Мета:

1. Навчальна:

1) Ознайомити учнів з новими поняттями й термінами; розглянути причини утворення вулканів і гейзерів, їхні види, особливості, географію розміщення по Землі.

2) Продовжувати формування навичок роботи із книгою, атласом, контурною картою.

2. Розвиваюча:

1) Розвиток мислення (формування вмінь виділяти істотні ознаки й властивості, класифікувати вулкани, порівнювати, узагальнювати, логічно викладати свої думки).

2) Розвиток пізнавальних умінь (Розвивати вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі).

3) Розвиток комунікативних здібностей

3. Виховна:

1)Сприяти естетичному вихованню школярів

2)Формування понятть про професії, пов'язаних з науками географічного напрямку, зацікавлене відношення до навчання.

3) Піклуватися про профілактику стомлюваності школярів на уроці.

4)Виховання дисциплінованості на уроці.

Обладнання: мультимедійний комплекс, фізична карта миру, тектонічна карта миру, атлас для 6 класу, колекція мінералів і гірських порід.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: комбінований.

Форми організації навчальної діяльності: бесіда-аналіз, присвячена особливостям будови й причинам утворення вулканів з використанням слайдів презентації; аналіз добутків літератури й мистецтва; робота в парах; повторення раніше вивчених понять і термінів; практична робота з фізичними, тектонічної картами, а також з контурними картами.

Основні терміни й поняття: вулкан, лава, кратер, вулканічний конус, вогнище магми, жерло, вулканічні бомби, вулканічний попіл, гейзер.

Географічні об'єкти:

Вулкани: Ключевська Сопка, Везувій, Етна, Гекла, Фудзіяма, Кракатау, Камерун, Орисаба, Котопахі, Кіліманджаро, Ельбрус.

Райони гейзерів: Камчатка, Нова Зеландія, Ісландія, США.

План уроку

1. Поняття древніх про вулкани.

2. Як утворяться вулкани.

3. Внутрішня й зовнішня будова вулкана.

4. Продукти вулканічних вивержень.

5. Найвищі вулкани планети.

6. Вулканолог - небезпечна професія.

7. Типи вулканічних вивержень.

8. Гейзери й гарячі джерела.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Я радий зустрітися сьогодні з вами на уроці, діти. Думаю, що наша спільна робота буде цікавою й корисною. Давайте посміхнемося один одному, настроїмося на пошук і творчість і почнемо урок.

II. Перевірка знань (фронтальне опитування).

Завдання на знання фактів, понять.

1. Що таке землетрус, які його причини? (Землетрус - підземні удари й коливання земної поверхні, викликані головним чином тектонічними рухами ).

2. Поясни терміни: вогнище, епіцентр, сила землетрусу.

3. Що таке горст і грабен? У результаті яких рухів вони утворяться? ( У результаті накладення вертикальних і горизонтальних рухів).

Завдання на перевірку розуміння зв'язків.

1. Чи може бути землетрус у нашій місцевості? Чому?

2. Чому землетрусу відбуваються в сейсмічно активних зонах?

3. Як пророчити землетрусу?

4. Які вимоги до будівництва будинків у сейсмічно активних зонах?

Завдання на перевірку вмінь.

1. По тектонічній карті світу покажіть, де можуть бути землетруси.

2. Які ваші дії при землетрусі (якщо ви усередині будинку, якщо ви на вулиці)?

III. Вивчення нового матеріалу.

- Про яке природне явище ми сьогодні будемо говорити? (про вулкани)

- Чому вони утворяться, звідки пішло назву, які бувають, що таке гейзери й багато чого іншого ви довідаєтеся на цьому уроці.

- У кожного з вас є на столі інструктивна карта, з якої ми й будемо сьогодні працювати. Запишіть у неї тему уроку:

Вулкани й гейзери.

- Які асоціації викликає у вас слово «вулкан»? (діти частіше відповідають «вогнедишна гора»).

- Давайте послухаємо повідомлення й довідаємося, звідки до нас прийшла назва цього природного явища. (Звідки пішло назву «Вулкан». Повідомлення учня.)

У древніх римлян бог вогню й ковальської справи називався Гефестом, потім він був перейменований у Вулкана. По переказі, він кував збрую у своїй кузні усередині гори на острові Вулкано в Тірренське море, у берегів Італії. З гори безупинно виривалися клуби диму й мови полум'я.

Згодом будь-яку вогнедишну гору стали називати вулканом, як і бога вогню.

- Вулкан - від латинського vulcanus - бог вогню й ковальської справи.

- Як ви думаєте, по яких ознаках можна визначити, що перед вами вулкан, а не просто гора? ( У вулкана є конус і кратер).

- Виверження вулкана - це страшне стихійне явище. В історії людства існує ряд прикладів, що підтверджують це.

- Як утворяться вулкани? Знайдіть у підручнику. (Магма розташована глибоко в земній корі, по тріщинах, що утворилися, спрямовується нагору й виливає на поверхню).

- Використовуючи пояснення вчителя позначити на схемі в інструктивній карті будова вулкана (завдання 1)

- Знайдіть у підручнику визначення термінів: жерло й кратер. Прочитати вголос.

Жерло вулкана – канал, по якому піднімається магма.

Кратер – чашеобразное поглиблення на вершині гори.

Конус – вулканічна гора, утворена застиглою лавою.

- Отже, що ж таке «вулкан»? Знайдіть визначення в підручнику. ( Гора конічної форми, з горловини якої викидається горючий газ, пар, попіл, камені й ін. гірські породи, а також при цьому по поверхні землі розтікаються потоки розпеченої лави).