Тема заняття: Структура презентації. Марковані списки. Упорядкування слайдів. Створення нової презентації. Вставка і дублювання слайдів. Переміщення слайдів між презентаціями. Приховування слайдів. Видалення слайдів. Підсумковий слайд. Шаблони і зразки. Друкування слайдів. Створення фону. Зразки слайдів. Збереження зразка. Параметри слайда. Попередній перегляд слайдів. Друкування нотаток, структури.
Мета заняття:
Навчальна: сформувати знання про особливості роботи в презентаціях, ознайомити з режимами формуванням маркованих  списків, використання шаблонів і зразків.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер.


ТИП УРОКУ: бесіда ЧАС: 45 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................3 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.....5 хв.
4. Викладення нового матеріалу..................................................................10 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу............................................................5 хв.
7. Практична робота……………………………………………………….15хв 
8. Завдання для виконання дома……………………………………………2 хв.
9. Закінчення уроку........................................................................................3 хв.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
І. Організаційний момент
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація і перевірка готовності учнів до роботи, створення позитивної емоційної атмосфери.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу
Методи: опитування усне
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна.
Запитання для актуалізації знань по темі:
1.    Для чого можуть застосовуватися діаграми?
2.    Де ми можемо взяти графічні об`єкти?
3.    Яким чином можна їх помістити в презентацію?
4.    Дайте визначення презентації.
5.    Назвіть області застосування презентацій.
Аналіз, коригування, узагальнення  знань  учнів.

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності
Тема уроку (записується на дошці)  Структура презентації
Мета уроку: ознайомитись з основними прийомами роботи в середовищі   Power Point між двома презентаціями, можливостями використання шаблонів і зразків слайдів, приховування слайдів.

IV. Викладення нового матеріалу.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація.
Перед тим як створювати презентацію, ми можемо зробити підгрунтя для неї, тобто будь-який документ, на який зробимо гіперпосилання в презентації. Це забезпечує зменшити об`єм презентації і спростити її структуру. Створивши необхідне інформаційне підґрунтя презентації, розглянемо детальніше її монтування у режимі сортувальника та параметри демонстрації. 
Активний слайд завжди обведений рамкою. У цьому режимі слайди можна вилучати, змінювати їх почерговість, «клонувати» і т.д. Також можна задати деякі параметри, котрі безпосередньо стосуватимуться слайд-фільму.
Перехід слайда задається з меню Показ слайдов/Переход слайда або натисканням кнопки на панелі Сортировщик слайдов, яка у цьому режимі знаходиться відразу над слайдами. Викликається діалогове вікно Переход слайда у якому можна задати ефект переходу в полі Эффект та часовий діапазон промальовування слайда в полі Продвижение: Слайд можна не включати в перегляд, виділивши його і виконавши Показ слайдов/Скрыть слайд чи скористатись кнопкою на панелі інструментів, або перемикачем у контекстному меню. Якщо ж потрібна презентація лише з декількома вибраними слайдами, то слід виконати Показ слайдов/ Произвольная демонстрация і в однойменному діалоговому вікні натиснути Создать, і вибрати необхідні слайди.
Щодо копіювання слайдів з іншої презентації, то це також можливе так як і в інших редакторах. Ми можемо вже із зробленої презентації скопіювати слайд чи декілька слайдів і помістити їх в нашу майбутню презентацю. Можемо скривати слайди, тобто тоді вони не будуть відображатись при показі слайдів.
Після того як усі слайди створено, бажано на одному або декількох підсумкових слайдах мати зміст усієї пре¬зентації, який складається з їх назв. Такий зміст, крім загального уявлення про структуру презентації, дає змогу у певний момент безпосередньо переходити до потрібного слайда, оскільки назви розділів подаються в ньому у ви¬гляді текстових гіперпосилань. Створення підсумкового слайда має кілька етапів:
•   відкриття готової презентації, до якої додається під¬сумковий слайд;
•   перехід у режим сортувальника;
•   виділення слайдів, заголовки яких увійдуть до під¬сумкового слайда (при натиснутій клавіші );
•   активізація на панелі інструментів сортувальника слайдів кнопки «Итоговый слайд».
Після виконання описаних дій перед першим виділе¬ним слайдом з'явиться підсумковий слайд, який у режимі сортувальника можна перетягнути на потрібне місце.
Друкування слайдів
Для друкування слайдів потрібно:
•   у меню Файл вибрати команду Печать;
•   у діалоговому вікні «Печать» вказати, які слайди слід друкувати (рамка «Диапазон печати») і що са¬ме в них друкуватиметься: слайди видавання, но¬татки, структура (список «Печать»). Якщо користу¬вач вибирає «Выдачи», то у відповідній рамці визна¬чити кількість і порядок розташування слайдів на одній сторінці Коли слайди планують друкувати на чорно-білому принтері, попередньо можна ознайомитися з їх майбутнім зовнішнім виглядом. Для перегляду чорно-білого зобра¬ження слайда досить на стандартній панелі інструментів активізувати кнопку «Просмотр в оттенках серого». Як¬що при її натисненні утримувати ще й клавішу , то слайд матиме на екрані чорно-білий вигляд без відтін¬ків сірого. Відповідний вид чорно-білого друку можна за¬дати в діалоговому вікні «Печать», вибравши потрібний перемикач.
При наявності струминного або лазерного принтера і прозорих плівок слайди можна вивести на прозорі плівки для їх подальшого показу за допомогою діапроекторів.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
Методи: бесіда
Форма роботи: фронтальна.
Дайте відповідь на запитання:
1.    Яким чином можна скопіювати слайд з іншої презентації?
2.    Що таке підсумковий слайд і для чого він призначений?
3.    Яким чином здійснюється друкування слайду?
4.    Яким чином переглянути попередньо створений слайд?

VI.  Практична робота .
Учні сідають за комп`ютери і практично ознайомлюються з новим вивченим матеріалом. Вчитель проводить обхід робочих і місць, слідкує за роботою учнів, консультує їх.

VII. Завдання для виконання дома
Вивчити матеріал по темі, підготуватися до практичної роботи.

VIII. 3акінчення уроку.
Підведення підсумків уроку, аналіз позитивних і негативних моментів у роботі учнів, пояснення шляхів усунення недоліків. Приведення в порядок робочих місць.