Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: комбінований урок.

Мета уроку:

1. Навчальна: Продовжити формування понятть, що вчаться, і знань про атмосферу; познайомити з видами й особливостями утворення хмар.

2. Розвиваюча: Формувати вміння пізнавати сутність географічних явищ через літературу й мистецтво; навчити учнів виконувати практичні завдання по визначенню типів хмар і хмарності; розвивати пам'ять, логічне мислення, творчі здібності, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

3. Виховна: Прищеплювати інтерес до вивчення географії.

Методи й форми навчальної діяльності: евристична бесіда, рішення географічних завдань і проблемних питань.

Обладнання: мультимедійний комплекс, інструктивні карти, пухова перинка.

Хід уроку.

I. Організаційний момент.

II. Опитування.

Завдання на знання понять:

- Що називається абсолютною вологістю?

- Дайте визначення відносної вологості.

- Що таке насичене повітря ?

Завдання на знання закономірностей:

- Назвіть причини, від яких залежить кількість водяного пару в повітрі.

- Що є головною причиною виділення води з насиченого водяним паром повітря?

Завдання на перевірку засвоєння причинно-наслідкових зв'язків:

- чи відбудеться конденсація водяного пару при охолодженні 1м повітря, що містить 7 г водяного пару до температури +10 С? (стр 84 підручник).

- Проаналізуйте, у яку погоду швидше сохне мокра білизна. Чому?.

- Чому взимку над незамерзаючою водоймою клубиться пар?

Завдання на перевірку вмінь:

- Над пустелею в момент спостереження в 1м повітря при температурі +30 С утримувалося 15 г води, а в 1 м повітря над тундрою при температурі + 10 С утримувалося 9 г водяного пару. Де відносна вологість була більше високою.

- чи Може 1м повітря при температурі - 10 С умістити 3 г водяні пари?

5г при температурі при + 10 С?

10 г при 0 С?

III. Вивчення нового матеріалу.

Туман і хмари.

Сьогодні на уроці ми з вами, діти, будемо говорити про небесних мандрівників - хмар.

Хмари називають індикаторами погоди. Довідатися яка погода на вулиці досить легко. Іноді швидкий погляд на небо може дати більше інформації, чим докладний аналіз погоди, переданий по радіо: над головою буде або безмежна блакить, або чорні грозові хмари, що ясно говорять про негоду, що насувається. Але чи завжди зрозумілий «мова хмар»?

У небесному алфавіті не так вуж багато «букв», усього 10. Саме стільки основних типів хмар розрізняють метеорологи.

І кожний з них розташовується на певних ярусах або «поверхах». Хмари мають різну форму й від цього різна назва.

Сьогодні ми познайомимося із трьома основними типами хмар. По ходу нашого з ними знайомства вам необхідно заповнити в зошиті схему.

Проблемне питання:

- Із чого складаються хмари? (з води).

- А що важче: повітря або вода? (звичайно вода).

- А чому хмари плавають по повітрю й не падають?

Учитель бере пухову перинку - це краплі дощу. Кидає перинка нагору й знизу дме на нього. Який виникає відповідь? (знизу висхідні потоки піднімають краплю нагору).

- А в якому випадку крапля - перо впаде на земну поверхню? ( перинка впаде якщо його маса буде переборювати потоки, що піднімаються, повітря).

- чи завжди ми бачимо на небі однакова кількість хмар? (немає).

Знайдіть у підручнику визначення як називається ступінь затянутости неба хмарами. (хмарність).

- Яка роль хмар? (роль ковдри).

Інструктивна карта

1

Етап рефлексії: закінчите одну із пропозицій.

1. Сьогодні на уроці...

2. Найбільше на уроці мені...

3. Я б хотів (а)...

4. Мені не сподобалося...

5. Раніше я думала, що..., а зараз знаю...

Домашнє завдання:

Підручник