Мета уроку: дати загальну характеристику Латинської Америки, її регіональні характеристики.

Завдання уроку:

• Визначити особливості політичного й економічного становища Латинської Америки

• Показати розходження соціально-економічного розвитку країн даного регіону

• Оцінити можливості розвитку економіки Латинської Америки

• Продовжити формування вмінь аналізувати картографічні й статистичні матеріали, робити висновки.

Обладнання: карти Латинської Америки (політична, фізична, економічна), атласи, мультимедійна презентація «Латинська Америка», роздавальний матеріал.

План уроку

1. Територія, границі, положення

2. Державний лад

3. Природні умови й ресурси

4. Населення

5. Господарство

6. Зовнішньоекономічні зв'язки

7. Регіональні розходження

Хід уроку

Актуалізація знань:

Сьогодні мі будемо вивчати один із самих цікавих регіонів - Латинську Америку. Нам має бути оцінити природно-ресурсний потенціал регіону, рівень його соціально-економічного розвитку, проблеми й перспективи розвитку.

Вивчення нового матеріалу:

Територія, границі, положення

До Латинської Америки відносяться американські країни й території південніше США, у яких поширені романські мови, тобто мови, які відбулися від латинського. Географічно Латинська Америка розділяється на Центральну Америку, країни Карибського регіону й Південну Америку. Ці частини дуже сильно розрізняються по географічному, економічному й політичному пристрої.

Хоча чіткого визначення, які країни відносяться до Латинської Америки, не існує.

ЗАВДАННЯ:

• Користуючись атласом і форзацом підручника, назвіть країни Латинської Америки.

Назва «Латинська Америка» було уведена французьким імператором Наполеоном III, як політичний термін; він розглядав Латинську Америку й Індокитай як території, на які Франція намагалася поширити свій вплив протягом його правління . У Сполучених Штатах термін не використовувався до 1890-х років, а став розповсюджений тільки на початку XX століття. До цього частіше використовувався термін «Іспанська Америка». Відповідно до політичного принципу до Латинської Америки ставляться американські території, що раніше належали Іспанії або Португалії, і на які переважають іспанська або португальська мови: Мексика й більша частина Центральної Америки, Південна Америка й Вест-Індія (або Карибський регіон).

Звичайно до Латинської Америки відносять наступні держави й території: Додаток 1.

ЗАВДАННЯ: (аналіз карт):

• Що ви можете сказати про границі країн Латинської Америки?

• Чи є країни, що не мають виходу до моря?

• Оціните економічно-географічне положення латиноамериканських країн.

Державний лад

Геополітично Латинська Америка ділиться на 20 незалежних країн і кілька залежних територій

ЗАВДАННЯ:

• Користуючись «візитною карткою» країн (форзац підручника), розповідайте про розходження країн по державному ладу.

Природні умови й ресурси

Багатство й розмаїтість корисних копалин Латинської Америки визначається особливостями геологічної й тектонічної будови .

ЗАВДАННЯ:

• Користуючись картою, приведіть приклади родовищ.

• Із чим зв'язане багатство й розмаїтість поновлюваних ресурсів (водних і лісових)?

По забезпеченості водними ресурсами Латинська Америка займає серед великих регіонів миру 1 місце, а по величині економічного й гідроенергетичного потенціалу уступає тільки закордонній Азії .

Величезне багатство Латинської Америки – її лісу, які займають більше половини її території . Розмаїтість тваринного й рослинного миру просто вражає . Багато хто з них зображені на гербах латиноамериканських країн.

У цілому природні умови на більшій частині території Латинської Америки сприятливі для життя й господарської діяльності людей.

Населення: відтворення, етнічний склад, розміщення, урбанізація

Для цього регіону характерний другий тип відтворення.

• Згадаєте, що характерно для даного типу відтворення?

• Високий природний приріст за рахунок високої народжуваності й відносно низькі показники смертності

• Постійне збільшення чисельності населення

• Більша частка людей молодого віку в загальній чисельності населення

• «Формула відтворення» населення

29 - 9 = 20

• Характерний для країн Африки, Латинської Америки й Закордонної Азії

Багато з людей у Латинській Америці говорять не на романських мовах, а на індійські або мовах, принесених іммігрантами. Цей регіон являє собою суміш романських культур з індійськими й африканськими, що значно відрізняє його від європейських культур романського походження .

Історія колонізації вплинула на мовний і релігійний склад населення. Більшість латиноамериканців сповідають католицизм, насаджувана європейськими переселенцями тривалий період. Інші релігії жорстоко переслідувалися інквізицією .

ЗАВДАННЯ:

• По картах народів миру й релігій складіть характеристику основних рис розподілу народів Латинської Америки по язикових родинах і групам

• Які основні риси розміщення населення країн Латинської Америки?

Проявляються три головні риси:

1. Це один з найменш заселених регіонів миру

2. Нерівномірність його розміщення виражена сильніше, ніж в інших великих регіонах

3. У жодному регіоні миру населення не освоїло в такій мері великі плоскогір'я й не піднялося так високо в гори.

Процес урбанізації в Латинській Америці має наступні риси: ;

• Середній рівень - 76%, темпи вповільнені;

• Більша концентрація населення в більших містах (їх більше 200) і в містах-«мільйонерах) (їх близько 40);

• Зложився особливий латиноамериканський тип міста ;

• У Латинській Америці відбувається активний процес формування міських агломерацій. Найбільші з них – Мехіко, Сан-Паулу, Буенос-Айрес, Ріо-де-Жанейро (Таблиця 9, с. 334 підручника) .

• Розвиток «помилкової урбанізації» .

Господарство

(лекція з елементами бесіди)

Латиноамериканські країни значною мірою поєднує їхнє колоніальне минуле. Загальне проявляється також і в їх нинішній економічній залежності від могутнього північного сусіда - США. Більше половини капіталовкладень цієї країни у світі, що розвивається, розміщаються саме в Латинській Америці. Саме звідси Сполучені Штати одержують до 70% необхідного їм стратегічної сировини, у тому числі більше 90% олов'яного концентрату й бокситів, близько 50% мідної й залізної руди.

ЗАВДАННЯ:

• На підставі карт атласу визначите галузі спеціалізації промисловості країн Латинської Америки.

Сільське господарство

Незважаючи на зниження, що намітилося, частки сільського господарства в економіці Латинської Америки, його роль як і раніше велика. У ряді країн (у першу чергу Центральної Америки й Карибського басейну) воно залишається основною сферою матеріального виробництва, у якій зайнята переважна частина працездатного населення. Використовуючи методи «зеленої революції», великим капіталістичним господарствам у цих країнах удалося забезпечити істотний приріст продукції землеробства й тваринництва. Результати, досягнуті в цих країнах, помітно виділяються на тлі застійного положення аграрного сектора в Болівії, Перу, Еквадорі, Сальвадорі, Гватемалі й ін.

Сільське господарство в регіоні представлено двома зовсім різними секторами.

Провідна галузь сільського господарства Латинської Америки - рослинництво. У посівних площах переважають зернові, головним чином пшениця й кукурудза. Відбувається прискорене нарощування посівів сорго, що пов'язане з високим попитом на нього з боку тваринництва, а також сої - харчової й кормової культури.

На тваринництво ж доводиться 1/3 сільськогосподарського виробництва регіону.

Транспортна система

Транспортна система Латинської Америки розвинена дуже слабко, а в деяких районах взагалі не розвинена і є одним з головних гальм на шляху соціально-економічного розвитку. Найпоширеніший вид транспорту - автомобільний. Велике значення також мають залізниці й водні види транспорту (річковий і морський). Оскільки регіон перебуває на великій водній відстані від інших материків, то авіація також відіграє величезну роль.

Регіональні розходження

Латиноамериканські країни, настільки різні по природних особливостях, ресурсам, населенню, особливостям господарства, значно розрізняються за рівнем соціально-економічного розвитку. Часто їх поєднують у кілька внутрірегіональних груп. Економічна комісія ООН для латинської Америки й Карибського басейну (ЭКЛАК) виділяє за рівнем розвитку три групи країн

Домашнє завдання