Мета: пояснити зв’язок між температурою тіла і швидкістю руху молекул.

Хід уроку.
I.    Організаційна частина.
II.    Перевірка домашнього завдання.
Фронтальне опитування за запитаннями:
-    Що таке молекула?
-    Які явища підтверджують, що молекули знаходяться в безперервному хаотичному русі?
-    Що називають дифузією?
-    Як пояснити дифузію з точки молекулярної будови?
-    Що швидше: дифузія чи рух окремої молекули?
-    Чому суха сливка набухає у воді?
-    Привести приклади дифузії, які спостерігаються у житті? 
III.     Вивчення нового матеріалу.
-    На якому явищі ґрунтується засолювання огірків? Як це відбувається?
-    Чому засолені огірки рекомендують збргати у холооооодному місці?
-    На чому ґрунтується явище розчинення цукру у чаї?
-    Де цукор розчинеться швидше : у гарячій, теплій, чи холодній воді?
Отже,дифузія відбувається швидше при вищій температурі.
Це означає, що швидкість руху молекул і температура тіла пов’язані між собою.
Чим більша швидкість руху молекул, тим вища його температура і навпаки.
Молекули однакові!!!
-    Ми кажемо: холодна, гаряча, тепла вода. Що характеризує це?
Термометр. Температура. Теплові явища.
-    В чому виражають температуру? (оС)
-    До XVII ст. Було 30 різних термометрів. Порівнювати за ними результати зміни температури було складно. В 1742 р. Шведський астроном Андерс Цельсій запропонував свою шкалу для виміру температури. Ця шкала складається з 100о.  0о – точка замерзання води,  100о – точка кипіння.
Ознайомити з термометром.
IV.    Закріплення вивченого.
-    Як відбувається дифузія при різній температурі?
-    Як пов’язана температура з рухом молекул?
-    Чим відрізняється рух молекул при температурі льоду    -20оС і льоду при t=-7oC&
-    Із зниженням температури рух молекул стає повільнішим. Чи можливо отримати такий стан, коли молекули зупиняться?
-    Чому при підвищенні температури піднімається стовпчик ртуті в термометрі? Чи вірно, що це пояснюється збільшенням об’єму молекул при нагріванні?
-    Чому запах духів не поширюється із швидкістю 300-700 м/с, якщо така швидкість газів, що входять до складу повітря? 
V.    Домашнє завдання. Вчити §9, запитання. Вправа 4(1,2)
Зошит стор.24