбувається очищення вмісту диска і перевірка поверхні не виконується. Копіювання системних файлів. Цей режим застосовується для створення завантажувального диска. На відформатований диск записуються системні файли. Створений у такий спосіб диск надалі може використовуватися для запуску комп'ютера.
 
Мал. 26.1. Діалог форматування дискети
У діалозі Форматирование ви можете задати мітку диска, яка полегшить вам подальше розпізнавання вмісту дискети. Введіть мітку в поле Метка -система автоматично переведе введене слово до верхнього регістру. Наведемо приклади міток: А1, 112, SONGS, GRAPH2.
Клацніть кнопкою Начать.
Після форматування результати виводитимуться в окреме вікно. Натисніть кнопку Закрыть, і ви повернетесь у діалог Форматирование.
Клацніть ще однією кнопкою Закрыть, після чого закриється діалог форматування. Далі витягніть відформатовану дискету із щілини дисковода. Процедуру форматування можна виконувати як у вікні Проводника, так і у вікні Мой компьютер. Дії користувача при цьому нічим не відрізняються.
Копіювання диска
За допомогою програми Проводник ви можете скопіювати вміст однієї дискети на іншу, причому не обов'язково мати два дисководи у комп'ютері. Для цього дотримуйтесь такої послідовності дій.
Вставте вихідну дискету до дисковода. Клацніть правою кнопкою миші по піктограмі гнучкого диска у лівій частині вікна Проводник та оберіть у контекстному меню пункт Копировать диск.
У вікні Копирование диска (мал. 26.2) клацніть мишею по піктограмі вихідного диска, а далі -по кнопці Начать.
 
Мал. 26.2. Діалог копіювання дисків
Після читання вихідного диска з'явиться повідомлення "Вставьте диск, на который будете выполнять копирование, и нажмите кнопку OK" - ви так і зробіть. По закінченні копіювання клацніть кнопкою Закрыть.
Отримання відомостей про диск
Для отримання загальної інформації про диск запустіть програму Мой компьютер та відкрийте вікно потрібного вам диска. У рядку стану нижньої частини вікна ви побачите відомості щодо кількості об'єктів на диску й їх загального обсягу (рядок стану вмикається через меню Вид - Строка состояния).
За точнішою інформацією слід звернутися до вікна властивостей диска. Клацніть правою кнопкою миші по піктограмі диска та оберіть опцію Свойства. На вкладці Общие (мал. 26.3) ви знайдете відомості про вільний та зайнятий простір на диску (з точністю до байта), а також можете змінити мітку тому (назву диска), вводячи інформацію до певного текстового поля.
 
Man. 26.3. Діалог властивостей диска, вкладка Общие
Дефрагментація дисків. Утиліта Defrag
Коли до ділянки даних незаповненого диска здійснюється запис першші файлів, ці файли розташовуються у неперервні послідовності секторів диска] Далі, коли у процесі роботи відбувається видалення деяких файлів та записнії їхнє місце нових, файли неодмінно розбиваються на фрагменти. Оскільки фрагі менти розділені секторами, які належать іншим файлам, зчитування інформації! фрагментованого файла відбувається повільніше, ніж з файла, що займає него! рервну ділянку на диску. При сильній фрагментації диска читання даних буді суттєво обмежувати продуктивність комп'ютера.
Для усунення надмірної фрагментації файлів призначена утиліта Дефраг-ентация диска (Defrag). Щоб здійснити дефрагментацію:
клацніть по кнопці Пуск і оберіть команду Программы — Стандартные — Служебные - Дефрагментация диска;
у діалоговому вікні Выбор диска задайте диск, який підлягає дефраг-ментації, та натисніть OK;
у наступному вікні (мал. 26.4) ви можете керувати процесом дефраг-ментації: перервати його (кнопка Стоп), перервати на деякий час (кнопка Пауза) і викликати докладну карту логічного диска (кнопка Сведения);
по закінченні дефрагментації з'явиться вікно повідомлення, яке слід закрити, клацнувши по кнопці ОК.
 
Man. 26.4. Вікно програми дефрагментації диска
Дефрагментацію краще виконувати, коли інші програми не працюють. Річ у тому, що коли під час дефрагментації відбувається запис інформації на диск, Windows починає процес дефрагментації знову. Це не впливає на результат роботи утиліти Defrag, але уповільнює процес дефрагментації.
Пошук і усунення помилок на дисках. Утиліта ScanDisk
Нагадаємо, що файли записуються до секторів або кластерів логічних дисків. Кожен файл подається певними кластерами. Однак у процесі роботи можливі ушкодження або помилки файлової структури, зокрема належність одного кластера двом файлам, втрати фрагментів файлів чи, навпаки, наявність фрагментів старих файлів. Такі помилки можуть привести до втрати інформації. Для пошуку і ліквідації помилок слугує програма ScanDisk, яка міститься у комплекті Windows 95/98 (у русифікованій версії Windows вона називається просто Проверка диска).
Для перевірки диска запустіть ScanDisk з Головного меню, обравши таку послідовність команд: Программы - Стандартные - Служебные - Проверка диска. Після запуску відкриється вікно Проверка диска (мал. 26.5), у якому потрібно вказати диск, що слід перевірити, а також встановити режим перевірки диска: стандартний (перевірка наявності помилок) або повний (перевірка наявності помилок та фізичних дефектів поверхні). Якщо у цьому вікні ви встановите опцію Исправлять ошибки автоматически, програма виправлятиме помилки без вашого підтвердження. Встановивши режим перевірки, натисніть кнопку Запуск.
По закінченні перевірки диска клацніть кнопкою Закрыть.
Якщо ви  перевірили дискету і  на ній були виявлені дефекти  поверхні, потрібно зробити копію тієї інформації, яка доступна на дискеті, а саму дефектну дискету краще потім викинути. Річ у тому, що дефектні зони на дискеті можуть з часом поширитися і вивести з ладу дисковод.
 
Man. 26.5. Вікно програми Проверка диска (ScanDisk)
Щоб уникнути можливих помилок файлової структури, які доводиться усувати програмою ScanDisk, завжди закінчуйте роботу в Windows за допомогою штатного засобу Завершение работы з Головного меню.
4. Закріплення вивченого матеріалу
На цьому етапі уроку учні займають свої місця за комп’ютерами і працюють за завданнями на картках.
Низький рівень
1.    Перевірити видану вчителем дискету антивірусною програмою AVP, що знаходиться в папці ANTIVIR.
2.    Перевірити дискету антивірусною програмою DRWEB, яка знаходиться в папці ANTIVIR
3.    Використовуючи програму FFORMAT.com з каталогу Sys, виконати стандартне форматування дискети з записом  системних файлів.
4.    Запустити програму RAR, що знаходиться в каталозі SYS, записати усі файли свого каталогу (П.І.Б)в архівний файл SYS.RAR на диск А.

Достатній рівень
1.    Перевірити видану вчителем дискету антивірусною програмою Dr.Web, що знаходиться в папці ANTIVIR.
2.    Використовуючи архіватор RAR з каталогу SYS, заархівувати всі файли каталогу (П.І.Б) диска А в архівний файл nc.rar на диск С у свою папку.
3.    Переглянути зміст архівного файла й визначити загальний ступінь стиснення інформації.
4.    Видалити з архіву nc.rar з ім’ям П.І.Б.
5.    Розархівувати в архівний файл у своїй папці.
6.    Виконати дифрагментацію лабораторного диска.
7.    Використовуючи програму відновлення вилучених файлів відновити у своїй папці усі файли за маскою N*.*.
8.    Використовуючи програму ndd.exe з каталогу SYS, протестувати зіпсований лабораторний диск.
9.    Використовуючи програму format.com з каталогу SYS , відформатувати диск на нестандартний диск з записом файлів операційної системи.
10.    Відформатувати лабораторний диск, зробивши з нього системний.

Високий рівень
1.    Поновити антивірусну базу.
2.    Створити командний файл arhiv.bat та за допомогою архіватора виконати такі дії :
•    Заархівувати всі файли каталогу NC диска А на диск С в папку PROBA
•    Переглянути зміст архівного файла;
•    Вилучити з архіву SYS.RAR  файли з ім’ям (П.І.Б) ;
•    Розархівувати архівний файл у свою папку .
3.    Створити файл, що сам розархівовується, якій містив би всі файли кореневого каталогу диска А.
4.    Створити багатотомний архів для файлів заданої папки .

5.    Закінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Повідомлення оцінок за урок, їх аргументація. Приведення в порядок робочих місць.